Дмитрівська громада

Чернігівська область, Ніжинський район

20 Програма харчування

Дата: 09.08.2022 12:02
Кількість переглядів: 151

Україна

ДМИТРІВСЬКА СЕЛИЩНА   РАДА

 

РІШЕННЯ

( пятнадцята  сесія восьмого скликання)

23 грудня 2021  року

смт. Дмитрівка №20

 

 

Про  Програму «Організація

харчування дітей у закладах освіти

Дмитрівської селищної ради

на 2022 рік»

 

З метою реалізації прав дітей, створення умов для збереження здоров'я, підвищення рівня організації харчування, забезпечення вихованців та учнів закладів освіти раціональним і якісним харчуванням, на виконання законів України  «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», керуючись ст. 25, п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму «Організація харчування дітей у закладах освіти Дмитрівської селищної ради на 2022 рік» (далі – Програма), що додається.

2. Фінансовому відділу селищної ради забезпечити фінансування заходів Програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, гуманітарних питань, депутатської діяльності, етики та регламенту.

 

 

 

 

Селищний голова                                                               Валентин БОЙКО

 

 

                

 

 

 

            ЗАТВЕРДЖЕНО:

            рішення  п’ятнадцятої сесії

8 скликання Дмитрівської                         селищної ради

            від  23.12.2021  №  20

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

«Організація харчування дітей

у закладах освіти Дмитрівської селищної ради

 на 2022 рік»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

  1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

Назва Програми

Програма «Організація харчування дітей

у закладах освіти Дмитрівської селищної ради

на 2022 рік»

Підстави для розроблення Програми

Закони України «Про освіту»,

«Про повну загальну середню освіту»,

«Про дошкільну освіту»,

«Про охорону дитинства»,

«Про місцеве самоврядування в Україні».

«Про здійснення державних закупівель»

«Про державну  соціальну  допомогу  малозабезпеченим  сім'ям»

Замовник Програми

Дмитрівська селищна рада

Головний розробник Програми

Відділ  освіти Дмитрівської селищної  ради

Відповідальний виконавець програми

Відділ  освіти Дмитрівської селищної  ради

Учасники програми

Відділ  освіти, фінансовий відділ та відділ   бухгалтерського обліку та звітності  Дмитрівської селищної  ради, керівники закладів освіти селищної ради

Головна мета Програми

Створення умов для збереження здоров'я дітей, підвищення рівня організації  їх харчування, забезпечення вихованців та школярів раціональним та якісним харчуванням, дотримання наступності, послідовності у процесі удосконалення системи організації харчування вихованців і учнів  закладів  освіти селищної ради, забезпечення раціонального використання бюджетних коштів

Термін  реалізації

Програми

2022 рік

Джерела фінансування

Бюджет Дмитрівської селищної ради, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством України

Обсяги фінансування

Обсяг коштів визначається рішенням сесії Дмитрівської селищної ради «Про бюджет Дмитрівської селищної територіальної громади на 2022 рік»

 

Очікувані кінцеві результати реалізації Програми

- удосконалення єдиної системи харчування у закладах загальної середньої  та дошкільної освіти ;

- створення умов, що сприяють зміцненню здоров'я вихованців та школярів, їх гармонійному розвитку;

- збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням;

- забезпечення якісним харчуванням вихованців та учнів пільгових категорій відповідно до законодавства України;

-забезпечення пільгових умов оплати харчування вихованців та школярів інших категорій, які потребують соціальної підтримки;

-поліпшення якості харчування вихованців та школярів;

- формування навичок правильного та здорового харчування;

- впровадження нових технологій в організацію харчування;

 -впровадження  постійно діючих процедур, заснованих на принципах  системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НААСР)

 

2.  Загальні положення

 

   Найважливішими компонентами розвитку особистості дитини є її фізичне, психічне та духовне здоров'я, стан якого визначається впливом на нього усього комплексу соціально-економічних, екологічних і духовних факторів. У контексті формування гармонійно розвиненої особистості постає питання створення умов для збереження здоров'я дітей, їх всебічного розвитку, навчання і виховання.

Одним із основних факторів впливу на здоров'я дітей є повноцінне і раціональне харчування.

Програму «Організація харчування дітей у закладах освіти Дмитрівської селищної ради на 2022 рік» (далі Програму) розроблено на виконання законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства» та з метою дотримання наступності, послідовності в процесі удосконалення системи організації харчування вихованців і учнів  закладів освіти селищної ради.

Організація харчування в закладах освіти забезпечується закладами освіти   селищної ради,  а саме: заклади освіти забезпечують  отримання продуктів харчування та продовольчої сировини гарантованої якості, ведення обліку продуктів харчування та продовольчої сировини, аналітичний облік батьківської плати за харчування; заклади освіти забезпечують замовлення необхідної кількості продуктів харчування та продовольчої сировини, їх приймання, складання меню-розкладу, виготовлення страв, надання дітям готових страв, ведення обліку дітей, які отримують харчування, контроль за харчуванням, інформування батьків про організацію харчування дітей у закладі.

 Загальний контроль за організацією харчування у закладах загальної середньої та дошкільної освіти здійснюється відділом освіти Дмитрівської селищної ради.

Розробка Програми обумовлена необхідністю створення та забезпечення умов для організації повноцінного, якісного, безпечного  харчування вихованців та школярів  закладів  освіти та  забезпечення пільгових умов оплати харчування вихованців та школярів окремих категорій, які потребують соціальної підтримки.

 

3. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Мета Програми - це створення умов для збереження здоров'я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення вихованців  і школярів закладів освіти раціональним і якісним харчуванням, впровадження нових форм обслуговування учнів та нових технологій приготування їжі у  закладах освіти.

Основними завданнями Програми є:

- вдосконалити єдину систему організації харчування у  закладах загальної середньої та дошкільної освіти селищної ради;

- створити умови для повноцінного харчування вихованців та учнів  закладів освіти;

- збільшити кількість учнів, охоплених гарячим харчування;

- забезпечити гарячим харчуванням дітей пільгових категорій;

- забезпечити пільгові умови оплати харчування вихованців закладів дошкільної освіти та школярів інших  категорій, які потребують соціальної підтримки;

- оновити технологічне обладнання харчоблоків закладів освіти, забезпечити його утримання у робочому стані;

- оновити кухонний інвентар та посуд для приготування їжі й харчування дітей;

- забезпечити  заклади освіти кваліфікованими працівниками ( кухарями), оплату їхньої праці.

Реалізація Програми дасть змогу:

- збільшити кількість учнів  закладів загальної середньої освіти, які охоплені гарячим харчуванням;

- забезпечити якісним харчуванням дітей пільгових категорій;

- забезпечити пільгові умови оплати харчування вихованців  закладів дошкільної освіти   та школярів із категорій, які потребують соціальної підтримки;

- формувати навички правильного та здорового харчування;

- надавати збалансоване харчування відповідно до віку і стану здоров'я дітей, урізноманітнити раціон харчування;

- поліпшити контроль за якістю сировини й готової продукції;

- забезпечити раціональне та ефективне використання бюджетних коштів.

Доцільність створення цієї Програми обумовлена:

- турботою про збереження та поліпшення стану здоров'я дітей;

- необхідністю створення умов для організації повноцінного і якісного харчування як важливої складової для розвитку дитячого організму;

- дотриманням перспективного  двотижневого меню  у закладах освіти;

- необхідністю вдосконалення єдиної системи організації харчування у  закладах освіти, яка забезпечить раціональне, ефективне і прозоре використання бюджетних коштів.

 

 

 

                           4.    ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

 

п/п

Заходи

Виконавці

Термін виконання

1. Організаційне  забезпечення

1.1.

Оформлення інформаційних куточків для учнів та батьків щодо харчування дітей

Заклади загальної середньої та дошкільної освіти

2022 рік

1.2.

Складання та оновлення бази даних дітей, які потребують безкоштовного  харчування

Відділ освіти Дмитрівської селищної  ради,  заклади загальної середньої та дошкільної освіти

 

2022 рік

1.3.

Організація та проведення нарад, семінарів, виховних заходів щодо формування здорового способу життя

Відділ освіти Дмитрівської селищної  ради,  заклади загальної середньої та дошкільної освіти

2022 рік

2. Організація харчування учнів пільгових категорій у закладах загальної середньої  та дошкільної освіти

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Організація харчування учнів пільгових категорій у закладах загальної середньої освіти:

Забезпечення безкоштовним харчуванням з розрахунку 100 % від вартості харчування в день:

для  учнів 1-11 класів з числа:

- дітей – сиріт;

-  дітей, позбавлених батьківського піклування;

- дітей з інвалідністю;

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну   допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

-  дітей з особливими  освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах;

- дітей громадян, мобілізованих на особливий період;

- дітей, батьки  яких отримали поранення під час проведення    антитерористичної операції;

- дітей з сімей, батьки яких  отримали інвалідність як учасники бойових дій;

- дітей, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції;

  - дітей учасників бойових дій;

   -дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків;

 - дітей тимчасово переселених з території проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим;

- дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи;

 - дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

 - учнів 1-4 класів;

Організація харчування вихованців пільгових категорій  у  закладах  дошкільної освіти :

Забезпечення безкоштовним харчуванням  з розрахунку 100% від вартості харчування  в день:

-  дітей – сиріт;

- дітей позбавлених батьківського піклування;

- дітей з інвалідністю;

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну   допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

- дітей громадян, мобілізованих на особливий період;

- дітей, батьки  яких отримали поранення під час проведення антитерористичної  операції;

- дітей з сімей, батьки яких отримали  інвалідність як  учасники бойових дій;

- дітей, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції;

- дітей  учасників бойових дій;

-   дітей з особливими  освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних групах;

ітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків;

 - дітей тимчасово переселених з території проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим;

- дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи;

 - дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

Відділ освіти селищної ради, керівники закладів загальної середньої освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти селищної ради, керівники закладів освіти

 

 

 

 

 

 

 

2022 рік

2.3

Організація раціонального харчування з урахуванням віку і стану здоров'я  дітей та учнів 1-11 класів

Відділ освіти селищної ради, керівники закладів загальної середньої освіти та дошкільної освіти

2022 рік

2.4.

Дотримання санітарно-гігієнічних норм щодо організації харчування, оптимального режиму роботи їдалень

Керівники закладів загальної середньої  та дошкільної освіти

 

2022 рік

 3. Організація харчування у закладах дошкільної освіти

3.1

Забезпечення безкоштовним харчуванням вихованців пільгових категорій з розрахунку 100% від вартості харчування на день

 

Керівники закладів дошкільної освіти, директор НВК

2022 рік

 

3.2

Забезпечення харчуванням вихованців за рахунок селищного  бюджету з розрахунку 40% від вартості харчування на день для ЗДО смт.Дмитрівка та 50% від вартості харчування на день для ЗДО с Рубанка та дошкільної групи НВК

Керівники закладів дошкільної освіти, директор НВК

2022 рік

3.3

Зменшити на 50% розмір плати для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей

Керівники закладів дошкільної освіти, директор НВК

2022 рік

4. Підвищення якості харчування вихованців та учнів 

4.1

Розширення асортименту страв

Керівники закладів загальної середньої та дошкільної освіти

 

 

2022 рік

4.2

Розробка меню з використанням норм відповідно до законодавства

Керівники закладів загальної середньої та дошкільної освіти

2021 рік

4.3

Контроль за якістю та безпекою, дотриманням термінів, умов зберігання та реалізації продуктів, за поставкою продуктів харчування безпосередньо від товаровиробників з наявністю сертифікатів відповідності, посвідчень про якість і ветеринарних супровідних документів

Керівники закладів загальної середньої та дошкільної освіти

 

2022 рік

4.4

Забезпечення утримання технологічного та холодильного обладнання харчоблоків закладів освіти  у робочому стані

Керівники закладів загальної середньої та дошкільної освіти

2022 рік

4.5

Організація роботи щодо оновлення інвентарю для харчоблоків, посуду для приготування їжі й харчування вихованців та учнів

Керівники закладів загальної середньої та дошкільної освіти

2022 рік

4.6

 Забезпечення впровадження у закладах освіти системи НАССР, посилення контролю за безпекою харчування  дітей

Керівники закладів загальної середньої та дошкільної освіти

2022 рік

           

 

5. ФІНАНСОВЕ ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється з бюджету Дмитрівської селищної ради в межах бюджетних асигнувань, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України.

Обсяг коштів визначається рішенням сесії Дмитрівської селищної ради «Про бюджет Дмитрівської селищної територіальної громади на 2022 рік». Кошти селищного бюджету використовуються для забезпечення організації харчування у закладах освіти , а саме: харчування вихованців та учнів закладів освіти пільгових категорій та  інших категорій, які потребують соціальної підтримки в обсязі 100% від вартості харчування на день:

У закладах загальної середньої освіти за кошти селищного бюджету організовується харчування учнів 1-11 класів з числа:

- дітей – сиріт;

- дітей з інвалідністю;

- дітей, позбавлених батьківського піклування;

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах;

- дітей, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції;

- дітей громадян, мобілізованих на особливий період;

- дітей  учасників бойових дій ;                                                                 

- дітей з сімей, батьки яких отримали інвалідність як учасники бойових дій;

-дітей, батьки яких отримали поранення під час проведення антитерористичної операції;

-дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків;

- дітей тимчасово переселених з території проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим;

- дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи;

- дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- учнів 1-4 класів.

У закладах дошкільної освіти за кошти селищного бюджету організовується харчування для:

- дітей – сиріт;

- дітей, позбавлених батьківського піклування;

- дітей з інвалідністю;

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

- дітей, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції;

- дітей громадян, мобілізованих на особливий період;

- дітей учасників бойових дій ;

- дітей з сімей, батьки яких отримали інвалідність як учасники бойових дій;

- дітей, батьки яких отримали поранення під час проведення антитерористичної операції;

-дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків;

- дітей тимчасово переселених з території проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим;

- дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи;

- дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних групах.

У закладах дошкільної освіти на 50% зменшується розмір плати для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей.

Харчування гарячими обідами учнів 1-11 класів непільгових категорій здійснюється за батьківські кошти, оплата комунальних послуг харчоблоків здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету.

У закладах дошкільної освіти та дошкільній групі навчально–виховного комплексу з селищного бюджету оплата здійснюється з розрахунку 40% від вартості харчування однієї дитини на день.

Середня вартість харчування дітей закладів загальної середньої освіти – 25,0 грн, вихованців дошкільних груп НВК (з 2-х разовим харчуванням) – 25,00 грн., вихованців ЗДО з 3-х разовим харчуванням- 40,00 грн., вихованців ЗДО з 2-х разовим харчуванням - 28 грн.  У оздоровчий період збільшити вартість харчування дітей ДНЗ на 10%.

 

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Реалізація основних завдань Програми забезпечить:

- створення умов, що сприяють зміцненню здоров'я вихованців та школярів закладів освіти;

- забезпечення якісного та збалансованого харчування вихованців та школярів закладів освіти;

- організація харчування вихованців та учнів закладів освіти  пільгових категорій (відповідно до законодавства України);

- організація харчування вихованців закладів дошкільної освіти та учнів  закладів загальної середньої освіти  інших категорій, які потребують соціальної підтримки;

- збільшення кількості учнів закладів освіти, охоплених гарячим харчуванням;

- формування навичок правильного та здорового харчування;

- раціональне і ефективне використання бюджетних коштів;

- забезпечення утримання технологічного та холодильного обладнання харчоблоків  закладів  освіти у робочому стані.

 

7. УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМОЮ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇЇ ВИКОНАННЯМ

Організація виконання Програми покладається на відділ освіти Дмитрівської  селищної ради.

Контроль за ходом реалізації Програми здійснюється постійною комісією Дмитрівської селищної ради з питань з питань прав людини, законності, гуманітарних питань, депутатської діяльності, етики та регламенту.

 

 

ДОДАТОК 2:

                                                                                                          до Програми

«Організація                              харчування дітей у закладах освіти

                                                                                             Дмитрівської селищної ради

                                                                 на 2022 рік»

 

 

 

Напрямки діяльності та заходи

Програми Дмитрівської селищної територіальної громади

«Організація харчування дітей

у закладах освіти Дмитрівської селищної ради

 на 2022 рік»

 

1. Харчування в закладах загальної середньої освіти

№ з/п

Перелік заходів Програми

Строки виконан-

ня

Виконавці

Джерела фінансування

Загальний обсяг фінансування

(тис. грн)

1

Забезпечення безкоштовним харчуванням з розрахунку 100 % від вартості харчування в день:

для учнів 1-11 класів з числа:

- дітей – сиріт;

- дітей, позбавлених батьківського піклування; - дітей з інвалідністю;

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

- дітей з особливими  освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах;

- дітей громадян, мобілізованих на особливий період;

- дітей, батьки яких отримали поранення під час проведення антитерористичної операції;

- дітей з сімей, батьки яких отримали інвалідність як учасники бойових дій;

- дітей, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції;

- дітей учасників бойових дій;

-дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків;

- дітей тимчасово переселених з території проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим;

- дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи;

- дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- учнів 1-4 класів;

2022 р.

Відділ освіти Дмитрівської селищної ради

Селищний бюджет

 

260

2

Забезпечення харчування учнів груп продовженого дня загальноосвітніх закладів здійснювати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011   № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються  від обкладення податком на додану вартість»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (вартість дітодня харчування – 25грн)

2022 р.

Відділ освіти Дмитрівської селищної ради

Селищний бюджет

 

12

 

3

Забезпечення безкоштовним  харчуванням дітей у дошкільній  групі Кропивненського  НВК, ДНЗ «Берізка» (вартість дітодня харчування - 28грн)

- дітей – сиріт;

- дітей позбавлених батьківського піклування;

- дітей з інвалідністю;

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

- дітей громадян, мобілізованих на особливий період;

- дітей, батьки яких отримали поранення під час проведення антитерористичної  операції;

- дітей з сімей, батьки яких отримали  інвалідність як учасники бойових дій;

- дітей, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції;

- дітей  учасників бойових дій.

-дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків;

- дітей тимчасово переселених з території проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим;

- дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи;

- дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних групах.

2022 р.

Відділ освіти Дмитрівської селищної ради

Селищний бюджет

 

30

4

Організація раціонального харчування з урахуванням віку і стану здоров’я учнів 5-11 класів (вартість дітодня харчування - 25 грн)

 

2022 р.

Відділ освіти Дмитрівської селищної ради

Батькіська плата

 

102

 

Всього:

 

 

 

 

 

2. Харчування в закладах дошкільної освіти

 

№ з/п

Перелік заходів Програми

Строки виконан-

ня

Виконавці

Джерела фінансування

Загальний обсяг фінансування

(тис. грн)

1

Забезпечення харчуванням дітей у дошкільних групах ДНЗ «Сонечко» :    - дітей – сиріт;

- дітей позбавлених батьківського піклування;

- дітей з інвалідністю;

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

- дітей громадян, мобілізованих на особливий період;

- дітей, батьки яких отримали поранення під час проведення антитерористичної операції;

- дітей з сімей, батьки яких отримали інвалідність як учасники бойових дій;

- дітей, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції;

- дітей учасників бойових дій;

-дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків;

- дітей тимчасово переселених з території проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим;

- дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи;

- дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних групах.

(вартість дітодня 40 грн)

2022 р.

Відділ освіти Дмитрівської селищної ради

Селищний бюджет

 

90

 

Забезпечення харчуванням вихованців за рахунок селищного  бюджету здійснюється з розрахунку 40% від вартості харчування на день для ЗДО смт.Дмитрівка та 50% від вартості харчування на день для ЗДО с Рубанка та дошкільної групи НВК

   

 

 

 

У ЗДО смт.Дмитрівка батьківська плата здійснюється з розрахунку 60% від вартості харчування однієї дитини на день та 50% від вартості харчування на день для ЗДО с. Рубанка та дошкільної групи НВК

2022

Відділ освіти Дмитрівської селищної ради

Батьківська плата

60

 

Всього:

 

 

 

 

Всього: 554

 

 

 

Начальник відділу освіти                                                                Анатолій БОНДАР


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь