Дмитрівська громада

Чернігівська область, Ніжинський район

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

Дата: 22.06.2023 16:34
Кількість переглядів: 49

Громадське обговорення щодо реорганізації та перепрофілювання закладів освіти Дмитрівської селищної ради.

ДМИТРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від червня 2024 року № ПРОЕКТ
смт Дмитрівка

Про реорганізацію шляхом приєднання
Гайворонської гімназії Дмитрівської селищної ради
Чернігівської області
 Відповідно до статті 143 Конституції України, статей 104, 105, 106, 107
Цивільного Кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, статті 32
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 25, 66 Закону
України " Про освіту", статті 32 Закону України "Про повну загальну середню
освіту", постанови Кабінету Міністрів від 14 січня 2015 р. № 6 "Деякі питання
надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам",
постанови Кабінету Міністрів від 3 листопада 2010 р. № 996 "Про забезпечення
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", за
результатами проведених громадських обговорень, з метою створення
ефективної системи, здатної надавати якісні освітні послуги закладами освіти
Дмитрівської селищної ради (селищної територіальної громади) та економічної
ефективності функціонування закладів освіти громади, приведення освітньої
мережі у відповідність до вимог законодавства та освітніх потреб
населення, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань
прав людини, законності, гуманітарних питань, депутатської діяльності, етики
та регламенту Дмитрівська селищна рада вирішила:
1. Реорганізувати шляхом приєднання з 01.09.2024 року Гайворонську гімназію
Дмитрівської селищної ради Чернігівської області (код ЄДРПОУ 33233225,
юридична адреса: 16563, Чернігівська область, Ніжинський район, с. Гайворон,
вул.Єршова,4) до Дмитрівського ліцею Дмитрівської селищної ради
Чернігівської області з отриманням статусу філії.
2. Начальнику відділу освіти селищнлї ради Ьондару А.П. розробити Положення
про філію та подати на затвердження сесії селищної ради.

3. Вважати Дмитрівський ліцей Дмитрівської селищної ради Чернігівської
області правонаступником майна, прав та обов’язків Гайворонської гімназії
Дмитрівської селищної ради Чернігівської області
4. Створити комісію з реорганізації шляхом приєднання Гайворонської гімназії
Дмитрівської селищної ради Чернігівської області (далі – комісія з
реорганізації) у складі 7 чоловік, а саме:
Голова комісії – Трепачко Володимир Григорович – заступник голови селищної
ради з питань діяльності виконавчих органів ради (ідент.код ЄДРПО
2245515757).
Члени комісії:
- Бондар Анатолій Петрович – начальник відділу освіти Дмитрівської
селищної ради (ідент.код ЄДРПО 2333713033);
- Трепачко Галина Григорівна – головний бухгалтер Дмитрівської
селищної ради (ідент.код ЄДРПО 2343418262);
- Валовий Віктор Іванович – староста Гайворонського старостинського
округу (ідент.код ЄДРПО 2238314619);
- Харченко Надія Іванівна – головний спеціаліст бухгалтерського обліку
та звітності (ідент.код ЄДРПО 2565107804);
- Бойко Тетяна Олександрівна – директор Гайворонської гімназії
(ідент.код 2528507246);
- Гайдай Наталія Олексіївна – директор Дмитрівського ліцею (ідент.код
ЄДРПО 2333308864).
5. Голові комісії:
5.1.Здійснити організаційно-правові заходи, пов’язані з реорганізацією
(приєднанням) Гайворонської гімназії Дмитрівської селищної ради
Чернігівської області.
5.2. Протягом трьох робочих днів письмово повідомити державного
реєстратора, що Гайворонська гімназія Дмитрівської селищної ради
Чернігівської області перебуває у процесі реорганізації (приєднання) та подати
йому в установленому порядку необхідні документи для внесення відповідних
записів до Єдиного державного реєстру;
5.3. Подати в установленому порядку на затвердження селищній раді
передавальні акти.
6. Доручити селищному голові Бойку В.Б. попередити директора Гайворонської
гімназії Дмитрівської селищної ради Чернігівської області про звільнення у
зв’язку з реорганізацією.

7. Директору Гайворонської гімназії Дмитрівської селищної ради Чернігівської
області, що реорганізовується шляхом приєднання :
7.1. Повідомити працівників закладу про істотні зміни умов праці та можливе
вивільнення у зв’язку з реорганізацією (приєднанням).
8. Установити термін для прийняття претензій кредиторів протягом двох
місяців з дати публікації повідомлення про припинення юридичних осіб.
9. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з питань прав
людини, законності, гуманітарних питань, депутатської діяльності, етики та
регламенту.
.
Селищний голова Валентин Бойко

Інформаційне повідомлення про громадське обговорення
щодо реорганізації шляхом перетворення закладів освіти
1. Найменування організатора громадського обговорення -  Дмитрівська
селищна рада.
2. Ініціатор громадського обговорення -  Дмитрівська селищна рада
3. Мета: врахування думки жителів Дмитрівської громади щодо 
Реорганізації шляхом перетворення закладів освіти Дмитрівської
селищної  ради.
Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статті 60 Законів України «Про
місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну
середню освіту»:
І. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання
(зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник
(засновники).
ІІ. Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до
законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації,
а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної
громади.
ІІІ. Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують
районні, міські, сільські, селищні ради.
4. У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти
засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття
загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.
Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській
місцевості допускаються лише після громадського обговорення проекту,
відповідного рішення засновника.
    Згідно з Конституцією України (ст. 143):
«Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені
ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та
ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також
здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого
значення, віднесені законом до їхньої компетенції».
    Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»    
(ст. 26):
«Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності
здійснюється за рішенням місцевої ради».

 
   На жаль, з кожним роком у нашій громаді, як і в Україні зокрема,
зменшується народжуваність,  відповідно  зменшується і кількість учнів.
    Значна видаткова частина бюджету Дмитрівської селищної територіальної
громади використовується на забезпечення надання освітніх послуг. Середня
наповнюваність класів у закладах освіти на 2023-2024 навчальний рік згідно
проекту мережі становитиме 9.8, а загальна кількість учнів - 324
    Відповідно до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 14.01.2015р. №6 зі змінами та доповненнями: «За рахунок субвенції
не здійснюється з 1 вересня 2016 року фінансування закладів загальної
середньої освіти (крім закладів початкової школи та приватних закладів
загальної середньої освіти), кількість учнів у яких становить менше 25 осіб».
У 2022-2023 навчальному році у Гайворонському ліцеї у 4 класах і
класах- комплектах навчалось 26 учнів , у Рубанському ліцеї у 2 класах -26
учнів. У наступні роки ситуація з наповнюваністю класів у цих закладах буде
лише погіршуватись. Так , у Гайворонській гімназії у 2023-2024 навчальному
році передбачається 26 учнів, у 2024-2025 навчальному році – 19 учнів, у 2025
-2026 навчальному році – 15 учнів. У Рубанському ліцеї у 2023-2024
навчальному році буде навчатись за попередніми даними 27 учнів, у 2024-2025
навчальному році- 26 учнів, у 2025-2026 навчальному році- 28 учнів
Формат проведення громадського обговорення: передбачає врахувування
необхідністі дотримання вимог безпеки в громаді під час дії особливого
режиму воєнного стану та запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» ,
обмеженням масових зібрань,. Усі пропозиції, зауваження та рекомендації
щодо питання, яке виноситься на громадське обговорення, приймаються в
усній, письмовій та електронній формі до дати обговорення, вказаної у графіку.
Обговорення проводитимуться на базі відповідних закладів освіти,
відповідно до графіку, який додається.
До участі в обговоренні запрошуються мешканці Дмитрівської селищної
територіальної громади за графіком:
12 квітня 2024 року о 13.00 у приміщенні Гайворонської гімназії
19 квітня 2024 року о 13.00 у приміщенні Рубанського ліцею.

5. Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер телефону
організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації
з питання, що винесено на громадське обговорення:  16572, вул. Незалежності,
18, смт.Дмитрівка (відділ освіти Дмитрівської селищної ради ), електронна
адреса: osvstadmytrivkaotg@ ukr.net

6. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення
громадського обговорення – Трепачко Володимир Євгенович – заступник
голови Дмитрівської селищної ради. Контактна особа – Бондар Анатолій
Петрович, начальник  відділу Дмитрівської селищної ради, тел. (098)
9157458.
7. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення,
узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення
зауважень та пропозицій здійснюється організатором. Після отримання
висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення
результатів громадського обговорення на сайті Дмитрівської селищної ради.

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 22 червня 2023 року № 46
смт Дмитрівка

Про початок громадського обговорення
щодо реорганізації шляхом приєднання закладів освіти
Дмитрівської селищної ради
 
      З метою донесення до жителів Дмитрівської селищної територіальної
громади питання змін у мережі закладів освіти Дмитрівської селищної ради,
відповідно до ст.ст. 25, 66 Закону України «Про освіту», ст. 32 Закону України
«Про повну загальну середню освіту», Постанови Кабінету Міністрів України
від 03.11.2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики», керуючись ст.ст. 38, 42 Закону
України «Про місцеве самоврядування», вважаю за необхідне:
 
       1.Провести громадське обговорення проєктів рішень про реорганізацію
шляхом приєднання закладів освіти Дмитрівської селищної ради, які
спрямовані на формування оптимальної мережі та приведення мережі закладів
освіти Дмитрівської селищної територіальної громади у відповідність з
вимогами чинного законодавства.
       2.Відповіднодо до ч.2 ст.32 Закону України «Про повну загальну середню
освіту» громадське обговорення проєктів рішень про реорганізацію шляхом
приєднання закладів освіти Дмитрівської селищної ради провести до 30 червня
2024 року.
    3.Під час проведення громадського обговорення враховувати необхідність
дотримання вимог безпеки в громаді під час дії особливого режиму воєнного
стану та забезпечити безумовне дотримання чинного законодавства України в
частині запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
       5.Діловоду відділу культури, молоді та спорту Ковтуну С.М. забезпечити
оприлюднення відповідного розпорядження та проєктів рішення:

  - Про реорганізацію шляхом приєднання Рубанського ліцею Дмитрівської
селищної ради Чернігівської області.
- Про реорганізацію шляхом приєднання Гайворонської гімназії Дмитрівської
селищної ради Чернігівської області.
 6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
 
 
Селищний голова                               Валентин
Бойко

ДМИТРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від  червня 2024 року № ПРОЕКТ
смт Дмитрівка

Про реорганізацію шляхом приєднання
Рубанського ліцею Дмитрівської селищної ради
Чернігівської області
 Відповідно до статті 143 Конституції України, статей 104, 105, 106, 107
Цивільного Кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, статті 32
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 25, 66 Закону
України " Про освіту", статті 32 Закону України "Про повну загальну середню
освіту", постанови Кабінету Міністрів від 14 січня 2015 р. № 6 "Деякі питання
надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам",
постанови Кабінету Міністрів від 3 листопада 2010 р. № 996 "Про забезпечення
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", за
результатами проведених громадських обговорень, з метою створення
ефективної системи, здатної надавати якісні освітні послуги закладами освіти
Дмитрівської селищної ради (селищної територіальної громади) та економічної
ефективності функціонування закладів освіти громади, приведення освітньої
мережі у відповідність до вимог законодавства та освітніх потреб
населення, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань
прав людини, законності, гуманітарних питань, депутатської діяльності, етики
та регламенту Дмитрівська селищна рада вирішила:
1. Реорганізувати шляхом приєднання з 01.09.2024 року Рубанський ліцей
Дмитрівської селищної ради Чернігівської області (код ЄДРПОУ 26332219,
юридична адреса: 16570, Чернігівська область, Ніжинський район, с. Рубанка,
вул. Жовтнева,1) до Дмитрівського ліцею Дмитрівської селищної ради
Чернігівської області з пониженням ступеня та отриманням статусу філії.
2. Начальнику відділу освіти селищної ради Бондарю А.П. розробити Положення
про філію та подати на затвердження сесії селищної ради.

3. Вважати Дмитрівський ліцей Дмитрівської селищної ради Чернігівської
області правонаступником майна, прав та обов’язків Рубанського ліцею
Дмитрівської селищної ради Чернігівської області
4. Створити комісію з реорганізації шляхом приєднання Рубанського ліцею
Дмитрівської селищної ради Чернігівської області (далі – комісія з
реорганізації) у складі 7 чоловік, а саме:
Голова комісії – Трепачко Володимир Григорович – заступник голови селищної
ради з питань діяльності виконавчих органів ради (ідент.код ЄДРПО
2245515757).
Члени комісії:
- Бондар Анатолій Петрович – начальник відділу освіти Дмитрівської
селищної ради (ідент.код ЄДРПО 2333713033);
- Трепачко Галина Григорівна – головний бухгалтер Дмитрівської
селищної ради (ідент.код ЄДРПО 2343418262);
- Павленко Олексанлр Вікторович – староста Рубанського
старостинського округу (ідент.код ЄДРПО 2664705879);
- Харченко Надія Іванівна – головний спеціаліст бухгалтерського обліку
та звітності (ідент.код ЄДРПО 2565107804);
- Булах Оксана Георгіївна – директор Рубанського ліцею (ідент.код
ЄДРПО 2590107345);
- Гайдай Наталія Олексіївна – директор Дмитрівського ліцею (ідент.код
ЄДРПО 2333308864).
5. Голові комісії:
5.1.Здійснити організаційно-правові заходи, пов’язані з реорганізацією
(приєднанням) Рубанського ліцею Дмитрівської селищної ради Чернігівської
області.
5.2. Протягом трьох робочих днів письмово повідомити державного
реєстратора, що Рубанський ліцей Дмитрівської селищної ради Чернігівської
області перебуває у процесі реорганізації (приєднання) та подати йому в
установленому порядку необхідні документи для внесення відповідних записів
до Єдиного державного реєстру;
5.3. Подати в установленому порядку на затвердження селищній раді
передавальні акти.
6. Доручити селищному голові Бойку В.Б. попередити директора Рубанського
ліцею Дмитрівської селищної ради Чернігівської області про звільнення у
зв’язку з реорганізацією.

7. Директору Рубанського ліцею Дмитрівської селищної ради Чернігівської
області, що реорганізовується шляхом приєднання:
7.1. Повідомити працівників закладу про істотні зміни умов праці та можливе
вивільнення у зв’язку з реорганізацією (приєднанням).
8. Установити термін для прийняття претензій кредиторів протягом двох
місяців з дати публікації повідомлення про припинення юридичних осіб.
9. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з питань прав
людини, законності, гуманітарних питань, депутатської діяльності, етики та
регламенту.

Селищний голова Валентин Бойко

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь