Дмитрівська громада

Чернігівська область, Ніжинський район

дод 1

Дата: 09.08.2022 14:54
Кількість переглядів: 82

Додаток 1

до рішення 16сесії 8-го скликання

Про внесення змін до рішення "Про селищний бюджет на 2022 рік"

                                                                                                                                                                         від 21.01.2022року

ДОХОДИ

 ДМИТРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2021 рік

 

 

 

255530000

(код бюджету)

 

 

 

(грн)

Код

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

 

 

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження  

31 519 900,00

31 480 100,00

39 800,00

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  

15 007 932,00

15 007 932,00

 

 

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

15 007 932,00

15 007 932,00

 

 

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

8 428 525,00

8 428 525,00

 

 

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

0,00

 

 

 

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

6 552 390,00

6 552 390,00

 

 

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

27 017,00

27 017,00

 

 

11020000

Податок на прибуток підприємств  

0,00

0,00

 

 

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 

0,00

 

 

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 

2 090,00

2 090,00

 

 

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

700,00

700,00

 

 

13010100

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 

0,00

 

 

 

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 

700,00

700,00

 

 

13030000

Рентна плата за користування надрами 

1 390,00

1 390,00

 

 

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення 

1 390,00

1 390,00

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

60 500,00

60 500,00

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

60 500,00

60 500,00

 

 

18000000

Місцеві податки 

16 674 028,00

16 674 028,00

 

 

18010000

Податок на майно 

11 223 528,00

11 223 528,00

 

 

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 

0,00

 

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 

0,00

 

 

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 

38 500,00

38 500,00

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 

254 750,00

254 750,00

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб 

1 466 646,00

1 466 646,00

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб 

8 652 632,00

8 652 632,00

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб 

241 000,00

241 000,00

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб 

570 000,00

570 000,00

 

 

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб 

0,00

 

 

 

18030000

Туристичний збір 

0,00

 

 

 

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними особами 

0,00

 

 

 

18050000

Єдиний податок  

450 500,00

5 450 500,00

 

 

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб 

10 000,00

10 000,00

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

1 092 500,00

1 092 500,00

 

 

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` 

4 348 000,00

4 348 000,00

 

 

19000000

Інші податки та збори 

39 800,00

 

39 800,00

 

19010000

Екологічний податок 

39 800,00

 

39 800,00

 

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

22 700,00

 

22 700,00

 

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти 

0,00

 

 

 

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

17 100,00

 

17 100,00

 

20000000

Неподаткові надходження  

168 650,00

5 550,00

163 100.00

 

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності  

0,00

 

 

 

21080000

Інші надходження  

0,00

 

 

 

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції 

0,00

 

 

 

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

0,00

 

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

2050,00

2050,00

 

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

2050,00

2050,00

 

 

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

0,00

 

 

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

1 500,00

1 500,00

 

 

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

0,00

 

 

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  

0,00

 

 

 

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

0,00

 

 

 

22090000

Державне мито  

550,00

550,00

 

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

150,00

150,00

 

 

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  

400,00

400,00

 

 

24000000

Інші неподаткові надходження  

3 500,00

3 500,00

 

 

24060000

Інші надходження  

3 500,00

3 500,00

 

 

24060300

Інші надходження  

3 500,00

3 500,00

 

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ  

163 100,00

 

163 100,00

 

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

163 100,00

 

163 100,00

 

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

163 100,00

 

163 100,00

 

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`

0,00

 

 

 

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  

0,00

 

 

 

25020200

Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`

0,00

 

 

 

50000000

Цільові фонди  

0,00

 

 

 

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  

0,00

 

 

 

 

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

31 953 000,00

31 750 100,00

202 900,00

 

40000000

Офіційні трансферти  

15 611 367,50

15 611 367,50

 

 

41000000

Від органів державного управління  

15 611 367,50

15 611 367,50

 

 

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

14  919 765,00

14  919 765,00

 

 

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

12028900,00

12028900,00

 

 

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

2 330 969,00

2 330 969,00

 

 

41035200

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг

199 896,00

199 896,00

 

 

41035500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів,спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості

360 000,00

360 000,00

 

 

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

 286 800,00

286 800,00

 

 

41040200

 Дотаціяз місцевого бюджетуна здійсненняпереданихз державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони  здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

286 800,00

286 800,00

 

 

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

404 802,50

404 802,50

 

 

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

46 360,00

46360,00

 

 

41051400

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" 

229 042,50

229 042,50

 

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

36 700,00

36 700,00

 

 

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

92 700,00

92 700,00

 

 

X

Разом доходів

47 564 367,50

47 361  467,50

202 900,00

 

 

 

 

 

 

 

 Начальник фінансового відділу

 

 

     Олена ОЗМИТЕЛЬ

               

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь