Дмитрівська громада

Чернігівська область, Ніжинський район

Аналіз рішення №2 2023

Дата: 15.07.2022 11:38
Кількість переглядів: 118

 

АНАЛІЗ

регуляторного впливу до проєкту рішення Дмитрівської селищної ради «Про затвердження мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб»

 

 

Аналіз регуляторного впливу проєкту  рішення Дмитрівської селищної ради «Про затвердження мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308.

Проєкт рішення Дмитрівської селищної ради «Про затвердження мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб»  розроблений відповідно до відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 року №1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб» з метою недопущення втрат бюджету Дмитрівської селищної територіальної громади та забезпечення надходжень з податку на доходи фізичних осіб від здачі в оренду об’єктів нерухомого майна.

Регуляторний орган: Дмитрівська селищна рада Ніжинського району,Чернігівської області

Розробник: фінансовий відділ Дмитрівської селищної ради Ніжинського району Чернігівської області

Контакти: тел. 0674605105

 

I. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання:

Відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 року №1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб» орендарі (крім орендарів – фізичних осіб, що не є суб’єктами господарювання), які є податковими агентами платників податку – орендодавців, під час нарахування доходу від надання в оренду (суборенду), житлового найму (піднайму) нерухомого майна (включаючи земельну ділянку, на якій розміщується нерухоме майно, присадибну ділянку), крім земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю, визначають мінімальну суму орендного платежу за повний чи неповний місяць такої оренди.

         Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, забезпечення дохідної частини бюджету Дмитрівської територіальної громади, виконання програм соціально-економічного розвитку громади, селищна рада має прийняти рішення «Про затвердження мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб».   Відповідно до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 року №1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб» якщо орган місцевого самоврядування не визначив мінімальної вартості місячної оренди 1 квадратного метра загальної площі нерухомого майна чи не оприлюднив її у спосіб, найбільш доступний для жителів територіальної громади, об’єкт обкладення податком на доходи фізичних осіб визначається орендарем (крім орендарів – фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання) виходячи з розміру орендної плати, передбаченого в договорі оренди .

         Важливість проблеми при затверджені мінімальної місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб Дмитрівської територіальної громади полягає в необхідності наповнення бюджету територіальної громади та спрямування отриманих коштів від сплати  податку на доходи фізичних осіб на вирішення соціальних проблем та покращення інфраструктури територіальної громади.

У зв’язку із зміною прогнозної середньорічної опосередкованої вартості 1 (одного) квадратного метра житла, виникла потреба у прийнятті селищною радою нового нормативного акту щодо встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра нерухомості на території Дмитрівської територіальної громади.

Економічним підґрунтям проблеми є необхідність впорядкування розміру мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра нерухомого майна на території Дмитрівської територіальної громади. Затвердження селищною радою зазначеного показника забезпечить надходження до бюджету Дмитрівської територіальної громади додаткових коштів – податку на доходи фізичних осіб від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм).

         Враховуючи вищевикладене, Дмитрівської селищною радою розробляється проєкт рішення «Про затвердження мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб» та оприлюднюється на офіційному сайті Дмитрівської селищно ради.

 

Основні групи на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів тому, що відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомості урахуванням місця її розташування, інших функціональних та якісних показників, встановлюється органом місцевого самоврядування села, селища, міста, на території яких вона розташована.

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України та в зв’язку з проведенням адмінреформи та Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад, оскільки до складу Дмитрівської селищної територіальної громади з адміністративним центром у селищі Дмитрівка увійшлис.Кропивне,Рубанка,Гайворон,Голінка,Щ.Гребля,Терешиха,Смолове,Заболоття,с.Нове,с.Шевченкове,с.8 Березня,с.Нечай,с.Залісся.

У зв’язку зі зміною прогнозної середньорічної опосередкованої вартості 1 квадратного метра житла, виникла потреба у прийняття селищною радою нового нормативного акту щодо встановлення мінімальної місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб Дмитрівської селищної територіальної громади.

 

II. Цілі державного регулювання

 

Метою розробки та впровадження рішення Дмитрівської селищної ради є приведення діючого нормативно-правового акта селищної ради у відповідність до ситуації, що склалася у ціновій політиці на ринку нерухомості на теперішній час.

Крім того, цілями нового рішення є врегулювання відносин між орендарями, орендодавцями та Державною податковою службою України в частині нарахування (сплати) податку на доходи фізичних осіб від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування) та збільшення бюджетних надходжень та кількості платників зазначеного податку.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії рішення Дмитрівської селищної ради «Про затвердження мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб»

Якщо орган місцевого самоврядування не визначить мінімальну вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна чи не оприлюднить її у спосіб, найбільш доступний для членів громади, об’єкт обкладення податком на доходи фізичних осіб визначається орендарем (крім орендарів фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання), виходячи з розміру орендної плати, передбаченого в договорі оренди. Це може спричинити заниження обсягів надходження до бюджету територіальної громади. Отже, така альтернатива не є прийнятною.

Альтернатива 2

Прийняття рішення «Про затвердження мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб»

Прийняття даного рішення селищної ради забезпечить узгодження діяльності з надання в оренду майна фізичних осіб з реаліями сьогодення на ринку нерухомості та поповнення дохідної частини бюджету територіальної громади

Забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування.

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Відсутні, оскільки якщо не визначити мінімальну вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна, база оподаткування податком на доходи фізичних осіб визначається орендарем виходячи з розміру орендної плати, передбаченого в договорі оренди, що може спричинити заниження обсягів нарахованого до сплати податку  і відповідно зменшить надходження до бюджету.

Відсутні

Альтернатива 2

1.Дасть змогу привести діючий нормативно-правовий акт селищної ради у відповідність до ситуації, що склалася у ціновій політиці на ринку нерухомості на теперішній час та врегулювати відносини між орендарями, орендодавцями та органами державної податкової служби України в частині нарахування (сплати) податку на доходи фізичних осіб від надання майна в оренду (суборенду).

2.Забезпечить відповідні надходження до бюджету територіальної громади від податку на доходи фізичних осіб.

3.Створить сприятливі фінансові можливості селищної ради для задоволення соціальних потреб та інших потреб територіальної громади.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та його процедур з опублікування.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

 

 

 

42

 

42

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

 

 

 

100

 

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Відсутні

На рівні існуючих

Альтернатива 2

Відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування. Дотримання вимог чинного податкового законодавства в частині обов’язку затвердження мінімальної місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб

Витрати для сплати податку на доходи фізичних осіб

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

         4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

         3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

         2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг

результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал

результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку не затвердивши мінімальної місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб,  буде визначатися орендарем (крім орендарів – фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності) виходячи з передбаченого в договорі оренди розміру орендної плати, що призведе до зменшення надходжень до бюджету територіальної громади та порушить вимоги чинного податкового законодавства.

Альтернатива 2

3

Введення в дію запропонованого акту є єдиним шляхом досягнення встановлених цілей. Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є єдиним з огляду на можливість виконання та ефективну реалізацію регуляторного акта, який повністю відповідає повноваженнямселищної ради згідно з чинним законодавством України. Лише у такий спосіб можливо вирішити проблеми, враховуючи інтереси громади, суб’єктів господарювання та органів місцевого самоврядування.

 

Рейтинг результативності досягнення цілей

 

Рейтинг

результатив-ності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обгрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

1

2

3

4

Альтернатива 2

Дотримання Дмитрівською селищною радою вимог податкового законодавства.  Надходження додаткових коштів до бюджету територіальної громади, спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток територіальної громади

 

Витрати пов’язані зі сплатою податку на доходи фізичних осіб

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить дотримання вимог податкового законодавства.

Альтернатива 1

Порушення вимог чинного Податкового законодавства. Сплата податку на доходи фізичних осіб по мінімальним надходженням

На рівні існуючих

Зменшення надходжень до бюджету територіальної громади, порушення вимог чинного податкового законодавства.

 

Переваги обраної альтернативи

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

1

2

3

Альтернатива 2

Цілі прийняття рішення про затвердження мінімальної місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб Дмитрівської селищної територіальної громади будуть досягнуті майже у повній мірі. Упровадження регуляторного акта через прозору процедуру врегульовує відносини орендодавця та орендарів – суб’єктів господарювання. До бюджету територіальної громади надійдуть додаткові кошти від сплати податку на доходи фізичних осіб.

Зміни до чинного законодавства:

Податкового кодексу України;

Бюджетного кодексу України;

та інші нормативні акти.

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, нарахування податку на доходи фізичних осіб буде відбуватися за сумою зазначеною в договорі оренди, що спричинить втрати дохідної частини бюджету Дмитрівської селищної територіальної громади вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

Податкового кодексу України;

Бюджетного кодексу України;

та інші нормативні акти.

 

         Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – затвердження мінімальної місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб Дмитрівської селищної територіальної громади, запропонований спосіб  досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

         В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Дмитрівської селищної територіальної громади, аналітичних показників ГУ ДПС у Чернігівській області, інформації фінансового відділу Дмитрівської селищної ради, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованої мінімальної місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб  Дмитрівської селищної територіальної громади.

         Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

Розробка проєкту рішення Дмитрівської селищної ради «Про затвердження мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб » та аналізу регуляторного впливу до нього.

         Проведення консультацій з платниками, які сплачують податок на доходи фізичних осіб в частині здачі нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм).

         Оприлюднення проєкту разом з Аналізом регуляторного впливу та отримання пропозицій та зауважень.

         Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідальності проєкту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

         Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

         Прийняття рішення на пленарному засіданні селищної ради.

         Оприлюднення рішення в установленому законодавством порядку.

         Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

         Дія регуляторного акта не поширюється на суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва, тому розрахунки витрат на одного суб’єкта господарювання та бюджетних витрат на адміністрування зазначеної категорії відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта») не проводились. Затвердження мінімальної місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб не є новим, тому додаткових витрат бюджету на впровадження та адміністрування регулювання не передбачається. У зв’язку з тим, що питома вага суб’єктів малого підприємництва в загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, перевищує 10%, здійснено розрахунок на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва додаток до аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва (М-Тест)).

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акта встановлюється на необмежений термін. Проте, в разі внесення змін до чинного законодавства на державному рівні, що впливатимуть дію даного регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні коригування.

 

VIII. Визначення показників результативності дії

         Досягнення визначених цілей шляхом виконання вимог нового регуляторного акта принесе вигоди без необхідності залучення додаткових витрат органів місцевого самоврядування.

         Виходять з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі Аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності регуляторного акта слід визначити не менше ніж три кількісних показника, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності).

        Для відстеження результативності дії регуляторного акта основними є такі показники:

  • сума надходжень до бюджету територіальної громади податку на доходи фізичних осіб отриманих від здачі нерухомого майна в оренду, тис.грн.;
  • кількість суб’єктів господарювання – платників податку на яких поширюватиметься дія акта;
  • розмір коштів, що визначатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акту;
  • рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта.

         Прогнозні показники результативності

Назва показника

2023 рік

Надходження коштів до бюджету міста від сплати податку на доходи фізичних осіб отриманих від здачі нерухомого майна в оренду (тис. грн.)

484 572 грн.

Кількість платників податку, на яких поширюватиметься регуляторний акт

42

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб’єкт

2,0 години

Розмір коштів, що визначатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акту

496 167,12 грн.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта

Високий

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Оцінка ефективності регуляторного акта буде здійснена за допомогою проведення базового, повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись статистичним методом.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

         Статистичні

- аналітичні показники ГУ ДПС у Чернігівській області;

- інформація фінансового відділу Дмитрівської селищної ради

         Базове відстеження результативності дії регуляторного акту здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта.

         Повторне відстеження результативності планується здійснити через 1 рік після набуття чинності регуляторним актом.

         У рамках статистичного методу відстеження аналіз офіційної статистичної інформації буде проводитися щодо розміру надходжень до бюджету міської територіальної громади та кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

 

 

Селищний голова                                              Валентин БОЙКО

 

 

 

 

Додаток

Аналізу регуляторного впливу до проєкту рішення Дмитрівської селищної  ради «Про затвердження мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб»

 

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

 

         Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

         Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з «28» лютого 2022 р. по «30» березня 2022 р.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі наради та зустрічі (опитування)

2

Обговорено та запропоновано розміри оренди 1 кв.м. нерухомого майна .

2

Консультації в усному режимі

38

Доведено до відома до платників основні аспекти проєкту регуляторного акта, надані роз’яснення щодо розміру оренди 1 кв.м. нерухомого майна, які пропонується затвердити.

3

Консультації в телефонному режимі

65

Доведено до відома СПД основні аспекти проєкту регуляторного акта, надані роз’яснення щодо розміру, який пропонується затвердити.

4

Консультативна зустріч з фахівцями Державної податкової служби

1

Уточнення процедур у результаті консультацій: щодо визначення розміру оренди 1 кв.м.

            Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

         кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 42 (одиниці), у тому числі малого підприємництва 42 (одиниць) ;

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання» додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 

Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури (уточнити)

 

-касове обслуговування

 

-сплата податку

 

 

57,69

 

11 537,43

(розрахована середня сума сплати збору за умови встановлення ставок згідно запропонованого проєкту)

 

 

6

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

 

11 595,12

 

 

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

42

 

 

8

Сумарно, гривень

496 167,12 грн.

 

 

           Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Норма робочого часу на 2022 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 2080 годин.

Для розрахунку використовується мінімально заробітна плата, що у 2022 році становить 6500 грн. та у погодинному розмірі 39,26 грн.. (ст. 8 Закону України від 02.12.2021 року №1928-ІХ «Про Державний бюджет України на 2022 рік»)

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна
плата) Х оціночна кількість форм

0,25*39,26=9,81

9,81

 

 

10

Процедури організації виконання вимог регулювання
Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

0,3год.*12*39,26=141,34

141,34

 

 

11

Процедури офіційного звітування
Формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

(0,30+0,4+0,4)*1*39,26=43,19

43,19

 

 

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

 

Відсутні (перевірка відбувається податковим інспектором)

 

 

13

Інші процедури (уточнити)

 

 

 

14

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

 

194,34

 

 

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

42

 

 

16

Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик « разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

 

8 162,28

 

 

 

            Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва

         Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

         Витрати на запровадження державного регулювання для суб’єктів господарювання, які будуть виконувати вимоги цього регуляторного акту, розрахунок витрат на перевірки, ведення обліку, подання звітності державним органам, бюджетних витрат для фіскальних органів на адміністрування збору не здійснюється. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати розмір мінімальної місячної оренди 1 кв.м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, не змінюючи порядок обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

496 167,12

 

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

8 162,28

 

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

504 329,40

 

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

 

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

504 329,40

 

 

            Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

         Коригуючі (пом’якшувальні) заходи не розроблялись, оскільки запропонованим регуляторним актом не передбачено здійснення особами, додаткових витрат, що не передбачені Податковим Кодексом України.

         На основі сумарних витрат за рік впровадження регуляторного акта забезпечить стабільні надходження до місцевого бюджету, а це в свою чергу забезпечить фінансування бюджетних програм та виконання вимог Податкового Кодексу України.

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                                    Валентин БОЙКО

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь