Дмитрівська громада

Чернігівська область, Ніжинський район

БЕЗБАР*ЄРНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ

Дата: 27.02.2024 16:24
Кількість переглядів: 41

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
23.01.2024 № 7
План заходів на 2024 рік з реалізації в Дмитрівській селищній раді
Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні

на період до 2030 року
Завдання Заходи Очікуваний
результат
(продукт, послуга)

Термін реалізації Відповідальні за
виконання

Міжнародна
технічна
допомога

дата
початку

дата
завершення

Напрям 1. Фізична безбар’єрність: усі об’єкти фізичного оточення і транспорту доступні для всіх суспільних груп незалежно від віку,стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак
Стратегічна ціль 1.1. Системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об`єктів фізичного оточення і транспорту
1.1.1. Забезпечення збору і поширення достовірної нформації про доступність об’єктів фізичного оточення

1.1.1.1. Проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до
Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з
інвалідністю, затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року
№ 537) (щорічно)

Оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуГ для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення розміщено на офіційному вебсайті селищної ради
ради

03.07.2023
01.07.2024

20.12.2023
20.12.2024

Виконавчий комітет

1.1.2. Забезпечення проведення
постійного аналізу виконання
Національної стратегії із
створення безбар’єрного
простору в Україні на період до
2030 року

1.1.1.1. Оприлюднення на офіційному
вебсайті інформації про виконання
кожного завершеного заходу

Інформацію
розміщено на
офіційних
вебсайтах
сільської ради

01.05.2023
01.01.2024

25.12.2023
25.12.2024

Виконавчий комітет

1.1.3. Забезпечення збору і
поширення достовірної
інформації про доступність
об’єктів фізичного оточення

1.1.1.1. Збір інформації щодо кількості
об’єктів спортивної інфраструктури,
де можливий доступ до фізкультурно-
спортивних послуг всіх груп

Інформацію про
об’єкти
спортивної
інфраструктури,

01.05.2023 25.06.2023 Відділ освіти

2

населення, у тому числі осіб з
інвалідністю

де можливий
доступ до
фізкультурно-
спортивних
послуг всіх груп
населення,
розміщено на
офіційному
вебсайті сільської
ради

Стратегічна ціль 1.2. Об`єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів
доступності
1.2.1. Забезпечення
пристосування для
використання особами з
інвалідністю та іншими мало-
мобільними групами населення
головних входів у приміщення
адміністративних будівель
місцевих органів виконавчої
влади, центрів надання
адміністративних
послуг

1.2.1.1. Проведення відповідних
будівельних/ремонтних робіт

Проведені
ремонтно-
будівельні роботи

03.07.2023 25.12.2023 Виконавчий комітет

1.2.1.2. Встановлення інформаційних
знаків про наявність та розташування
входів (виходів) для осіб з інвалідністю
та інших маломобільних груп населення

Встановлені
інформаційні
знаки на
адміністративних
будівлях органів
державної влади

03.07.2023 25.12.2023 Виконавчий комітет

1.2.2. Забезпечення доступності
об’єктів культурної
інфраструктури для
маломобільних груп населення

1.2.2.1. Забезпечення безперешкодного
доступу до приміщень бібліотек

Рекомендації
щодо
безперешкодного
доступу до
бібліотек
надіслано
користувачам

03.06.2023 25.12.2023 Відділ освіти

1.2.3. Забезпечення
функціонування системи
цивільного захисту і безпеки
маломобільних груп населення,
включаючи осіб з інвалідністю,
в умовах воєнного чи
надзвичайного стану

1.2.3.1.Проведення оцінки потреб,
планування фінансування та
визначення строків облаштування
споруд цивільного захисту засобами,
що забезпечують доступ осіб з
інвалідністю та інших маломобільних
груп населення в умовах воєнного чи
надзвичайного стану

Звіти за
результатами
оцінки розміщено
на офіційних
вебсайтах сільської
ради

01.05.2023 26.06.2023 Виконавчий комітет,
віідділ соціального
захисту

3

1.2.3.2. Облаштування споруд
цивільного захисту засобами, що
забезпечують доступ осіб з
інвалідністю та інших маломобільних
груп населення в умовах воєнного чи
надзвичайного стану

Заходи із
облаштування
споруд цивільного
захисту засобами,
що забезпечують
доступ
маломобільних
груп населення,
розміщено на
офіційному
вебсайті сільської
ради

01.05.2023 26.06.2023 Виконавчий комітет

1.2.3.3. Проведення моніторингу
дотримання прав маломобільних груп
населення, включаючи осіб з
інвалідністю, в разі виникнення
надзвичайних ситуацій, зокрема щодо
забезпечення доступності захисних
споруд цивільного захисту, наявності
достатньої кількості доступного
транспорту для евакуації до
найближчої споруди цивільного
захисту, а також підготовки персоналу

Моніторинг
дотримання прав
маломобільних
груп населення
розміщено на
офіційному
вебсайті сільської
ради

01.05.2023 26.06.2023 Виконавчий комітет ,
відділ з питань
соціального захисту

1.2.4. Поліпшення умов
безперешкодного доступу для
всіх категорій молоді, у тому
числі молоді зі стійкими
обмеженнями повсякденного
функціонування, до об'єктів
фізичного оточення

1.2.4.1. Здійснення постійної
верифікації даних щодо внесеної
інформації стосовно об'єктів
спортивної інфраструктури до Реєстру
спортивних споруд з метою їхнього
обліку, у тому числі пристосування
для використання усіма групами
населення, зокрема особами зі
стійким обмеженням повсякденного
функціонування, для занять руховою
активністю та спортом

Перелік об'єктів
спортивної
інфраструктури
внесено до
Реєстру
спортивних
споруд області

01.05.2023 25.12.2023 Відділ освіти

1.2.5. Забезпечення
доступності будівель і
приміщень закладів освіти для
маломобільних груп населення
із забезпеченням

1.2.5.1. Вжиття заходів за
результатами моніторингу щодо
забезпечення доступності закладів
освіти усіх рівнів для маломобільних
груп населення

Моніторинг щодо
забезпечення
доступності
закладів освіти
усіх рівнів для

01.01.2024 25.12.2024 Відділ освіти

4

універсального дизайну та
розумного пристосування

маломобільних
груп населення
розміщено на
офіційному
вебсайті сільської
ради

Напрям 3. Цифрова безбар’єрність: усі суспільні групи мають доступ до швидкісного інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації
Стратегічна ціль 3.1. Швидкісний інтернет та засоби доступу до нього
3.1.1. Забезпечення необхідним
програмним забезпеченням та
засобами доступу до інтернету
осіб з інвалідністю закладів
освіти та культури, а також
бібліотек та інших хабів у
межах населених пунктів

3.1.1.1. Забезпечити бібліотеки
комп'ютерними тифлокомплексами

Проведено
моніторинг
бібліотек, в яких є
необхідність для
забезпечення
комп'ютерними
тифлокомплексами

01.05.2023 25.12.2023 Виконавчий комітет

3.1.1.2. Забезпечити бібліотеки
засобами доступу до інтернету

Перелік бібліотек,
що забезпечені
доступом до
інтернету,
розміщено на
офіційному
вебсайті
управління
культури і
туризму
облдержадміністр
ації

01.05.2023 25.12.2023 Виконавчий комітет

Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність: забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті
громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації,
а також інклюзивне середовище як передумову для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності
Стратегічна ціль 4.1. Різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі

5

4.1.1. Реалізація програми
залучення молоді до
громадянського та політичного
життя, зокрема осіб з
інвалідністю та молоді з числа
внутрішньо переміщених осіб

4.1.1.1. Проведення освітньо-виховних
заходів (тренінги, семінари, форуми)
для представників молодіжних центрів
та активної молоді для підвищення
рівня їх спроможності та якості
діяльності, зокрема щодо роботи з
різними категоріями молоді, у тому
числі особами з інвалідністю та
молоддю з числа внутрішньо
переміщених осіб, для її залучення до
громадянського та політичного життя

Заходи проведено
згідно із
затвердженим
графіком та
розміщено на
офіційному
вебсайті сільської
ради

03.07.2023 30.11.2023 Відділ освіти

4.1.1.2. Проведення тренінгів для
представників молодіжних рад, у тому
числі молоді з інвалідністю та молоді з
числа внутрішньо переміщених осіб,
яка постраждала внаслідок війни,
щодо участі у процесах ухвалення
рішень

Проведено
тренінги згідно із
затвердженим
графіком та
розміщено на
вебсайті сільської
ради

01.05.2023
01.01.2024

25.12.2023
29.02.2024

Відділ освіти

4.1.1.3. Проведення інформаційно-
просвітницьких заходів (акції, форуми,
тренінги) для молоді стосовно
інструментів участі молоді у
громадянському та політичному житті

Інформаційно-
просвітницькі
заходи проведено
згідно із
затвердженим
графіком та
розміщено на
офіційному
вебсайті сільської
ради

01.05.2023
01.01.2024

25.12.2023
29.02.2024

Відділ освіти

4.1.2. Створення умов для
впровадження сімейних форм
влаштування дітей-сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського піклування

4.1.2.1. Розроблення механізмів
стимулювання розвитку сімейних
форм виховання

Забезпечено
поширення
інформації про
механізми
стимулювання
розвитку сімейних
форм виховання

01.05.2023 26.06.2023 служба у справах

дітей

6

4.1.2.2. Проведення інформаційно-
просвітницьких кампаній з
популяризації сімейних форм
влаштування дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування

Проведено заходи
згідно із графіком
та розміщено на
офіційних
вебсайтах
органів місцевого
самоврядування

03.07.2023 25.12.2023 служба у справах

дітей

4.1.2.3. Забезпечення розвитку
сімейних форм виховання, проведення
із залученням регіональних та
місцевих засобів масової інформації
інформаційної кампанії з питань
влаштування дітей до сімейних форм
виховання

Забезпечено
поширення
інформації серед
органів місцевого
самоврядування
про влаштування
дітей до сімейних
форм виховання

01.01.2024 25.12.2024 служба у справах

дітей

Стратегічна ціль 4.2. Держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення
4.2.1. Забезпечення розвитку
гендерночутливого простору в
закладах охорони здоров’я,
розширення застосування
підходів, дружніх до сімей з
дітьми та маломобільних груп
населення

4.2.1.1. Врахування підходів гендерної
чутливості, дружності до сімей з
дітьми та маломобільних груп
населення при будівництві,
реконструкції закладів охорони
здоров’я

Забезпечено
здійснення
постійного
моніторингу
гендерночутливого
простору в
закладах охорони
здоров’я

01.05.2023 25.12.2023 Виконавчий комітет

4.2.1.2. Розширення охоплення
послугою раннього втручання в
закладах охорони здоров'я за
принципом раннього виявлення дітей,
які мають порушення розвитку або в
яких існує ризик виникнення таких
порушень

Надано
рекомендації
щодо
запровадження
послуги раннього
втручання в
закладах охорони
здоров’я

01.05.2023 25.12.2023 Виконавчий комітет

Напрям 5. Освітня безбар’єрність: створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також
здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей
5.1.1. Створення центрів освіти
дорослих для самовдосконален-
ня всіх вікових категорій

5.1.1.1. Розроблення методичних
рекомендацій щодо організації
інклюзивного навчання відповідно до

Методичні
рекомендації та
інформацію про

01.05.2023 26.06.2023 Відділ освіти

7

Порядку організації інклюзивного
навчання в закладах загальної
середньої освіти, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів
України від 15 вересня 2021 року
№ 957, проведення семінарів-навчань
для всіх підвідомчих закладів освіти

кількість
навчальних
семінарів
розміщено на
офіційному
вебсайті сільської
ради

5.1.2. Забезпечення розвитку
мережі та підтримки
інклюзивно-ресурсних центрів

5.1.2.1. Забезпечення співпраці
фахівців інклюзивно-ресурсних
центрів та закладів освіти

Затверджено та
оприлюднено
відповідні
рекомендації на
офіційному
вебсайті
департаменту
освіти і науки
облдержадміністр
ації

01.05.2023 25.12.2023 Відділ освіти

5.1.3. Забезпечення наявності
фахівців за професіями
«асистент вихователя»,
«асистент вчителя», «асистент
учня»

5.1.3.1. Створення умов для
спеціальної підготовки асистентів
учня, в тому числі з числа батьків
(інших законних представників) осіб з
особливими освітніми потребами

Підготовлено
рекомендації та
методичні
матеріали
і розміщено на
офіційному
вебсайті
департаменту
освіти і науки
облдержадміністр
ації

01.05.2023 25.12.2023 Відділ освіти

8

5.1.3.2. Створення умов для
працевлаштування батьків, інших
законних представників осіб з
особливими освітніми потребами для
надання соціальної послуги із
супроводження під час інклюзивного
навчання

Затверджено та
розміщено на
офіційному
вебсайті
департаменту
освіти і науки
облдержадміністра
ції рекомендації
про умови
працевлаштування
батьків для
надання соціальної
послуги із
супроводження

01.05.2023 25.12.2023 Відділ освіти

5.1.4. Забезпечення закладів
освіти на всіх рівнях освіти
допоміжними засобами для
навчання та спеціальними
підручниками, посібниками, в
тому числі надрукованими
шрифтом Брайля

5.1.4.1. Забезпечення осіб з
особливими освітніми потребами
допоміжними засобами навчання

Особи з
особливими
освітніми
потребами
забезпечені
допоміжними
засобами
навчання.
Інформацію
розміщено на
офіційному
вебсайті
департаменту
освіти і науки
облдержадміністр
ації

01.05.2023 25.12.2023 Відділ освіти

9

5.1.4.2. Забезпечення осіб з
особливими освітніми потребами
спеціальними підручниками,
посібниками, в тому числі
надрукованими шрифтом Брайля

Особи з
особливими
освітніми
потребами
забезпечені
підручниками,
посібниками, в
тому числі
надрукованими
шрифтом Брайля.
Інформацію
розміщено на
офіційному
вебсайті
департаменту
освіти і науки
облдержадміністр
ації

01.05.2023 25.12.2023 Відділ освіти


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь