Дмитрівська громада

Чернігівська область, Ніжинський район

25 Програма ДНЗ

Дата: 09.08.2022 12:06
Кількість переглядів: 69

 

Україна

ДМИТРІВСЬКА СЕЛИЩНА   РАДА

 

РІШЕННЯ

( п‘ятнадцята сесія восьмого скликання)

23  грудня 2021  року

смт. Дмитрівка  № 25

 

Про Програму «Розвитку

закладів дошкільної освіти

громади на 2022 рік»

 

З метою забезпечення реалізації прав дітей та батьків вихованців,  керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму «Розвитку закладів дошкільної освіти громади  на 2022 рік» (додається).
 2. Фінансовому відділу селищної ради забезпечити фінансування заходів Програми.
 3. Контроль за виконанням  покласти на постійну комісію  з питань прав людини, законності, гуманітарних питань, депутатської діяльності, етики та регламенту.

 

 

Селищний  голова                                                                     Валентин БОЙКО

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:                   

рішення п’ятнадцятої сесії

8-го скликання     

від 23.12.2021 року № 25

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

«РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ГРОМАДИ

НА 2022 РІК»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

 

 

 

І. Інформаційно-аналітична довідка про діяльність закладів дошкільної освіти громади.

 

Напрями діяльності  закладів дошкільної освіти

 

Діяльність закладів дошкільної освіти  спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти.

Пріоритетним напрямом діяльності закладів дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Мережа ЗДО на початок 2021 року складалася із трьох закладів та однієї дошкільної групи у Кропивненському НВК. Через відсутність дітей у Голінському ЗДО «Теремок» було прийнято рішення про його ліквідацію. Загальна кількість вихованців у цьому навчальному році 45.

         На фінансування дошкільної діяльності використано за 9 місяців1807385 грн., видатки на заробітну плату склали 1316998 грн., що становить близько 73%.

У 2021 році згідно розпорядження голови Дмитрівської селищної ради було відкрито групу з інклюзивним навчанням.  У закладах дошкільної освіти маємо трьох дітей з інклюзивною формою навчання.

Середня вартість харчування у дошкільній групі НВК (з 2-х разовим харчуванням) та для вихованців ЗДО (з 2-х разовим харчуванням)– становила 25 грн., для  вихованців ЗДО (з 3-х разовим харчуванням) – 40 грн.

У закладах ЗДО на 50% зменшується плата для батьків у сімях яких троє і більше дітей.

Для дошкільних закладів з селищного бюджету оплата здійснюється в розрахунку 40% від вартості харчування однієї дитини в день.

З метою забезпечення безпеки харчування та якості продуктів запроваджується система НАССР.

2021-2022 навчальний рік розпочався у ЗДО для 7 педпрацівників.

Незважаючи на обмеженість можливостей використовуються різні джерела фінансування для проведення ремонтів. За кошти громади проведена заміна всіх вікон у Дмитрівському ЗДО «Сонечко». Загальна вартість 400 тис. 734 грн.

На опалювальний сезон закуплено  паливо.

Організація освітнього процесу

 

Заклади дошкільної освіти громади здійснюють свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та на період оздоровлення.

Працюють за програмою «ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ «УКРАЇНСЬКЕ ДОШКІЛЛЯ» базовий компонент (Нова редакція)» затвердженої Міністерством освіти і науки України.

Заклади дошкільної освіти громади організовують освітній процес за фізкультурно-оздоровчим напрямком.

 

Взаємодія з батьками та громадськістю

 

Органом громадського самоврядування закладів дошкільної освіти  є загальні збори колективу закладу та батьків.

 

ІІ. Мета, завдання, принципи роботи за Програмою

     Метою програми розвитку освітньо-виховної системи ЗДО є:

реалізація оптимального комплексу розвивальних, виховних і навчальних функцій та змістових напрямків організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6 років із поступовим ускладненням змістової наповнюваності на кожному віковому етапі, що стосується положень особистісно-зорієнтованого та цілісного підходу:

- підвищення рівня якості дошкільної освіти дітей, шляхом використання інноваційних педагогічних технологій;

- забезпечення особистісного розвитку дитини на основі навчання та виховання.

Зусилля колективу ЗДО мають бути зосереджені на реалізації пріоритетних напрямів розвитку освітньо-виховної системи, подоланні наявних проблем, вирішенні перспективних завдань, серед яких:

 • оновлення змісту, форм, методів і засобів навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти (державний стандарт) та програм розвитку дитини «Українське дошкілля»;
 • оновлення цілей і змісту освітньо-виховної системи на основі компетентнісного підходу та особистісної орієнтації;
 • забезпечення соціальних гарантій отримання дошкільної освіти кожної дитини, яка виховується в закладі;
 • стовідсоткове охоплення обов’язковою дошкільною освітою усіх дітей  закріплених за ЗДО;
 • забезпечення пріоритетного розвитку та функціонування української мови як державної, задоволення мовно-освітніх потреб національних меншин;
 • створення ефективної системи національного виховання, забезпечення  фізичного, морально-духовного, культурного розвитку кожної дитини;
 • забезпечення системного підвищення якості дошкільної освіти на інноваційній основі; створення сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу освітньо- виховного процесу;
 • посилення мовної, інформаційної, екологічної, економічної та правової  підготовки дітей;
 • створення здоров’язберігаючого та здоров’я формуючого освітнього середовища для дітей з особливими потребами;
 • удосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів шляхом самоосвіти;
 • забезпечення соціальних гарантій педагогічним та іншим працівникам ЗДО, шляхом створення належних умов для їх професійного вдосконалення та творчості;
 • удосконалення системи науково-інформаційного забезпечення освітнього процесу;
 • створення сучасної матеріально-технічної бази для освітньо-виховної системи ЗДО;
 • створення оптимальних організаційно-педагогічних, санітарно-гігієнічних навчально-методичних і матеріально-технічних умов для сталого функціонування  ЗДО;

Створення освітньо-виховного середовища закладів дошкільної освіти дозволить: підвищити рівень духовної, моральної, правової культури людей вже на етапі дошкільного дитинства; поліпшити стосунки між усіма учасниками навчально-виховного процесу. Змінити ситуацію в позитивному напрямку або надолужити опущене, продовжити формування внутрішньої культури особистості.

Принципи роботи за Програмою:

 • нормативності (у роботі керуватися основними нормативними документами);
 • динамічності (передбачає оперативне реагування на зміни в освітньому середовищі);
 • комплексності (передбачає рівноцінну реалізацію усіх завдань, які стоять перед дошкільною установою);
 • колективної та особистісної відповідальності за процес і результати діяльності дошкільного закладу;
 • рефлексії (на раціональному рівні це надасть можливість конструктивно аналізувати зроблене, на емоційному – зберігати та поглиблювати емоційно-творчу атмосферу в колективі).

 

ІII.Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення програми

 

 • Бюджетне фінансування на 2022 рік складає- 2589078,00 грн.
 • Позабюджетне фінансування
 • Цільові кошти
   

IV. Очікуванні результати виконання програми

 

Основними результатами розвитку закладів дошкільної освіти  будуть системні позитивні зміни, зокрема:

 • підвищення якості результатів навчання та виховання випускників ЗДО;
 • створення збалансованої бази освітньо-виховної системи, що регулює та забезпечує ефективність реалізації стратегічних напрямків її розвитку;
 • виховання педагогічних кадрів, здатних працювати на засадах інноваційних підходів до організації освітньо-виховного процесу, дитиноцентризму, власного творчого безперервного професійного зростання;
 • створення соціально сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти;
 • популяризацією та реалізацією освітніх інновацій відповідно до покращення дієвої системи ресурсного забезпечення дошкільної освіти в ЗДО;
 • вдосконалення системи забезпечення розвитку дитини покоління інформаційної епохи;
 • створення сприятливих умов педагогічним працівникам, підвищення їх соціального статусу, створення оптимальних умов щодо їх професійного вдосконалення та творчості для забезпечення якісної дошкільної освіти дітям;
 • зміцнення матеріально-технічної бази;

 

V. Перспективний план завдань закладів дошкільної освіти

 

1. Формування природничої компетентності дошкільника за базовою програмою «УКРАЇНСЬКЕ ДОШКІЛЛЯ».

2. Створення сприятливих умов для розвитку креативності та лідерських якостей в усіх  учасників навчально-виховного процессу.

3. Трудове виховання дітей дошкільного віку як педагогічна проблема.

4. Розвиток чуттєвої сфери дошкільників засобами гри.

5. Організація умов для художньо-естетичного розвитку дітей дошкільного віку.

6. Створення комплексного методичного процесу в ЗДО з використанням інформаційних комп’ютерних технологій.

7. Організація та моделювання основних правил життя у злагоді з предметним довкіллям.

8. Педагогічний супровід навчально-виховного процессу.

9. Впровадження української етно-педагогіки в навчально-виховний процес дошкільного закладу.

 

 

 

 

Начальник відділу освіти                                              Анатолій БОНДАР


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь