Дмитрівська громада

Чернігівська область, Ніжинський район

НОВИНИ

Дата: 26.12.2022 15:11
Кількість переглядів: 25

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

пр. Миру, 14, м. Чернігів, 14000, тел. (0462) 77-44-88, факс (0462) 67-78-13, e-mail: [email protected], ЄДРПОУ 00733702

26.12.2022 № 03.02-06/1265 На № від

Просимо довести до відома сільгосптоваровиробників та підприємств
харчової промисловості району (громади) про те, що Міністерство аграрної
політики та продовольства України розпочинає прийом заявок від підприємств
для включення їх до переліку об’єктів критичної інфраструктури.
Наразі у Міністерстві аграрної політики та продовольства України
створено робочу групу з ідентифікації та категоризації об’єктів критичної
інфраструктури в секторі харчової промисловості та агропромислового
комплексу.
У разі потреби, підприємство може подати до Мінагрополітики документи
для включення його до переліку об’єктів критичної інфраструктури, відповідно
до Порядку віднесення об’єктів до критичної інфраструктури,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 року
№ 1109 «Деякі питання об’єктів критичної інфраструктури» на поштову
адресу Міністерства: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24 або на
e-mail: [email protected]
Детальніше ознайомитись з механізмом подачі заявки для включення до
переліку об’єктів критичної інфраструктури підприємство може переглянувши
додатки до цього листа або за посиланням:
https://minagro.gov.ua/napryamki/kritichna-infrastruktura/vklyuchennya-
pidpriyemstv-do-pereliku-obyektiv-kritichnoyi-infrastrukturi .

 

 

 

 

Включення підприємств до переліку об’єктів критичної інфраструктури

Опубліковано 21 грудня 2022 року, 17:09

20 грудня набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 року № 1384 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 року № 1109 «Деякі питання об’єктів критичної інфраструктури».

Зазначеними змінами, зокрема, Міністерство аграрної політики та продовольства України визначено секторальним органом у сфері захисту критичної інфраструктури, відповідальним за сектор харчової промисловості та агропромислового комплексу.

Міністерством аграрної політики та продовольства України відповідно до наказу від 21.12.2022 № 1049 утворено робочу групу з ідентифікації та категоризації об’єктів критичної інфраструктури в секторі харчової промисловості та агропромислового комплексу (далі – Робоча група).

В складі Робочої групи визначено відповідальні особи за такими напрямами:

  • виробництво продукції рослинництва, Гвоздь Сергій Васильович, тел. (044) 363 08 45;
  • виробництво продукції тваринництва, Сагановська Ірина Володимирівна, тел. (044) 363 08 20;
  • переробка сільськогосподарської та/або виробництво харчової продукції, Черевичний Ярослав Анатолійович, тел. (044) 363 14 26;
  • експлуатація зрошувальних систем, каналів, Дехтяр Оксана Олександрівна, тел. (044) 363 05 40.

Для включення до переліку об’єктів критичної інфраструктури підприємство повинне подати до Мінагрополітики документи відповідно до пункту 8 розділу V Методичних рекомендацій щодо категоризації об’єктів критичної інфраструктури, затверджених наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 15 січня 2021 року № 23.

З метою ідентифікації підприємства як об'єкта критичної інфраструктури, а також його категоризації, йому необхідно подати згідно з пунктом 8 розділу V Методичних рекомендацій щодо категоризації об’єктів критичної інфраструктури, затверджених наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 15 січня 2021 року
№ 23, дані щодо:

- належності об’єкта критичної інфраструктури до певного сектору(ів) (підсектору(ів)) критичної інфраструктури;

- типу основної послуги (основних послуг), яку(і) об'єкт критичної інфраструктури надає;

- повної назви організації, форми власності, ЄДРПОУ власника (розпорядника) об'єкта критичної інфраструктури, місцезнаходження організації;

- керівника власника (розпорядника) об'єкта критичної інфраструктури (прізвище, ім'я, по батькові, номери контактних телефонів, email);

- найменування об'єкта критичної інфраструктури, фактичної адреси місцезнаходження об'єкта критичної інфраструктури;

- отримання об'єктом критичної інфраструктури основних послуг від інших об'єктів критичної інфраструктури, ненадання яких вплине на функціонування об'єкта критичної інфраструктури;

- надання об'єктом критичної інфраструктури основних послуг іншим об'єктам критичної інфраструктури, ненадання яких вплине на функціонування інших об'єктів критичної інфраструктури;

- рівнів негативного впливу, які особа, суспільство, навколишнє природне середовище, економіка, національна безпека та обороноздатність країни можуть зазнати внаслідок порушення або припинення функціонування об'єкта критичної інфраструктури відповідно до критеріїв, зазначених у додатках 1 і 2 до Методики категоризації об’єктів критичної інфраструктури, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 року № 1109 (далі – Методика).

В обов’язковому порядку подаються підтверджуючі документи, на підставі яких було заповнено додатки 1 і 2 до Методики.

У разі подання пакету документів на e-mail: [email protected] документи необхідно подавати в форматі PDF.

Документи, подані з порушенням зазначених вище вимог, Робочою групою розглядатися не будуть.

На підставі отриманих документів Робочою групою розраховується узагальнена нормована оцінка рівня критичності за такою формулою:

де РКОКІ - узагальнена нормована оцінка рівня критичності об’єкта критичної інфраструктури;

 - сума балів, які отримав об’єкт критичної інфраструктури за всіма критеріями критичності (додатки 1 і 2);

 - максимальна можлива сума балів (розраховується виходячи з того, що об’єкт отримує максимальні бали за всіма критеріями оцінки рівня негативного впливу).

 

Рішення щодо категорії критичності об’єкта критичної інфраструктури приймається на основі узагальненої нормованої оцінки рівня критичності об’єкта критичної інфраструктури відповідно до такого правила:

 

I категорія критичності, якщо 0,8 < PKOKI  1;

 

II категорія критичності, якщо 0,63 < PKOKI  0,8;

 

III категорія критичності, якщо 0,37 < PKOKI  0,63;

 

IV категорія критичності, якщо 0,2 < PKOKI  0,37;

 

об’єкт не є критичним, якщо PKOKI  0,2.

 

 

 

Після розгляду робочою групою надісланого пакету документів приймається рішення щодо наданню підприємству статусу об'єкта критичної інфраструктури та його категоризації.

 

Секторальний перелік об'єктів критичної інфраструктури формується Робочою групою, затверджується Міністром аграрної політики та продовольства України і в установленому порядку подається до уповноваженого органу із захисту критичної інфраструктури (Держспецзв’язок).

 

 

Приклад заповнення додатка 1 до Методики віднесення об'єкта критичної інфраструктури до однієї з категорій критичності

Сектор/підсектор

Рівень негативного впливу: катастрофічні наслідки (4 бали)

Рівень негативного впливу: критичні наслідки (3 бали)

Рівень негативного впливу: значні наслідки (2 бали)

Рівень негативного впливу: незначні наслідки (1 бал)

Оцінка РКi

4.

Послуги, що надаються інформаційним сектором: у разі знищення, пошкодження або порушення функціонування об'єкта критичної інфраструктури припиниться або порушиться надання основних послуг об'єктом

для більш як 145000 жителів на території більш як однієї області АБО на території не менш як трьох міст обласного значення

для більш як 20000 жителів на території однієї області АБО на території більш як одного району міста - обласного центру, АБО на всій території одного міста обласного значення

для більш як 2000 жителів

для менше як 2000 жителів

4

час відновлення функціонування у штатному режимі не може перевищувати 6 годин

час відновлення функціонування у штатному режимі може становити від 6 до 24 годин

час відновлення функціонування у штатному режимі може становити від однієї до трьох діб

час відновлення функціонування у штатному режимі може бути більше трьох діб

4

 

 

 

 

Сумарна оцінка РКi

8

 

Приклад заповнення додатка 2 до Методики віднесення об'єкта критичної інфраструктури до однієї з категорій критичності

№ з/п

Негативний вплив

Рівень негативного впливу: катастрофічні наслідки (4 бали)

Рівень негативного впливу: критичні наслідки (3 бали)

Рівень негативного впливу: значні наслідки (2 бали)

Рівень негативного впливу: незначні наслідки (1 бал)

Рівень негативного впливу: надто малий (0 балів)

Оцінка РКi

I. Соціальна значущість об'єкта критичної інфраструктури

1.

Заподіяння шкоди життю та здоров'ю людей

Кількість населення, що може постраждати

небезпека для життя або здоров'я більш як 75000 людей

небезпека для життя та здоров'я більш як 5000 людей

небезпека для життя або здоров'я більш як 50 людей

небезпека для життя або здоров'я менш як 50 людей

не критично

РК1 = 0

Географічний масштаб

небезпека для життя та здоров'я мешканців на території однієї АБО більш як однієї області, АБО на території трьох та більше міст обласного значення

небезпека для життя та здоров'я мешканців на території однієї області АБО міського району міста обласного центру, АБО на всій території одного міста обласного значення

небезпека для життя та здоров'я для людей на території об'єкта та для мешканців, що проживають у безпосередній близькості до розміщення об'єкта

небезпека для життя та здоров'я людей на території об'єкта

не критично

РК2 = 0

2.

Заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу

Економічні втрати

нанесені збитки більш як на 30 млн грн

нанесено збитків більш як на 18 млн грн

нанесено збитків більш як на 2 млн грн

нанесено збитків менше як на 2 млн грн

не критично

РК3 = 0

Географічний масштаб

шкідливий вплив розповсюджується на територію більш як однієї області АБО на території не менш як трьох міст обласного значення

шкідливий вплив розповсюджується на територію однієї області АБО на територію більш як одного міста обласного значення

шкідливий вплив розповсюджується на територію одного міста обласного значення

шкідливий вплив розповсюджується на територію об'єкта інфраструктури

не критично

РК4 = 0

Час

шкідливий вплив на навколишнє природне середовище та безпечні умови життя зберігається протягом більш як одного року

шкідливий вплив на навколишнє природне середовище та безпечні умови життя зберігається протягом від півроку до одного року

шкідливий вплив на навколишнє природне середовище та безпечні умови життя зберігається протягом від одного місяця до півроку

шкідливий вплив на навколишнє природне середовище та безпечні умови життя зберігається протягом одного місяця

не критично

РК5 = 0

II. Суспільна значущість об'єкта критичної інфраструктури

3

Припинення або порушення функціонування державних органів

припинення або порушення функціонування Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду, а також Офісу Президента України, Ради національної безпеки та оборони України

припинення або порушення функціонування центральних органів виконавчої влади та облдержадміністрацій

припинення або порушення роботи районних держадміністрацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади

припинення або порушення роботи органів місцевого самоврядування

не критично

РК6 = 4

4.

Негативний вплив на довіру людей до державних інституцій

матиме значний вплив

матиме великий вплив

матиме середній вплив

матиме незначний вплив

не критично

РК7 = 4

5

Шкода інтересам інших держав - партнерів України

так, принаймні двом країнам або порушення умов міжнародного договору, укладеного від імені України

так, принаймні одній країні або порушення умов міжнародного договору, укладеного від імені Уряду України

можливі негативні наслідки для інших держав, але їх вплив навряд чи буде значним

держави не постраждають або немає порушення умов міжнародного договору, укладеного від імені міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державного органу

не критично

РК8 = 3

III. Економічна значущість об'єкта критичної інфраструктури

6.

Заподіяння збитків об'єкту інфраструктури (у відсотках прогнозованого обсягу річного доходу за всіма видами діяльності)

більш як 15 відсотків

від 10 до 15 відсотків

від 5 до 10 відсотків

менш як 5 відсотків

не критично

РК9 = 4

7.

Заподіяння збитків державному бюджету (зниження прибутків бюджету у відсотках прогнозованого річного прибутку бюджету)

більш як 0,1 відсотка

від 0,1 до 0,05 відсотка

від 0,05 до 0,01 відсотка

менш як 0,01 відсотка

не критично

РК10 = 1

8.

Заподіяння збитків місцевим бюджетам (зниження прибутків бюджету у відсотках прогнозованого річного прибутку бюджету)

більш як 0,1 відсотка

від 0,1 до 0,05 відсотка

від 0,05 до 0,01 відсотка

менш як 0,01 відсотка

не критично

РК11 = 1

IV. Взаємозв'язок між об'єктами критичної інфраструктури

9.

Негативний вплив на безперервне та стійке функціонування іншого об'єкта інфраструктури, що забезпечує надання таких самих основних послуг

матиме негативний вплив (якщо так, вкажіть який)

 

 

не матиме впливу

не критично

РК12 = 0

10.

Негативний вплив на безперервне та стійке функціонування іншого об'єкта інфраструктури, що надає інші основні послуги

матиме негативний вплив (якщо так, вкажіть який)

 

 

не матиме впливу

не критично

РК13 = 4

V. Значущість об'єкта критичної інфраструктури для забезпечення оборони країни та безпеки держави

11.

Припинення або порушення (невиконання встановлених показників) функціонування пунктів управління (ситуаційного центру), що оцінюється на рівні (значущості) пункту управління або ситуаційного центру

припинення або порушення функціонування пунктів управління Верховного Головнокомандувача Збройних Сил, Головнокомандувача Збройних Сил, Начальника Генерального штабу Збройних Сил або ситуаційного центру Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки та оборони України

припинення або порушення функціонування пунктів управління або ситуаційного центру центральних органів виконавчої влади, пунктів управління Сухопутних військ, Повітряних Сил, Військово-Морських Сил, десантно-штурмових військ, сил спеціальних операцій, Національної гвардії, Держприкордонслужби

припинення або порушення функціонування обласної державної адміністрації, ситуаційних центрів

територіальних органів центральних органів виконавчої влади

не критично

РК14 = 0

12.

Зниження показників державного оборонного замовлення

Зниження обсягів продукції (робіт, послуг) у заданий період часу (у відсотках)

більш як 15 відсотків

від 10 до 15 відсотків

від 5 до 10 відсотків

менш як 5 відсотків

не критично

РК15 = 0

Збільшення часу виготовлення продукції (робіт, послуг) із заданим обсягом (відсотків встановленого часу на виготовлення продукції)

більш як 40 відсотків

від 10 до 40 відсотків

від 5 до 10 відсотків

менш як 5 відсотків

не критично

РК16 = 0


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь