Дмитрівська громада

Чернігівська область, Ніжинський район

Департамент інформаційної діяльності!

Дата: 02.07.2021 16:41
Кількість переглядів: 348

Триває конкурс проєктів громадських організацій Чернігівщини

До 30 липня 2021 року Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА запрошує громадські організації області до участі у конкурсі проєктів.

Конкурс проводиться у рамках виконання Програми сприяння розвитку громадянського суспільства «Чернігівська громада» на 2021—2023 роки, затвердженої рішенням другої (позачергової) сесії Чернігівської обласної ради восьмого скликання від 26.01.2021 № 19-2/VIII.

Реалізація проєктів (програм, заходів) відбуватиметься впродовж березня-жовтня 2022 року.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проєкту, заходу), що подається для участі в конкурсі, становить 30 тис. гривень.

Конкурсні пропозиції приймаються до 15:00 год. п’ятниці 30 липня 2021 року.

Контактна особа: Мироненко Ірина, начальник відділу взаємодії з громадськими об’єднаннями управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА, ел. пошта: mironenko.igs@gmail.com, тел. (0462) 67-59-67.

Більш детальна інформація за посиланням.

 

Департамент інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА 

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського
суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету в 2022 році

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету в 2022 році.

Конкурс проводиться з метою забезпечення прозорості та ефективного використання коштів, які передбачаються в обласному бюджеті для фінансової підтримки інститутів громадянського суспільства на виконання Програми сприяння розвитку громадянського суспільства «Чернігівська громада» на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням другої (позачергової) сесії Чернігівської обласної ради восьмого скликання від 26.01.2021 № 19-2/VIIІ.

Конкурс проводиться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 "Про порядок проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка" (зі змінами та доповненнями), наказу директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації від 31.03.2021 № 16 "Про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету в 2022 році".

Проекти (програми, заходи) для участі в конкурсі можуть подавати інститути громадянського суспільства, які зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за 6 місяців до оголошення конкурсу.

Проекти (програми, заходи), що подаються для участі в конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію наступних цілей та пріоритетних завдань:

1. Вивчення громадської думки щодо актуальних питань життєдіяльності області.

1.1. Проведення соціологічних досліджень, фокусних груп, експертних опитувань та інших заходів з визначення основних проблем територіальних громад області (область, район, місто, селище, село) та ступеня їх вирішення місцевими органами влади.

1.2. Організація аналітичного дослідження щодо суспільних потреб певної соціальної групи жителів територіальних громад області.

1.3. Оцінка стану співпраці місцевих органів влади та інститутів громадянського суспільства (обласний, міський, районний рівні) та вироблення пропозицій щодо їх покращання.

1.4. Оцінка стану виконання в області заходів з реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021—2026 роки.

1.5. Оцінка стану запровадження механізмів участі громадськості у формуванні та реалізації політики (консультацій з громадськістю, роботи громадських рад, сприяння проведенню громадської експертизи).

1.6. Підготовка пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку (обласний, міський, районний рівні) на основі вивчення потреб соціальних груп жителів області.

1.7. Вироблення критеріїв та методології оцінки ефективності діяльності місцевих органів влади щодо вирішення проблем територіальних громад області (область, район, місто, селище, село).

2. Організація процесу інформування жителів області щодо здійснення реформ.

2.1. Проведення інститутами громадянського суспільства інформаційно-роз’яснювальних заходів з реформування галузі ЖКГ, освіти, охорони здоров’я, соціальної сфери, пенсійного забезпечення, регуляторної політики, аграрного сектору, державного управління, державних і комунальних друкованих засобів масової інформації, сфери надання адміністративних послуг, здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави; з реалізації антикорупційного законодавства; з питань проведення децентралізації влади та забезпечення регіонального розвитку територій, дерегуляції підприємницької діяльності.

2.2. Інформаційний супровід практичної діяльності інститутів громадянського суспільства щодо реформування галузі ЖКГ, освіти, охорони здоров’я, соціальної сфери, пенсійного забезпечення, регуляторної політики, аграрного сектору, державного управління, державних і комунальних друкованих засобів масової інформації, сфери надання адміністративних послуг, здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави; реалізації антикорупційного законодавства; проведення децентралізації влади та забезпечення регіонального розвитку територій, дерегуляції підприємницької діяльності.

2.3. Проведення експертизи проектів актів органів виконавчої влади, метою яких є виконання Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 року.

3. Заходи спрямовані на розвиток громадянського суспільства, посилення ролі громадських організацій у прийнятті рішень тощо.

3.1. Проведення заходів щодо налагодження комунікацій між органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства.

3.2. Проведення навчальних тренінгів, семінарів, навчань для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, представників інститутів громадянського суспільства щодо ефективних комунікацій, проведення громадських експертиз діяльності органів влади та антикорупційних громадських експертиз нормативно-правових актів.

4. Забезпечення захисту інформаційного простору Чернігівської області.

5. Проведення інформаційних кампаній, спрямованих на розвиток волонтерського руху на території області, а також заходів, що пропагують ідею єдності та цілісності країни.

6. Організація заходів гуманітарної політики та політики національної пам’яті щодо відзначення видатних подій, вшанування відомих діячів та історичних постатей, які зробили вагомий внесок в історію країни та області.

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

У межах конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:

 1. Організація спрямованих на реалізацію цілей та пріоритетних завдань конкурсу конференцій, круглих столів, навчальних тренінгів, семінарів, лекцій, фестивалів, виставок тощо.
 2. Випуск книжок, підручників, довідників, брошур, інформаційних листівок.
 3. Розробка та друк методичних матеріалів.
 4. Підготовка та друк аналітичних матеріалів.
 5. Проведення соціологічних досліджень, фокусних груп, експертних опитувань.
 6. Проведення інформаційних кампаній.
 7. Організація висвітлення у ЗМІ певного виду діяльності.

Фінансування програм (проектів, заходів) здійснюється безпосередньо Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації як головним розпорядником бюджетних коштів, через суб’єкти господарської діяльності (на підставі договорів).

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу), що подається для участі в конкурсі, становить 30 тис. гривень.

За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше як 85% вартості програми (проекту, заходу). Решта 15% необхідного обсягу фінансування проекту (програми, заходу) мають бути забезпечені інститутом громадянського суспільства у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі: оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду тощо.

Програмою сприяння розвитку громадянського суспільства «Чернігівська громада» на 2021-2023 роки на проведення конкурсу проектів у 2022 році передбачено виділити з обласного бюджету  700 тис. гривень. Загальний фонд конкурсу визначатиметься після затвердження обласного бюджету на 2022 рік.

До участі в конкурсі не допускаються інститути громадянського суспільства, які:

 • перебувають у стані припинення діяльності;
 • подали конкурсну пропозицію після закінчення встановленого строку подання або не в повному обсязі;
 • подали документи, інформація в яких не відповідає даним, що містяться у відкритих державних реєстрах;
 • щодо яких встановлено факт порушення бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходів впливу за таке порушення (крім попередження).

Для участі в конкурсі інститути громадянського суспільства подають конкурсну пропозицію, що має бути складена державною мовою і повинна містити:

 1. Заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що додається, за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою інституту (в разі наявності). 

Форма заяви.

 1. Опис програми (проекту, заходу), складений за формою, що додається.  

Форма опису.

 1. Розрахунок витрат (кошторис), необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), та інформація про джерела фінансування. 

Форма кошторису.

 1. Листи-підтвердження від органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій, залучених до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).
 2. Інформацію про діяльність, досвід виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування, матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення (у довільній формі).

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція має подаватися у друкованому та електронному вигляді.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Конкурсні пропозиції приймаються з 01.04.2021 до 30.07.2021 включно, щоденно, крім суботи та неділі за адресою: 14000, м. Чернігів, Шевченка, 7, каб. 7, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської облдержадміністрації, з 8:00 год. до 17:00 год., перерва з 13:00 год. до 14:00 год.

Конкурс проводиться трьома етапами.

На першому етапі конкурсу члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції за такими критеріями:

1. Відповідність запланованих заходів визначеним цілям і пріоритетним завданням, а також Програмі сприяння розвитку громадянського суспільства «Чернігівська громада» на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням другої (позачергової) сесії Чернігівської обласної ради восьмого скликання від 26.01.2021 № 19-2/VII.

2. Відповідність адміністративно-територіальному рівню виконання (реалізації) програми (проекту, заходу). – провадження проектної діяльності у більш як половині районів області та/або забезпечення участі у такій діяльності осіб з більш як половини районів області.

На другому етапі конкурсу проводиться відкритий захист конкурсних пропозицій.

На третьому етапі конкурсу члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють шляхом проставляння балів від 0 до 5 конкурсні пропозиції за такими критеріями:

1. Відповідність програми (проекту, заходу) її (його) меті.

2. Реалістичність досягнення і значущість очікуваних результатів та результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).

3. Очікувана ефективність використання бюджетних коштів (співвідношення кошторису витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), та очікуваних результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).

4. Рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), досвід провадження діяльності у відповідній сфері.

Рішення конкурсної комісії розміщуються протягом трьох робочих днів на офіційному вебсайті Чернігівської обласної державної адміністрації.

Учасникові конкурсу на його вимогу видається копія протоколу засідання конкурсної комісії.

Виконання (реалізація) проектів (програм, заходів), що подаються для участі в конкурсі, має відбуватися протягом березня-жовтня 2022 року.

За додатковою інформацією звертатися до начальника відділу взаємодії з громадськими об’єднаннями управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації Мироненко Ірини Юріївни щоденно з 8:00 год. до 17:00 год., перерва з 13:00 год. до 14:00 год. (крім суботи та неділі) за адресою: 14000, м. Чернігів, Шевченка, 7, каб. 7, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської облдержадміністрації, тел. (0462) 67-59-67 або за адресою електронної пошти: mironenko.igs@gmail.com.

 

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь