Дмитрівська громада

Чернігівська область, Ніжинський район

26. програма насилля

Дата: 09.08.2022 12:13
Кількість переглядів: 85

 

                                                   Україна

                              ДМИТРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

                                                  РІШЕННЯ

                         ( п’ятнадцята  сесія восьмого скликання)

23  грудня 2021  року

смт. Дмитрівка №26

 

Про Програму підтримки осіб та  сімей,

які стали жертвами домашнього

насильства, насильства за ознакою

статі та торгівлі людьми , забезпечення

ґендерної рівності та протидії торгівлі

людьми в Дмитрівській громаді на 2022-2025 роки

 

            З метою вдосконалення механізму взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та протидії торгівлі людьми, відповідно до Указу Президента України від 21.09.2020 № 398/2020 «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства», керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26, ч. 2, п.3 ч.4 ст. 42, п.2 ч. 3 ст. 50, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Дмитрівська селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити Програму підтримки осіб та  сімей, які стали жертвами домашнього насильства, насильства за ознакою статі та торгівлі людьми , забезпечення ґендерної рівності та протидії торгівлі людьми в Дмитрівській громаді на 2022-2025 роки (додається).

 2. Щорічний обсяг фінансування заходів Програми визначати при затвердженні селищного бюджету на відповідний рік.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови з питань діяльності органів виконавчої влади .

 

 

Селищний голова                                                   Валентин БОЙКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

Рішенням сесії Дмитрівської селищної ради

Від 23.12.2021 №26

 

Програма  підтримки осіб та  сімей, які стали жертвами домашнього насильства, насильства за ознакою статі та торгівлі людьми , у тому числі домашньому насильству, забезпечення ґендерної рівності та протидії торгівлі людьми.

1.  Паспорт Програми

1.

Назва Програми

Програма  підтримки осіб та  сімей, які стали жертвами домашнього насильства, насильства за ознакою статі та торгівлі людьми , у тому числі домашньому насильству, забезпечення ґендерної рівності та протидії торгівлі людьми

2.

Розробник Програми

Відділ культури , молоді та спорту Дмитрівської селищної ради

3.

Нормативно-правова основа Програми

Закони України: - «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 №2402-ІІІ; - «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-ІІІ; - «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 № 2866-ІV; - «Про протидію торгівлі людьми» від 20.09.2011 № 3739- VI; - «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 №2229-VІІІ

Укази Президента України: - «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей» від 30.12.2000 № 1396/2000; - «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей» від 11.07.2005 № 1086/2005; - «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства» від 21.09.2020 № 398/2020.

4.

Виконавці заходів Програми

Відділ культури, молоді та спорту;

Відділ надання соціальних послуг;

Служба в справах дітей.

5.

Строки виконання

2022 -2025 роки

6.

Джерела фінансування

Бюджет Дмитрівської селищної ради та інші надходження , не заборонені чинним законодавством

7.

Обсяг фінансування

2022 рік

2023 рік

2024 рік

2025 рік

5000 грн

5000 грн

5000 грн

5000 грн

 

   2. Загальні положення

        У ході реформування соціально-економічних засад нашої держави виник ряд несприятливих факторів, які негативно вплинули на становище сімей. Зокрема, існує низка невирішених проблем, які загострюються та впливають на демографічну ситуацію, репродуктивне здоров'я, економіку родин, безробіття. Це все призвело до погіршення психічного здоров’я населення. В суспільстві почав невпинно зростати рівень гендерно зумовленого, у тому числі домашнього насильства. Однією з найбільш гострих проблем в Україні є домашнє насильство, як по відношенню до жінок та дітей, так і по відношенню до чоловіків. Проте практика свідчить, що найбільш страждають від домашнього насильства жінки і діти, особи похилого віку та особи з інвалідністю. Діти страждають не тільки від насильства по відношенню саме до них, а й спостерігаючи насильство по відношенню до членів своєї родини. А в подальшому майбутньому своєму житті вони переносять таку модель поведінки й у свої власні родини. Домашнє насильство негативно впливає на здоров’я постраждалих, зокрема на репродуктивне, що призводить до зниження рівня народжуваності та збільшення народження дітей з вадами здоров’я. Постраждалі особи не можуть належним чином виконувати свої професійні обов’язки, внаслідок чого зростає кількість травмувань на робочому місті та кількість «лікарняних», фінансування яких покривається з бюджету. Відсутня й правова обізнаність громадян щодо проявів гендерної дискримінації в різних сферах, система реагування на факти дискримінації за ознакою статі. Актуальною проблемою для України є і торгівля людьми, найчастіше з метою трудової експлуатації, менше з метою жебрацтва та експлуатації у сексуальній сфері. Окрім економічних причин, які змушують шукати роботу за кордоном або в різних регіонах своєї країни, важливими факторами, що сприяють торгівлі людьми, є відсутність достовірної інформації про можливості працевлаштування, незнання своїх прав, поширення стереотипів і т. ін. Отже, великого значення набуває повне й відповідальне інформування громадян про цю серйозну проблему як один із найнебезпечніших злочинів проти особистості. Розроблення та прийняття Програми – обумовлено необхідністю визначення на місцевому  рівні конкретних заходів спрямованих на адресну , своєчасну та  кваліфіковану допомогу особам та сім'ям, які постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі та торгівлі людьми , ефективного механізму партнерства та взаємодії між органами виконавчої влади та громадськими організаціями, вдосконалення механізму взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та протидії торгівлі людьми, посилення координації роботи з виявлення та ідентіфікації осіб, які постраждали.

  3.Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Проблеми спричинені сукупністю взаємопов’язаних та взаємно обумовлених чинників, серед яких:

У сфері підтримки та розвитку сім’ї:

 - Зниження престижу сім’ї та нівелювання сімейних цінностей.

- Непідготовленість молоді до подружнього життя та низька культура внутрішніх сімейних стосунків.

 - Незадовільний життєвий рівень значної кількості сімей, низькі стандарти оплати праці, невирішеність житлової проблеми, поширення бідності та злиденності серед сімей.

- Відсутність серед населення міста чіткого розуміння явищ гендерно зумовленого, у тому числі домашнього насильства, їх причин та наслідків, того як їх потрібно попереджати та як на них реагувати.

 У сфері утвердження ґендерної рівності:

- Недостатній рівень економічної незалежності жінок і чоловіків.

 - Існування ґендерних стереотипів у суспільстві, низький рівень ґендерної культури.

У сфері протидії торгівлі людьми:

 - Посилення координації роботи з виявлення та ідентифікації осіб, які постраждали від торгівлі людьми;

 - Недостатня поінформованість суспільства щодо шляхів убезпечення від потрапляння до ситуації торгівлі людьми, а також можливостей отримання необхідної допомоги;

 - Упереджене ставлення до осіб, які постраждали від торгівлі людьми.

                                                         4. Мета Програми

Метою Програми є формування у свідомості людей «нульової толерантності» до ґендерно зумовленого, у тому числі домашнього насильства. Формування серед чоловіків та жінок відповідального ставлення до своїх вчинків та їх наслідків, формування шанобливих та ненасильницьких стосунків у родині. Формування свідомості та цінностей, підвищення рівня знань підлітків і молоді щодо здорового способу життя, формування навичок безпечного спілкування, тощо. Руйнація дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов’язки жінок і чоловіків. Вдосконалення діяльності суб’єктів, які реалізують заходи щодо запобігання та протидії ґендерно зумовленому, у тому числі домашньому насильству. Створення механізму практичної допомоги постраждалим  при оформленні необхідних документів для отримання статусу постраждалого, звернення за допомогою до спеціалізованих закладів , коли такі відсутні на території , де стався акт насильства, консультування та надання координат різноманітних служб, які займаються допомогою особам, постраждалим від насильства.

                                   5. Основні завдання Програми

- Досягнення паритетної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень;

 - Формування ґендерної культури населення та подолання гендерних розривів та стереотипів у всіх сферах життя громади;

 - Утвердження рівних прав жінок і чоловіків та рівних можливостей для їх реалізації як основного права людини;

 - Організаційно координаційна діяльність у галузі підтримки сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству, забезпечення ґендерної рівності та протидії торгівлі людьми;

- Підвищення престижу сім’ї, підвищення ролі батьків у вихованні дитини;

- Підготовка молоді до подружнього життя, та відповідального батьківства;

 - Запобігання сімейному неблагополуччю, насильству та надання допомоги сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах;

 - Створення умов для поєднання жінками і чоловіками професійних і сімейних обов’язків;

 - Запровадження гендерного підходу у роботу представників органів місцевого самоврядування, працівників установ, підприємств та організацій;

 - Запобігання торгівлі людьми та надання допомоги особам, що постраждали від торгівлі людьми; - Забезпечення спроможності фахівців керуватись принципами ґендерної рівності у своїй професійній діяльності.

                          6. Шляхи і засоби вирішення проблем

Актуалізація діалогу із фахівцями та соціально активними громадянами про наявність проблем, пов’язаних із захистом від ґендерно зумовленого, у тому числі домашнього насильства. Визначення існуючих викликів, що потребують вирішення за допомогою різних заходів, спрямованих на протидію ґендерно зумовленому, у тому числі домашньому насильству.   

Підвищення професійного рівня посадових осіб місцевого самоврядування щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та щодо налагодження механізму допомоги постраждалим, шляхом консультацій, допомоги в оформленні документів, у наданні притулку для тимчасового проживання постраждалим, створення «кризових центрів» та мобільних бригад для виявлення випадків насильства та торгівлі людьми. Протидія дискримінації за ознакою статі ,забезпечення розгляду випадків такої дискримінації та вжиття відповідних заходів за його результатами;

 -Проведення інформаційних заходів на рівні міста про ставлення до ґендерно зумовленого, у тому числі домашнього, насильства, з метою підвищення обізнаності серед мешканців, особливо серед чоловіків (флешмоби, вуличні театри, волонтерські акції з питань профілактики та протидії ґендерного зумовленого, у тому числі домашнього, насильства).

- Розвиток системи якісної переадресації постраждалих від ґендерно зумовленого, у тому числі домашнього, насильства, забезпечення наступності роботи з отримувачами послуг від суб’єкта, який виявив факт насильства, до суб’єкта, який надає комплексну допомогу.

 

 

                            7. Ресурсне забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у селищному бюджеті, а також інших не заборонених законодавством джерел. Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту селищного бюджету на відповідний рік з урахуванням його реальних можливостей.

                                          8. Очікувані результати

 Виконання Програми дасть змогу:

 У сфері підтримки та розвитку сім’ї:

 1. Сприяти мінімізації негативних наслідків домашнього насилля, надання допомоги постраждалим особам з врахування особливих потреб та інтересів постраждалих осіб, зокрема осіб з інвалідністю, вагітних жінок, дітей, недієздатних осіб, осіб похилого віку;

 2. Підвищити рівень якості та спектру інформаційних послуг щодо послуг сім’ям з питань відповідального материнства та батьківства;

 3. Підвищити рівень поінформованості щодо підтримки інституту сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству.

 У сфері утвердження ґендерної рівності:

  1. Підвищити рівень поінформованості мешканок та мешканців громади щодо заходів у сфері формування гендерної культури, подолання стереотипів, недопущення торгівлі людьми та проявів будь-яких форм дискримінації.

 У сфері протидії торгівлі людьми:

1. Підвищити ефективність взаємодії суб’єктів, органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями та іншими юридичними особами;

2. Підвищити рівень поінформованості і правової культури населення з питань протидії торгівлі людьми;

3. Забезпечити надання комплексної допомоги жертвам торгівлі людьми.

           9. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 Координація взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, передбачених Програмою, покладається на відділ культури, молоді та спорту Дмитрівської селищної ради.

Контроль за виконанням Програми покладається на заступника селищного голови з питань діяльності органів виконавчої влади.

 

 

                                                                                                                        Додаток 1

Заходи з виконання Програми підтримки осіб та  сімей, які стали жертвами домашнього насильства, насильства за ознакою статі та торгівлі людьми , забезпечення ґендерної рівності та протидії торгівлі людьми.

№ з/п

Найменування

завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування

1

Організаційно координаційна діяльність у галузі підтримки сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству, забезпечення ґендерної рівності та протидії торгівлі людьми

Проведення засідань координаційної ради з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою юстаті , торгівлі людьми та з питань взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями , які опинилися у складних життєвих обставинах

 

щоквартально

Відділ культури, молоді та спорту

-

2

Підвищення престижу сім’ї, підвищення ролі батьків у вихованні дитини.

1.Проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо розвитку та підтримки сім’ї, спрямованої на збереження орієнтації населення на сімейний спосіб життя; популяризації моделі “доброго батька” запобігання та протидії гендерно зумовленому, у тому числі домашньому насильству;

2. Заходи для дітей пільгових категорій (до дня Святого Миколая, новорічних свят);

3. Організація своєчасного виявлення сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, та надання кваліфікованої консультативної допомоги із залученням спеціалістів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії гендерно зумовленому, у тому числі домашньому насильству. Забезпечення ведення обліку та супроводу сімей, у яких виникає домашнє насильство, та дітей, щодо яких скоєно насильство;

4. Заходи з нагоди Дня матері, Дня батька;

 

 

2022-2025 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щорічно

 

 

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щорічно

Служба у справах дітей, фахівці з надання соціальних послуг

 

 

 

 

 

 

Служба у справах дітей та відділ культури, молоді та спорту

Відділ надання соціальних послуг, служба в справах дітей, відділ культури, молоді та спорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служба в справах дітей, відділ культури, молоді та спорту, відділ надання соц.послуг

 

500 грн на рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 грн на рік

 

 

Від 1000 на рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 грн на рік

3.

Запобігання сімейному неблагополуччю, насильству та надання допомоги сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах

1.Проведення інформаційних заходів на рівні громади про ґендерно зумовлене, у тому числі домашнє насильство, з метою підвищення обізнаності серед членів громади (флешмоби, вуличні театри, волонтерські акції виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів з питань профілактики та протидії насильству)

2. Забезпечення роботи Інтернет -ресурсів для інформування населення про ґендерне, у тому числі домашнє насильство, (тематичні групи у соціальних мережах, тематичні сайти, тощо).

3. Актуалізація діалогу із фахівцями та соціально активними громадянами про наявність проблем, пов’язаних із захистом від ґендерно зумовленого, у тому числі домашнього насильства. Визначення існуючих викликів, що потребують вирішення за допомогою різних заходів, спрямованих на протидію ґендерно зумовленому, у тому числі домашньому насильству.

2022 – 2025 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 – 2025 роки

 

 

 

 

 

2022 -2025 роки

Відділ культури, молоді та спорту ,відділ надання соціальних послуг, служба в справах дітей

 

 

 

 

 

 

 

Відділ культури, молоді та спорту

 

 

 

 

 

Відділ культури, молоді та спорту, відділ надання соц.послуг, служба в справах дітей

500 грн на рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

4.

Формування ґендерної культури населення та подолання гендерних розривів та стереотипів у всіх сферах життя громади

1. Проведення заходів спрямованих на підвищення рівня обізнаності населення щодо своїх людських прав, а також проблем гендерної рівності.

2. Проведення інформаційнороз’яснювальної роботи про ґендерно зумовлене, у тому числі домашнє насильство, за принципом «рівний – рівному» із залученням до роботи молодіжних лідерів-волонтерів.

3. Інформаційні кампанії з питань запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі в громаді при прийнятті на роботу та робочому місці

2022 – 2025 роки

 

 

 

 

 

2022 -2025 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 – 2025 роки

Відділ культури, молоді та спорту, відділ надання соц.послуг, служба в справах дітей

 

Відділ культури, молоді та спорту, відділ надання соц.послуг, служба в справах дітей

 

 

Відділ культури, молоді та спорту , відділ надання соц.послуг

 

500 грн  на рік

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

5.

Запобігання торгівлі людьми та надання допомоги особам, що постраждали від торгівлі людьми

1.Проведення інформаційних заходів на рівні міста щодо сучасних проявів торгівлі людьми, а також засобів і методів, що використовуються торгівцями людьми, (флешмоби, вуличні театри, волонтерські акції; виготовлення та розповсюдження соціальної реклами та інформаційнопросвітницьких матеріалів)

2. Надання кваліфікованої консультаційної допомоги із залученням спеціалістів для підтримки осіб, та їх сімей, які постраждали від торгівлі людьми.

2022 -2025 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 -2025 роки

Відділ культури, молоді та спорту, відділ надання соц.послуг, служба в справах дітей

 

 

 

 

 

 

 

Відділ культури, молоді та спорту, відділ надання соц.послуг

500 грн на рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 грн на рік

 

Начальник відділу культури,

молоді та спорту                                                                            Оксана КОЛОДІЙ

                          

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь