Дмитрівська громада

Чернігівська область, Ніжинський район

Інформаційні картки

01 Грудня, 2021 р., 09:37
Назва послуги: ІНФОРМУВАННЯ Опис соціальної послуги: надання інформації з питань соціального захисту населення, у тому числі переліку та адрес надавачів соціальних послуг, умов їх отримання, тарифів на платні соціальні послуги; надання інформації щодо отримання медичної, правової допомоги, адміністративних послуг та інших видів допомоги, робіт, послуг. Отримувачі соціальної послуги: вразливі групи населення; особи/сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах Місце надання соціальної послуги: за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома / на вулиці); напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги;поза межами приміщення надавача соціальної послуги через мережу Інтернет; за допомогою засобів рухомого (мобільного), фіксованого зв'язку.
01 Грудня, 2021 р., 09:36
Назва послуги: СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ Зміст послуги: формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції; представництво інтересів; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки; посередництво та консультування; допомога в оформленні документів; сприяння працевлаштуванню; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків; організація клубів за інтересами, клубів активного довголіття, університетів третього віку; допомога в організації денної зайнятості та дозвілля; сприяння організації та діяльності груп самодопомоги. Отримувачі соціальної послуги: особи похилого віку;  діти та дорослі з інвалідністю, в тому числі з психічними та поведінковими порушеннями,моторними та комплексними порушеннями;  особи, які перебувають/перебували в спеціалізованих або інтернатних закладах;  учасники бойових дій; особи, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк. Місце надання послуги: за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома);  в приміщенні надавача соціальної послуги;  на робочому місці. Строки надання соціальної послуги: тимчасово/постійно Підстава для надання послуги: звернення (заява) потенційного отримувача або його законного представника до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, або суб’єкта, що надає послугу. Правова підстава надання послуги: Державний стандарт соціальної адаптації (наказ Мінсоцполітики від 18.05.2015 № 514, зареєстрований в Мінюсті 05.06.2015 за №665/27110). Підстава для відмови у наданні соціальної послуги: суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачеві соціальної послуги в її наданні, якщо за наявних ресурсів він не здатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази, вільних місць у суб’єкта, що надає соціальну послугу, наявність в отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання).
01 Грудня, 2021 р., 09:35
Назва послуги: СОЦІАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА Зміст послуги: організація навчання та просвіти (лекції, бесіди, вистави, акції, створення та розповсюдження рекламно-інформаційних та просвітницьких матеріалів тощо); організація простору безпеки та розвитку; консультування; представництво інтересів; посередництво; інформування з питань соціальних послуг, стосовно здорового способу життя, профілактики суспільно небезпечних хвороб, протиправної поведінки,інституалізації дітей та дорослих з інвалідністю, дітей з групи ризику та громадян похилого віку, дискримінації, а також з питань толерантного ставлення до вразливих груп населення. Отримувачі соціальної послуги: вразливі групи населення;  особи / сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах. Місце надання соціальної послуги: у приміщенні надавача соціальних послуг;  за місцем перебування отримувача соціальних послуг;  поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг, у тому числі на вулиці; через мережу Інтернет за допомогою засобів рухомого (мобільного), фіксованого зв'язку. Строки надання послуги: тимчасово Підстава отримання соціальної послуги: звернення (заява) потенційного отримувача соціальної послуги або його законного представника до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення органу місцевого самоврядування, влаштування дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, до закладу соціального захисту дітей.
01 Грудня, 2021 р., 09:34
Назва послуги: ПОСЕРЕДНИЦТВО Зміст послуги: допомога у врегулюванні конфліктів; ведення переговорів; опрацювання шляхів та умов розв'язання конфлікту. Отримувачі соціальної послуги: особа, сім’я, у тому числі прийомна, дитячий будинок сімейного типу, сім’я опікунів, піклувальників, окрема соціальна група, у тому числі з урахуванням етнічної ознаки, стану здоров’я, які перебувають у складних життєвих обставинах. Місце надання соціальної послуги: напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги;  за місцем, визначеним посередником/медіатором і погодженим з усіма учасниками посередництва (медіації). Строки надання соціальної послуги: тимчасово Підстава надання послуги: подання письмової заяви отримувача соціальної послуги / його законного представника суб’єкту, що надає таку послугу. Правові підстави надання послуги: Державний стандарт соціальної послуги посередництва (медіації) (наказ Мінсоцполітики від 17.08.2016 № 892, зі змінами (наказ Мінсоцполітики від 07.08.2017 № 1266). Підстави для відмові у наданні послуг: суб’єкт, що надає соціальну послугу, відмовляє отримувачеві соціальної послуги в її наданні, якщо за наявних ресурсів він не здатен задовольнити потреби отримувача соціальної послуги.
01 Грудня, 2021 р., 09:33
Назва послуги: ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ Зміст послуги: ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг за його дорученням (за бажанням - нотаріально оформленим); допомога в оформленні або відновленні документів; сприяння в реєстрації місця проживання або перебування; допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв'язків; сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання / перебування, встановленні зв'язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо; допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації. Отримувачі соціальної послуги: особа, сім’я, у тому числі прийомна, дитячий будинок сімейного типу, сім’я опікунів, піклувальників, окрема соціальна група, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним становищем, життєвими звичками і способом життя, особа, яка постраждала від торгівлі людьми, особа, яка постраждала від насильства у сім’ї, та потребує надання соціальної послуги або отримує таку послугу. Місце надання соціальної послуги: напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги;  за місцем перебування отримувача соціальних послуг поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг (крім вулиці). Строки надання соціальної послуги: одноразово/тимчасово Підстава надання соціальної послуги: письмове/усне звернення (заява) отримувача соціальної послуги та/або його законного представника до суб’єкта, що надає соціальну послугу, повідомлення про особу (дитину), яка постраждала від насильства в сім’ї, влаштування дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, до закладу соціального захисту дітей. Правова підстава надання послуги: Державний стандарт соціальної послуги представництва інтересів (наказ Мінсоцполітики від 30.12.2015 №1261, зареєстрований в Мінюсті 22.01.2016 за № 127/28257) Підстава для відмови у наданні соціальної послуги: суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачеві соціальної послуги в її наданні, якщо за наявних ресурсів він не здатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги.
01 Грудня, 2021 р., 09:30
Назва послуги: СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВОД СІМЕЙ, В ЯКИХ ВИХОВУЮТЬСЯ ДІТИ- СИРОТИ ТА ДІТИ, ПОЗБАВЛЕНЯ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ Зміст послуги: допомога у створенні та підтримці позитивного соціально-психологічного клімату в сім'ї; адаптація дитини в нових умовах; створення належних умов для забезпечення індивідуальних потреб дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у розвитку та вихованні; захист майнових, житлових та інших прав дитини; сприяння навчанню та розвитку дитини; допомога у зміцненні / відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків; допомога у створенні та забезпеченні умов для пріоритетного права дитини на усиновлення; підготовка дитини до виходу із сім'ї, у тому числі і до самостійного життя. Отримувачі соціальної послуги: сім'ї, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. Місце надання соціальної послуги: за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (вдома); напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги;  за місцем перебування отримувача соціальних послуг;  поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг. Строки надання соціальної послуги: прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу –постійно, сім’ї опікунів/піклувальників – протягом року після влаштування дитини під опіку, піклування та протягом року до завершення піклування, а також за поданням відповідної служби у справах дітей у разі потреби. Умови надання послуги: безоплатно Підстави для надання соціальної послуги: рішення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу та передання до них дітей, а також рішення вищезазначених органів про встановлення опіки, піклування або рішення суду. Правові підстави для надання соціальної послуги: Державний стандарт соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування (наказ Мінсоцполітики від 11.08.2017.№ 1307, зареєстрований в Мінюсті 05.09.2017 за № 1089/30957) Підстави для припинення надання послуги: припинення функціонування прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу з підстав, визначених постановами Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу", від 26 квітня 2002 року № 565"Про затвердження Положення про прийомну сім’ю"; досягнення позитивного результату соціального супроводу в сім’ях опікунів, піклувальників.
01 Грудня, 2021 р., 09:29
Назва послуги: СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВОД СІМЕЙ/ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНИХ Зміст послуги: консультування, регулярні зустрічі чи відвідування отримувача соціальної послуги з метою моніторингу виконання завдань, спрямованих на розв'язання складної життєвої ситуації отримувача соціальної послуги; допомога в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати ними; навчання та розвиток соціальних навичок, навичок виховання та догляду за дітьми, управління домогосподарством; консультування, психологічна підтримка. Отримувачі соціальної послуги: сім’ї, особи, які перебувають у складних життєвих обставинах. Місце надання соціальної послуги: за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (вдома);  напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги;  за місцем перебування отримувача соціальних послуг;  поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг. Строк надання соціальної послуги: тимчасово (не більше ніж 6 місяців. У разі складного випадку тривалість надання послуги може бути продовжено до одного року). Умови надання послуги: безоплатно. Підстави для отримання соціальної послуги: особисте звернення отримувача соціальної послуги або повідомлення про можливі складні життєві обставини від будь-якого суб’єктв соціальної роботи. Соціальна послуга надається суб'єктом, що надає соціальну послугу, після комплексного визначення та оцінки індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складання індивідуального плану та укладення договору про надання соціальної послуги. Підставою для отримання соціальної послуги є рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. Правові підстави надання послуги: Державний стандарт соціального супроводу сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах (наказ Мінсоцполітики від 31.03.2016 №318 (зі змінами наказ Мінсоцполітики від 25.01.2017 № 110)   Підстава для припинення надання послуги соціального супроводу: досягнення позитивного результату соціального супроводу, подолання/мінімізація сім'єю (особою) наслідків СЖО, усунення причин та умов, що спричинили такі обставини; закінчення строку дії договору про надання послуги соціального супроводу або порушення умов такого договору; зміна отримувачем соціальної послуги місця проживання чи перебування; письмова відмова отримувача послуги або його законного представника від її надання, якщо така відмова або її наслідки не спричиняють порушення прав і свобод інших осіб, особливо дітей; систематична неучасть отримувача послуги без поважних причин у заходах, передбачених індивідуальним планом соціального супроводу, за винятком ситуації, коли припинення надання послуги спричиняє порушення прав і свобод інших осіб, особливо дітей.
01 Грудня, 2021 р., 09:28
Назва послуги: КОНСУЛЬТУВАННЯ Зміст послуги: допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу зі складної життєвої ситуації; психологічне консультування; надання інформації про соціально безпечну поведінку. Отримувачі соціальної послуги: сім’ї та особи, які перебувають у складних життєвих обставинах. Місце надання соціальної послуги: за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома); напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги; через мережу Інтернет, за допомогою засобів рухомого (мобільного) фіксованого зв’язку. Строк надання соціальної послуги: одноразово/тривало Умови надання соціальної послуги: безоплатно Підстави для отримання соціальної послуги:   при коротко-, середньо- та тривалому консультуванні - звернення (заява) потенційного отримувача соціальної послуги або його законного представника до суб’єкта, що надає соціальну послугу, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення; при разовому кризовому консультуванні - безпосереднє звернення отримувача соціальної послуги або його законного представника до надавача соціальної послуги, у тому числі за допомогою засобів зв’язку (телефону, електронної пошти, скайпу тощо); при вуличному консультуванні - виявлення під час соціального патрулювання закритих щодо контактування соціальних груп чи осіб, з’ясування ситуації та проблемних питань за їхнім запитом. Правові підстави для надання соціальної послуги: Державний стандарт соціальної послуги консультування (наказ Мінсоцполітики від 02.07.2015 № 678, зареєстрований в Мінюсті 17.07.2015 за № 866/27311). Підстави для відмови в наданні соціальної послуги: суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачеві соціальної послуги в її наданні, якщо за наявних ресурсів він не здатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази, вільних місць у суб’єкта, що надає соціальну послугу, наявність в отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання).
01 Грудня, 2021 р., 09:27
Назва послуги: КРИЗОВЕ ТА ЕКСТРЕНЕ ВТРУЧАННЯ Зміст послуги: перша психологічна допомога; консультування; інформування; представництво інтересів; допомога в організації отримання безоплатної правової, невідкладної медичної допомоги, притулку тощо. Форма надання послуги: за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (в тому числі вдома); у приміщенні надавача соціальних послуг, за місцем перебування отримувача соціальних послуг за межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг, у тому числі на вулиці. Термін надання соціальної послуги: послуга надається негайно з моменту отримання інформації про кризову ситуацію до моменту усунення ризику, спричиненого кризовою ситуацією, або подолання обставин , які її спричинили. Строк надання не більше 72 годин з початку надання соціальної послуги, після чого для подолання складних життєвих обставин сім’я отримує інші необхідні соціальні послуги. Отримувачі соціальної послуги: особи, постраждалі від домашнього насильства;  особи, постраждалі від торгівлі людьми;  особи, яким завдана шкода пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією. Підстава отримання соціальної послуги: заява/звернення потенційного отримувача соціальної послуги; заява/звернення особи (осіб), якій (яким) стало відомо про кризову ситуацію, повідомлення про особу, яка постраждала від насильства в сім’ї; заява/звернення служб (медичних, правоохоронних, соціальних), державних та громадських організацій про кризову ситуацію, зокрема, що виникла внаслідок вчинення насильства в сім’ї. Правові підстави для надання соціальної послуги: Державний стандарт соціально послуги кризового та екстреного втручання (наказ Мінсоцполітики від 01.07.2016 № 716, зареєстрований в Мінюсті 20.07.2016 за № 990/29120) Підстава для відмови надання соціальної послуги: суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачу соціальної послуги у її наданні, якщо суб’єкт не в змозі задовольнити потреб отримувача соціальної послуги.
01 Грудня, 2021 р., 09:23
Назва послуги: СОЦІАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ ТА РЕІНТЕГРАЦІЯ Зміст послуги: допомога в оформленні документів; допомога в отриманні реєстрації місця проживання/перебування; сприяння в отриманні житла, працевлаштуванні тощо; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків; сприяння організації та діяльності груп самодопомоги; сприяння в отриманні послуги перекладу, вивчення державної мови; сприяння у встановленні зв'язків із національно-культурними організаціями співвітчизників. Отримавачі соціальної послуги: внутрішньо переміщені особи;  особи, постраждалі від торгівлі людьми; бездомні особи, біженці, шукачі притулку, національні меншини, діти та особи, які перебувають/перебували в спеціалізованих або інтернат них закладах. Місце надання соціальної послуги: у приміщенні надавача соціальної послуги, за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги. Термін надання соціальної послуги: тимчасово Правові підстави надання соціальної послуги: Державний стандарт соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних осіб (наказ Мінсоцполітики від 19.09.2013 № 596, зареєстрований в Мінюсті 27.09.2013 за № 1671/24203), Державний стандарт соціальної послуги соціальної інтеграції випускників інтернат них закладів (установ) (наказ Мінсоцполітики від 26.09.2016 № 1067, зареєстрований в Мінюсті 19.10.2016 за № 1367/29497), стандарт надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми (наказ Мінсоцполітики від 30.07.2013 № 458, зареєстрований в Мінюсті 05.08.2013 за № 1327/23859,( зі змінами наказ Мінсоцполітики від 14.12.2016. № 1531). Умови надання соціальної послуги: безоплатно, відповідно до визначених потреб. Підстава для відмови у наданні соціальних послуг: суб’єкт, що надає послугу, може відмовити отримувачу в її наданні, якщо напрям діяльності та методологія, що використовується суб’єктом, не відповідає потребам отримувача соціальної послуги.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь