Дмитрівська громада

Чернігівська область, Ніжинський район

Аналіз 2023

Дата: 15.07.2022 10:42
Кількість переглядів: 313

Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акту

  рішення Дмитрівської селищної ради

"Про встановлення місцевих податків і зборів на території

Дмитрівської сільської ради на 2023 рік"

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

Відповідно до статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.2003 №1160-IV, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004  № 308 зі змінами. Проєкт рішення Дмитрівської селищної ради «Про встановлення ставок місцевих податків та зборів на території Дмитрівської селищноїтериторіальної громади на 2023 рік» розроблений відповідно до Податкового кодексу України з метою поповнення бюджету  сільської територіальної громади

            Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та/або зборів або змін (плановий період)

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо Дмитрівська селищна рада  до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків та/або зборів, сільська, селищна, міська рада або рада об’єднаних територіальних громад, створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та/або зборів, що є обов’язковими згідно з нормами Податкового кодексу , такі податки та/або збори справляються виходячи з норм  Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до місцевого бюджету  та, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду місцевого бюджету, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення першочергових потреб Дмитрівської селищноїтериторіальної громади. Кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення  функціонування бюджетних установ, благоустрій територій  громади, виконання програм соціально-економічного розвитку Дмитрівської селищноїтериторіальної громади, вони відіграють значну роль у забезпеченні місцевого самоврядування власним фінансовим ресурсом.

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини місцевого бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку територіальної громади, Дмитрівська селищнарада має прийняти рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Дмитрівської селищноїради  на 2023 рік».

Підтвердження важливості проблеми

У разі прийняття  рішення "Про встановлення місцевих податків і зборів на території Дмитрівської селищноїради на  2023 рік" очікується, що в бюджет Дмитрівської селищноїоб'єднаної територіальної громади надійдуть кошти  в сумі  близько 16,9 млн. грн.

        Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків, здійснення необхідного контролю за повнотою проведення платежів, необхідності наповнення бюджету та направлення коштів на соціальні програми громади, зокрема: програми соціальної  підтримки незахищених верств населення; утримання дошкільних навчальних закладів; утримання загальноосвітніх шкіл громади; поточний ремонт доріг, організацію благоустрою населених пунктів.  

Проблема має вплив на суб’єктів господарювання, громаду, місцеву владу.  Проблема, яку пропонується вирішити шляхом прийняття відповідного регуляторного акта,  важлива для всіх  членів об’єднаної територіальної  громади.

Проектом передбачається створення умов для надходження до місцевого бюджету  коштів від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю, транспортного податку,  єдиного податку.

З метою уникнення надмірного податкового навантаження визначено оптимальний рівень оподаткування, який би забезпечував стабільні та достатні надходження в бюджет громади, а з іншого боку, не ліквідував би стимулів до ведення підприємницької діяльності.

Станом на 01.01.2022 року на території Дмитрівської селищноїтериторіальної громади обліковано 10 (юридичних осіб) платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які є власниками житлової та нежитлової нерухомості. Також на обліку стоїть 67 платників єдиного податку.

Надходження від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у 2021 році склали –389,1 тис. грн., в тому числі  фізичними особами – 332,7 тис. грн., 56,4 тис. грн. - юридичними особами. Єдиного податку за 2021 рік сплачено до місцевого бюджету 6975,8 тис. грн. з них: 1606,8 тис. грн. надійшло від фізичних осіб.

Таким чином, Дмитрівська селищнарада, враховуючи пропозиції підприємців, не підвищувала ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки .

Ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування та віднесені до І групи платників єдиного податку також залишаються на рівні попередніх років і встановлені за максимальним розміром (І група - в розмірі 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року,  Для платників які відносяться до ІІ групи - пропонується встановити 20% від мінімальної заробітної плати,встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року). В свою чергу, розробником проекту регуляторного акта було проведено консультації з представниками суб’єктів господарювання, які погодились на збільшення максимальних розмірів ставок для платників єдиного податку ІІ групи (беручи до уваги, що надходження від сплати єдиного податку до сільського  бюджету за два попередніх роки  зростає тільки за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати).

Примітка: враховуючи те, що транспортний податок встановлюється Податковим кодексом та не підлягає регулюванню органами місцевого самоврядування він буде справлятись виходячи з норм Кодексу у фіксованому розмірі - 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування. Обсяг надходжень до місцевого бюджету не зміниться, тому втрати до бюджету по даному податку не розраховувались.

Разом з тим, у разі не прийняття рішення про встановлення транспортного податку сільська рада порушить норми Податкового кодексу України в частині обов’язкового встановлення цього податку.

     Враховуючи, вищевикладене, Дмитрівською селищноюрадою розробляється проект рішення «Про встановлення ставок місцевих податків і зборів на території Дмитрівської селищної ради на  2023 рік » та публікується у визначений законом спосіб на сайті Мологівської сільської територіальної громади.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів.

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією Дмитрівської селищноїради як органу місцевого самоврядування.

 

 Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів.            

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. У разі якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків сільська рада не прийняла дане рішення, такі податки справляються, виходячи із норм Податкового кодексу України, із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків (стаття 12.3.5 Податкового кодексу України).

 

II. Цілі державного регулювання

 

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Основною метою розробки проекту є забезпечення практичної реалізації чинного законодавства шляхом встановлення місцевих податків на території Дмитрівської селищноїтериторіальної громади.

Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету територіальної громади;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб місцевого бюджету територіальної громади;

- встановити пільги щодо сплати місцевих податків;

- забезпечити додаткові надходження до бюджету територіальної громади, з метою забезпечення належного фінансування програм соціально-економічного та культурного розвитку громади;

- забезпечити своєчасне надходження до бюджету територіальної громади місцевих податків;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

 

ІІІ Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

1 Визначення альтернативних спосіб

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

прийняття запропонованого регуляторного акту.

Альтернативою пропонується встановлення економічно обґрунтованих ставок місцевих податків і зборів на території усієї територіальної громади.

До бюджету громади від місцевих податків і зборів у 2023 році надійде 16,9 млн. грн., що дозволить реалізувати основні функції як органу місцевого самоврядування забезпечити фінансову самостійність органу місцевого самоврядування  та баланс інтересів органу місцевого самоврядування, громади та суб’єктів господарювання.

Прийняття даного рішення сільської ради забезпечить досягнення встановлених цілей, встановити чіткі та прозорі механізми справляння та сплати місцевих податків і зборів.

Альтернатива 2

не прийняття рішення про встановлення ставок місцевих податків і зборів

Пропонується не встановлювати ставки місцевих податків і зборів (не приймати рішення) на території Дмитрівської селищноїради.

В даному випадку відповідно до п.12.3.5 ст.12 Податкового кодексу України такі податки справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування податків і зборів. Це призведе до втрат бюджету та недофінансування заходів соціального значення територіальної громади.

Альтернатива 3

встановлення максимальних ставок місцевих податків і зборів

Встановлення максимальних ставок по всіх місцевих податках і зборах, передбачених ПКУ.

Таке рішення надає можливість збільшення надходжень до бюджету громади більше ніж до 1,0 млн.грн. Але у зв’язку з надмірним податковим навантаженням буде виникати заборгованість зі сплати податків і зборів, що призведе до нарахування пені та штрафних санкцій за несвоєчасну сплату, і як наслідок масове закриття суб’єктів підприємницької діяльності, зменшення кількості робочих місць, заробітної плати найманих працівників виникнення соціальної напруги серед населення.

 

2. Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

До бюджету громади від місцевих податків і зборів у 2023 році надійде 16,9млн.грн., що дозволить реалізувати основні функції як органу місцевого самоврядування Забезпечення вимог ПКУ.

Підвищення рівня довіри до місцевої влади за причини встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання.

Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

 

Альтернатива 2

Відсутні

Відсутність встановлених прозорих відносин між ОМС та платниками податків.

Альтернатива 3

Відсутні

Існування високого ризику переходу діяльності суб'єктів господарювання в "тінь" за причини додаткової сплати податків відсутність прозорих відносин та продуктивного діалогу між ОМС та суб’єктами господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Становлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян. Відкритість процедури, прозорість дій органів місцевого самоврядування. Дозволить вдосконалити відносини між Дмитрівською ОТГ, фіскальною службою та суб'єктами господарювання. За рахунок надходжень від сплати податків та зборів - реалізація інвестиційних проектів соціального спрямування відповідно до потреб громади. 

Сплата податків суб’єктами господарювання може сприяти незначному зменшенню

заробітної плати найманим працівникам, мінімальному підвищенню споживчих цін.

 

Альтернатива 2

До бюджету громади надійдуть кошти від сплати земельного податку за ставками 2023 року у розмірі орієнтовно 1,4 млн. грн., що дозволить частково вирішити існуючи проблеми.

Бюджет громади втратить близько             200 тис. грн., що негативно вплине на соціальну інфраструктуру ОТГ та не дозволить виконати усі заплановані  в повному обсязі заходи.

Відсутність встановлених прозорих відносин між ОМС та платниками податків.

Альтернатива 3

Максимальні надходження до бюджету, спрямування надлишків на соціально-економічний та культурний розвиток громади. В цьому випадку буде наповнення бюджету громади більше ніж  на 1,5 млн. грн.

 

Надмірне податкове навантаження для громадян за причини встановлення максимальних ставок по всіх податках і зборах  призведе до нарахування пені та штрафних санкцій за несвоєчасну сплату.

Існування високого ризику переходу діяльності суб'єктів господарювання в "тінь" за причини додаткової сплати податків, що призведе до значного підвищення цін на споживчі товари (до 25 %), зменшення кількості найманих працівників (до 10 %), підвищення соціального протесту населення.

 

  Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

15

67

 

82

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

18,3%

81,7%

 

100%

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Обґрунтована сплата місцевих податків та зборів на 2023 рік на території Дмитрівської селищноїради пов'язана із проведенням обговорення проекту рішення з представниками бізнесу та врахування їхніх пропозицій. Встановлення пільг щодо сплати податків і зборів для окремих категорій громадян. Відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.  Ставки місцевих податків і зборів встановлено з повним дотримання вимог ПКУ. Дозволить вдосконалити відносини між Дмитрівською ОТГ, фіскальною службою та суб'єктами господарювання. Сума сплачених місцевих податків та зборів становитиме 16,9 млн. грн., що значно вплине на покращення інфраструктури громади.

Сплата податків суб’єктами господарювання у сумі 16,9млн.грн.

 

Альтернатива 2

Сплата податків і зборів за мінімальними ставками, передбаченими ПКУ.

Бюджет громади втратить близько             1,1 млн. грн., що негативно вплине на соціальну інфраструктуру ОТГ, погіршить імідж ОТГ, зменшить інвестиційні надходження, не дозволить виконати усі заплановані заходи.

Відсутність встановлених прозорих відносин між ОМС та платниками податків.

Альтернатива 3

Значне покращення інфраструктури громади, можливість виділяти кошти на фінансову підтримку соціальних проектів

 

За рахунок прийняття максимальних ставок по всіх податках і зборах відбудеться надмірне податкове навантаження, що призведе до нарахування пені та штрафних санкцій за несвоєчасну сплату, яке може спричинити занепад малого бізнесу.

Існування високого ризику переходу діяльності суб'єктів господарювання в "тінь".

 

Витрати суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва.

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта згідно з додатком 3 до методики проведення аналізу впливу регуляторного акту не проводиться через відсутність суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва.

 

IV Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

 

Вид альтернативи

Бал результативності (за 4-х бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

3

Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті майже повною мірою; прийняття рішення відповідає вимогам чинного законодавства, приводить ставки по місцевих податках і зборів у відповідність до вимог ПК України; встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків і збору з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть), що дозволить профінансувати в повному об’ємі заплановані заходи. Прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади та платників податків і зборів. У 2023 році до бюджету громади надійде місцевих податків і зборів 16,9 млн.грн.

Альтернатива 2

1

Часткове наповнення бюджету за рахунок земельного податку. Бюджет громади недоотримає у 2023 році майже 500,0 тис.грн. Цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати), не будуть профінансовані заходи соціального, економічного  та інженерного  значення ОТГ (благоустрій, утримання та ремонт комунальних закладів тощо).

Альтернатива 3

2

Максимальне наповнення бюджету усумі 17,4 млн. грн. Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини бюджету ОТГ, а саме, існує ризик переходу суб’єктів господарювання в "тінь", зменшення кількості робочих місць та розміру заробітної плати, і як наслідок виникне зворотній ефект в результаті якого зменшення надходжень до бюджету громади. Балансу інтересів досягнуто не буде. Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Надходження коштів до бюджету громади. Можливість спрямування на вирішення потреб громади 16,9млн.грн. Обґрунтована сплата місцевих податків та збору, встановлення пільг для окремих категорій громадян на 2023 рік на території Дмитрівської селищноїради.

Сплата місцевих податків і зборів за встановленими ставками. Незначний ризик  зменшення заробітної плати найманим працівникам, мінімальному підвищенню споживчих цін.

 

Регуляторний акт відповідає потребам у розв'язані визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Наповнення бюджету громади на 16,9млн.грн., збереження кількості суб’єктів підприємництва та робочих місць.

Альтернатива 2

Сплата податків за мінімальними ставками передбаченими ПКУ.

Збільшення кількості суб’єктів господарювання

Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку.

 

Зменшення надходжень до бюджету громади, підвищення соціальної напруги.

Альтернатива 3

Максимальні надходження коштів до бюджету ОТГ. Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток громади вирішення більшої кількості соціальних проблем за рахунок значного зростання дохідної частини бюджету громади.

Надмірне податкове навантаження спричинить погіршення умов для малого бізнесу.

Значне підвищення цін на споживчі товари, зменшення кількості найманих працівників,  підвищення соціального протесту населення.

Ця альтернатива є неприйнятною, так як призведе до надмірного податкового навантаження, зменшення кількості суб’єктів господарювання, робочих місць, виникнення податкового боргу та обсягу заробітної плати.

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Обрана.

Прийняття проекту рішення Дмитрівської селищної ради відповідає вимогам підпункту 12.3.4 ПКУ, забезпечує стабільні надходження податків та зборів до бюджету громади, надає змогу суб’єктам господарювання сплачувати податки за прийнятними ставками.

Таким чином прийняттям вказаного рішення буде досягнуто баланс інтересів громади і платників місцевих податків і зборів. Забезпечить надходження до бюджету ОТГ 16,9млн.грн.

На дію даного акта можливий вплив зовнішніх чинників:

 – ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства в цій сфері;

– підвищення рівня інфляції.

В такому випадку рішення селищної ради потребуватиме внесення змін відповідно до змін у законодавстві.

Альтернатива 2

Не обрана.

У разі неприйняття регуляторного акту, податок справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно невиконання бюджетних програм. Вказана альтернатива є неприйнятною.

Х

Альтернатива 3

Не обрана.

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини бюджету ОТГ. Балансу інтересів досягнути неможливо

Х

 

Таким чином, для реалізації обрано альтернативу 1 - встановлення економічно обґрунтованих  розмірів ставок місцевих податків і зборів, щоб суб’єкти господарювання могли сплачувати податки та збори, а бюджет громади наповнювався.

 

        V   Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.

Механізмом розв’язання вказаної вище проблеми є прийняття рішення Дмитрівської селищної ради "Про встановлення місцевих податків і зборів на території Дмитрівської селищноїради на 2023 рік". 

Запропонований нормативно – правовий акт відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

Регуляторний акт передбачає встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, з розрахунку на календарний місяць:

для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;

для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Максимальна ставка податку для платників І групи 10% – 248,1 грн. на 2022 рік та 268,4 грн. на 2023 рік (від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 01.01.2022р. –  2481,00 грн., прогнозовано на 2022 рік – 2684,00 грн.),  ІІ групи 20% –  1300,00 грн. на 2022 рік та 1435,20 грн. на 2023 рік (від розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01.01.2022р. – 6500,00 грн., прогнозна на 2023р. – 7176,00 грн.).

При описі альтернатив використовувалися розрахункові прогнозні показники надходжень до бюджету від сплати єдиного податку платниками І та ІІ груп.

При розрахунках ураховано розмір мінімальної заробітної плати у 2022р. – 6500,0  грн.,2023р. – 7176,00 грн. 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Дмитрівської селищноїради пропонується установити на рівні від 0,5% (для фізичних осіб) та  1,0% (для юридичних осіб) мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року за 1м2, залежно від типу нерухомого майна.

На території Дмитрівської селищноїради пропонується встановити земельний податок, від 0,05 % до 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки (нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Чернігівській області) залежно від типу земельної ділянки.

При встановленні ставок місцевих податків і зборів враховувалися доходність підприємницької діяльності та платоспроможність суб’єктів господарювання, соціально-економічні показники розвитку ОТГ плани розвитку громади.

Механізми розв’язання проблеми:

-  встановлення розмірів ставок місцевих податків і зборів на 2023 рік;

-  інформування платників про встановлення розмірів місцевих податків і зборів на веб - сайті Дмитрівської селищної ради у рубриці "Регуляторна політика";

- сприяння веденню підприємницької діяльності суб’єктами господарювання, які є платниками місцевих податків і зборів, з метою росту рівня їх платоспроможності;

- забезпечення надходжень встановлених податків і зборів до селищного бюджету.

Реалізація пропонованого регулювання буде здійснюватись шляхом впровадження наступних заходів:

- економіко – фінансові – пропоновані ставки місцевих податків і зборів дозволять підвищити загальну суму зібраних коштів, економічне і раціональне використання цих коштів;

- організаційні – розробка регуляторного акта відповідно до цілей державного регулювання; його оприлюднення; розгляд та прийняття відповідного рішення.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акту:

- розробка проекту рішення Дмитрівської селищної ради "Про встановлення місцевих податків і зборів на території Дмитрівської селищноїради на 2023 рік";

- оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій та зауважень;

- прийняття рішення на черговому засіданні сесії сільської ради;

- оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку;

- проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

VI Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. Фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.

Адміністрування даного регуляторного акта встановлено нормами ПКУ. Витрат  Дмитрівської селищноїради на виконання вимог регуляторного акта не передбачено. 

Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення сплати та інші адміністративні процедури.

Зазначене регулювання стосується усіх суб’єктів господарювання, що зареєстровані на території Дмитрівської селищноїради , тому проведено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва - Тест малого підприємництва (Додаток до АРВ).

 

VII .  Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Запланований строк дії регуляторного акта – 2023 рік. Достатній для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання в межах бюджетного року. Внесення змін або відміна регуляторного акту протягом року можлива у разі зміни чинного законодавства.

 

 

Селищний голова

 

 

Валентин БОЙКО

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до аналізу регуляторного впливу

проекту рішення Дмитрівської селищноїради 

«Про встановлення місцевих податків і зборів на 2023 рік»

 

 

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01.05.2022 р. по 12.05.2022 р.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

 

Робочі наради та зустрічі (опитування)

           5

Обговорено запропоновані ставки податків. Отримано інформацію від представників мікро та малого підприємництва щодо необхідних ресурсів, а саме їх витрат (витрат часу та матеріальних) на запровадження регулювання

2

 

Вид консультацій:

У телефонному та усному режимі

          15

Обговорено запропоновані ставки податків. Отримано інформацію від представників мікро та малого підприємництва щодо необхідних ресурсів, а саме їх витрат (витрат часу та матеріальних) на запровадження регулювання

 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 15- середні, 67-  малі  суб'єкти підприємницької діяльності .

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100,00 (відсотків)

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0

0

      0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали) Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному

суб’єкту малого підприємництва

 

0

      0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) 

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0

0

        0

5

Інші процедури

(сплата податків та зборів, визначених рішенням селищної

ради ), гривень

 

206 341,46

-

-

6

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

206 341,46

0

0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

82

8

Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

рядок 7)

16 920 000,00

0

       0

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

39,12 (з розрахунку на 1 годину)

 

 

10

Процедури організації

виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

39,12(з розрахунку на 1 годину)

 

 

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

          0

 

 

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

           0

 

 

13

Інші процедури (уточнити)

-

 

 

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

78,24

 

 

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

82

 

 

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

6 415,68

 

 

Примітка. Для розрахунку використано:згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» - мінімальна заробітна плата 6500,00 грн., в погодинному розмірі 39,12 грн. Витрати часу для отримання первинної інформації про вимоги  регулювання складають близько 1 години. Інші витрати не  передбачаються. Враховуючи термін дії акта та відсутність ставок на наступні роки, витрати на 5 років визначити неможливо.

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

 на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

п/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п’ять років, гривень

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

16 920 000,00

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

6 415,68

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

16 926 415,68

0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

16 926 415,68

0

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу статистичних даних,що наданні фінансовим відділомДмитрівської селищноїради та під час консультацій, проведених із суб’єктами підприємництва, визначено, що зазначені ставки податків є прийнятними для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних ) процедур не потрібно.

Пом’якшувальними заходами є подальший перегляд розміру ставок місцевих податків і зборів, що грунтуватиметься на результаті відстеження регуляторного акта, аналізі динаміки сплати та можливих змін до законодавства.

 

 

 

Селищний голова                                                                                                                              Валентин   БОЙКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь