Дмитрівська громада

Чернігівська область, Ніжинський район

34 Дмитрівська програма Правопорядок (НОВА РЕДАКЦІЯ + додатки) 2022

Дата: 09.08.2022 12:33
Кількість переглядів: 183

Україна

ДМИТРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

РІШЕННЯ

( пятнадцята  сесія восьмого скликання)

23  грудня 2021  року

смт. Дмитрівка №34

 

Про  Програму

профілактики правопорушень

на 2022 рік

          Заслухавши та обговоривши інформацію селищного голови, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму профілактики правопорушень на 2022 рік. (додається)

2.Фінансовому відділу Дмитрівської селищної ради передбачити  у селищному  бюджеті кошти для фінансування програми.

3.Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з питань прав людини,законності, гуманітарних питань , депутатської діяльності , етики та регламенту.

 

 

Селищний голова                                                                    Валентин Бойко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення 15сесії 8скликання

Дмитрівської селищної ради

«Про затвердження Програми профілактики правопорушень на 2022 рік»»

від 23 грудень  2021 року

№34

 

 

 

  Програма

профілактики правопорушень

на 2022 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт.  Дмитрівка - 2021

 

Зміст

 1.  Паспорт Програми
 2.  Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
 3.  Визначення мети Програми
 4.  Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування
 5.  Строки та етапи виконання Програми
 6.  Перелік завдань Програми та результативні показники
 7.  Напрями діяльності та заходи Програми
 8.  Координація та контроль за ходом виконання Програми
 9.  Додаток 1 до «Програми профілактики правопорушень на 2022 рік»
 10.  Додаток 2 до «Програми профілактики правопорушень на 2022 рік»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Паспорт Програми

 

Найменування: «Програми профілактики правопорушень на 2022 рік» (далі по тексту – Програма).

 

 1.  

Ініціатор розроблення програми

Ніжинський районний відділ поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області

 1.  

Розробник Програми

Ніжинський районний відділ поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області

Дмитрівська селищна рада;

 1.  

Відповідальний виконавець Програми

Дмитрівська селищна рада

ГУНП в Чернігівській області

Відділення поліції №1 Ніжинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області

 1.  

Головні розпорядники бюджетних коштів

Дмитрівська селищна рада

 1.  

Учасники Програми

Дмитрівська селищна рада, Відділення поліції №1 Ніжинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області

 1.  

Термін реалізації Програми

2022 рік

 1.  

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Дмитрівська селищна рада

 1.  

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього

50 000 грн. ( п’ятдесят  тисяч, 00) на 2022 рік

(відповідно Додатку №1 «Ресурсне забезпечення Програми профілактики правопорушень 2022

 рік» та Додатку №2 «Програми профілактики правопорушень 2022 рік»

 

9.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет Дмитрівської селищної ради (ТГ)

 

ІІ Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Стан правопорядку суттєво впливає на розвиток соціально-економічних відносин на території громади. Забезпечення правопорядку на відповідних територіях покладається законом як на підрозділи Національної поліції так і на органи місцевого самоврядування. Як показує світовий досвід, найкращих результатів у забезпеченні публічної безпеки і порядку громадян можна досягнути лише в результаті тісної співпраці та взаємодії між органами Національної поліції та місцевого самоврядування.

Аналіз статистичних даних показників рівня злочинності на території обслуговування Відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області за останні п’ять років (дані Інформаційного порталу Національної поліції «Цунамі»), свідчить про поступове зменшення загальної кількості зареєстрованих злочинів. Питома вага розкритих злочинів категорії тяжкі та особливо тяжкі постійно зростає, а це свідчить про те, що особи, які скоїли злочини – притягуються до кримінальної відповідальності.

Водночас, продовжують вчинятися злочини у громадських місцях (хуліганство, крадіжки, грабежі), на дорогах району продовжують мати місце ДТП, в яких травмуються люди. Громадяни нехтують заборонами закону та вчиняють адміністративні правопорушення, що негативно позначається на загальному рівні правопорядку у громаді, а отже потребує подальших спільних дій між Відділенням поліції  №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області та органами місцевого самоврядування Дмитрівської ТГ.

Оперативність реагування забезпечується, у тому числі, наявністю технічно справного службового автотранспорту та забезпеченістю його ПММ. Забезпечити даний службовий автотранспорт паливно-мастильними матеріалами самостійно, ВП№1 Ніжинського РВП не в змозі, а мова йде як про наряди поліції якими  забезпечується реагування на повідомлення про злочини та інші правопорушення (виїзди СОГ та ГРПП), так і про додаткові наряди поліції, що можуть утворюватися для патрулювання міста у вечірній та нічний час, профілактики аварійності на дорогах громади і т.п.

  Законом України «Про Національну поліцію» (п. 1 ст. 105) передбачено, що фінансування і матеріально-технічне забезпечення поліції здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, а також інших джерел, не заборонених законом.

Відповідно до ст. 143 Конституції України та ст. 43 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», місцеві органи влади мають право приймати рішення про затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону.  

Виходячи з викладеного, з метою забезпечення публічного порядку та безпеки громадян на території Дмитрівської ТГ, запровадження нових та вдосконалення існуючих методів роботи щодо профілактики та попередження правопорушень в умовах дієвої взаємодії Ніжинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області (та його відокремлених територіальних підрозділів, зокрема відділення поліції №1 (м. Бахмач)) з Дмитрівською ТГ розроблена дана Програма.

 

 

 

Ш. Визначення мети Програми

 

Метою Програми є:

 •  усунення передумов для вчинення правопорушень, забезпечення на території територіальної громади конституційних прав та свобод людини і громадянина на основі чітко визначених пріоритетів, поступового нарощування зусиль Ніжинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області (та його відокремлених територіальних підрозділів), Дмитрівської селищної ради і її виконавчого комітету;
 •  удосконалення форм і методів організації роботи щодо запобігання вчиненню правопорушень на території громади;
 •  активізація роботи з профілактики та запобігання злочинності, насамперед             у молодіжно-підлітковому середовищі громади;
 •  підвищення координуючої ролі Дмитрівської селищної ради, виконавчого комітету міської ради у розв’язанні проблем попередження злочинності та її негативних наслідків на території громади  шляхом приведення у відповідність до сучасних вимог публічної безпеки та правил благоустрою місць масового перебування громадян, дозвілля молоді, інших місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, аварійно небезпечних місць, складних у криміногенному плані територій громади;
 •  удосконалення взаємодії виконавчих органів Дмитрівської селищної ради,                     з Ніжинським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області (та його відокремлених територіальних підрозділів, зокрема відділення поліції №1 (м. Бахмач)), в частині забезпечення оперативного інформування та реагування на зміни оперативної ситуації.

 

             IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування

 

Соціальне значення проблеми, пов'язаної з профілактикою правопорушень, зумовлює необхідність як централізованого бюджетного фінансування, так і залучення ресурсів місцевих бюджетів на виконання цієї Програми.

Програма спрямована на забезпечення ефективності здійснення узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили вчинення протиправних дій.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Обсяги фінансових ресурсів міського бюджету та напрямки їх використання визначаються в залежності від потреби, фінансових можливостей бюджету та з дотриманням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України.

 

                 V. Строки та етапи виконання Програми

 

Реалізація заходів Програми передбачається на період з 01.01.2022 року                          по 31.12.2022 року.

Програма є довгостроковою.

Орієнтовні обсяги фінансування Програми визначаються окремими додатками до неї та затверджуються рішенням Дмитрівської селищної ради у порядку та спосіб,   що визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

 

VІ. Перелік завдань Програми та результативні показники

 

Основними завданнями Програми є:

 • запобігання (профілактика) вчиненню правопорушень у публічних місцях та на вулицях населених пунктів Дмитрівської ТГ;
 • запобігання правопорушенням у молодіжно-підлітковому середовищі міста; профілактика дитячої безпритульності та бездоглядності;
 • підвищення оперативності реагування на правопорушення, попередження                 та припинення адміністративних та кримінальних правопорушень, забезпечення прав, свобод та інтересів людини і громадянина;
 •  розроблення та впровадження новітніх форм і методів профілактики правопорушень;
 •  профілактика вчинення злочинів проти власності (крадіжки, шахрайства) а також злочинів проти життя та здоров’я осіб. Виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до їх вчинення.

 

Виконання Програми дасть змогу:

 • активізувати діяльність Відділення поліції №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області, Дмитрівської селищної ради, її виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради та їх посадових осіб, пов'язану з профілактикою правопорушень, удосконалити механізм координації роботи органів місцевого самоврядування та підрозділів Національної поліції із широким залученням до цього процесу громадськості;
 •  привести місця загального користування, місця масового перебування,  дозвілля громадян та молоді громади, найбільш важливі території та об’єкти громади у відповідність до сучасних вимог публічної безпеки та правил благоустрою;
 • стабілізувати криміногенну ситуацію шляхом подолання правового нігілізму та запобігання криміналізації населення, проведення широкої роз’яснювальної кампанії серед жителів громади, сприяння зростанню рівня правової освіти населення;
 • профілактики майнових злочинів, насамперед шахрайств.

             Оцінкою ефективності Програми стануть показники статистичної звітності, зокрема звіту про зареєстровані кримінальні правопорушення і результати роботи, які характеризуватимуть динаміку розвитку криміногенної ситуації на території Дмитрівської ТГ та прийняття до відома Дмитрівською селищною радою відповідного щорічного звіту начальника Відділення поліції №1 Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області.

 

VIІ. Напрями діяльності та заходи Програми

 1. Систематичний аналіз стану оперативної обстановки та тенденцій криміногенної ситуації на території громади, на вулицях, у тому числі в молодіжно-підлітковому середовищі.  З урахуванням факторів, що сприяють вчиненню адміністративних та кримінальних правопорушень розробка планів комплексних заходів, відпрацювань, проведення спільних  з виконавчими органами цільових профілактичних операцій, рейдів, відпрацювань, спрямованих на запобігання правопорушенням, в тому числі серед неповнолітніх. Планування ефективних заходів реагування на ускладнення оперативної обстановки на території Дмитрівської ТГ.

Вик.: відділення поліції №1 Ніжинський РВП ГУНП в Чернігівській області

Строки виконання: 2022 рік

 

2. Оперативне реагування на заяви та повідомлення громадян про кримінальні та адміністративні правопорушення, а також інші події, інформація про які надходить до відділення поліції №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області.

Вик.: відділення поліції №1 Ніжинський РВП ГУНП в Чернігівській області

Строки виконання: 2022 рік

 

3. Вживання заходів щодо попередження розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв у публічних місцях, появи громадян у публічних місцях                 у п’яному вигляді, попередження та припинення фактів куріння на території                         громади у заборонених законом місцях. Застосування профілактично-попереджувальних заходів з протидії правопорушенням у сфері торгівлі та підприємницької діяльності, публічної безпеки, благоустрою тощо.

Вик.: відділення поліції №1 Ніжинський РВП ГУНП в Чернігівській області

Строки виконання: 2022 рік

 

4. Забезпечення публічного порядку та безпеки громадян під час проведення масових заходів громадсько-політичного, культурно-розважального, спортивного, релігійного характеру з метою недопущення масових безпорядків та групових порушень публічного порядку, забезпечення прав, свобод, інтересів людини  і громадянина. Нагляд за безпекою дорожнього руху та профілактика аварійності на дорогах громади.

Вик.: відділення поліції №1 Ніжинський РВП ГУНП в Чернігівській області

Строки виконання: 2022 рік

 

         5.  Висвітлення стану забезпечення законності та правопорядку на території Дмитрівської ТГ в засобах масової інформації.

Вик.: відділення поліції №1 Ніжинський РВП ГУНП в Чернігівській області, ВК Батуринської міської ради

Строки виконання: 2022 рік

 

 

VIІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Функції з координації виконання заходів Програми покладаються на виконавчий комітет Дмитрівської селищної ради Чернігівської області, виконавчі органи міської ради та її виконавчого комітету відповідно до функцій, завдань та повноважень, що покладаються на такі органи Положеннями про них.

Звіт про виконання Програми надається відповідальними виконавцями один раз на рік.

Контроль за виконанням заходів Програми покладається на постійну комісію Дмитрівської селищної ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, депутатської етики та регламенту.

 

 

Селищний голова                                                                          Валентин БОЙКО               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Додаток 1

до Програми профілактики правопорушень на 2022 рік

затвердженої рішенням ___сесії ___скликання Дмитрівської селищної  ради від __ листопада 2021 року №____

                                      

 

Ресурсне забезпечення

Програми профілактики правопорушень на 2022 рік

 

Обсяги коштів, які пропонуються залучити на виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

I

 

 

50 тис. грн.

 

2022 рік

 

Міський бюджет смт. Дмитрівка

 

50 тис. грн.

 

 

* За погодженням з постійними комісіями Дмитрівської селищної ради:

 

 

 

Селищний голова                                                                   Валентин БОЙКО               

 

Додаток 2

до Програми профілактики правопорушень на 2022 рік

затвердженої рішенням 15 сесії 8 скликання Дмитрівської селищної ради від 23.11. 2021 року №34

 

 

Перелік основних напрямів діяльності та заходів, передбачених

Програмою профілактики правопорушень на 2022 рік

 

Завдання, визначені Програмою

Найменування

заходів

Відповідальні

за виконання

Термін

виконання

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.

 

2022

 

1

2

3

4

5

6

1. Профілактика вчинення правопорушень серед молоді громади. Підвищення рівня правової обізнаності громадян.

1.1. Проектування, виготовлення, розміщення на території обслуговування ВП№1 Ніжинського РВП ГУ НП, насамперед, в навчальних закладах та закладах дозвілля молоді, зовнішньої  соціальної реклами профілактично-упереджувального  та право-захисного змісту.

1.2.  Виготовлення та поширення  інформації про шкоду наркотичних засобів, а також види відповідальності за вживання, зберігання, розповсюдження наркотиків.

1.3. проектування, виготовлення та розміщення інформаційних матеріалів (плакати, наліпки) про заборону продажу алкоголю, тютюнових виробів неповнолітнім  з подальшим їх розміщенням у місцях торгівлі, магазинах, кіосках міста.

 

Дмитрівська селищна рада (ТГ), Відділення поліції №1 Ніжинського РВП ГУНП                               в Чернігівській області

 

2022 рік

0

0

2. Забезпечення захисту законних інтересів неповнолітніх, зокрема від жорстокого поводження, експлуатації та насильства  

2.1. Організація та проведення спільних профілактичних рейдів та операцій, спрямованих     на соціальний та правовий захист неповнолітніх, запобігання їх безпритульності та бездоглядності, профілактику правопорушень, влаштування дітей, які потребують соціального захисту до відповідних закладів для неповнолітніх. Ужиття заходів впливу до батьків, опікунів, які допускають жорстоке поводження з неповнолітніми.

Дмитрівська селищна рада (ТГ), Відділення поліції №1 Ніжинського РВП ГУНП                               в Чернігівській області

 

2022 рік

0

0

3. Профілактика вчинення злочинів та правопорушень у громадських місцях, місцях відпочинку громадян, у тому числі під час проведення масових заходів. 

3.1.Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення профілактичної діяльності, підвищення ефективності роботи патрульної поліції та інспекторів поліції. Забезпечення публічного порядку та безпеки громадян під час проведення масових заходів.

 

Дмитрівська селищна рада (ТГ), Відділення поліції №1 Ніжинського РВП ГУНП                               в Чернігівській області

 

2022 рік

0

0

4.  Підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення Відділення поліції №1 Ніжинського РВП ГУНП                               в Чернігівській області

4.1. Придбання паливно-мастильних матеріалів для службового автотранспорту Відділення поліції №1 Ніжинського РВП ГУНП                               в Чернігівській області

Дмитрівська селищна рада (ТГ),

ГУНП                               в Чернігівській області

 

2022 рік

50

50

Усього

 

 

 

50 тис. грн.

50

 

 

Селищний голова                                                                                                                                                   Валентин БОЙКО                     

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь