Дмитрівська громада

Чернігівська область, Ніжинський район

18 вторинка 2022 програма, рішення

Дата: 09.08.2022 12:01
Кількість переглядів: 82

Україна

ДМИТРІВСЬКА СЕЛИЩНА   РАДА

РІШЕННЯ

(пятнадцята сесія восьмого скликання)

 

    1. грудня   2021 року                                                         

смт. Дмитрівка №18  

 

Про затвердження  Програми

Дмитрівської селищної ради

«Фінансова підтримка розвитку вторинної

медичної допомоги  на 2022 рік»

 

          З метою покращення медичного обслуговування населення та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Бахмацька центральна районна лікарня» Бахмацької районної ради Чернігівської області в умовах впровадження нової моделі ведення господарської діяльності, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

В И Р І Ш Л А:

1. Затвердити Програму Дмитрівської селищної ради «Фінансова підтримка розвитку вторинної медичної допомоги на 2022 рік» (далі – Програма), що (додається).

2. Фінансування Програми здійснювати за рахунок коштів, які передбачені у місцевому бюджеті для її виконання.

3. Дмитрівській селищній раді забезпечити організаційне виконання Програми.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань прав людини, законності, гуманітарних питань, депутатської діяльності, етики та регламенту.

 

 

 

Селищний голова                                                              Валентин Бойко

 

 

                                                                        

 

 

                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                    рішення п»ятнадцятої сесії восьмого скликання

Дмитрівської  селищної ради

                                                                          від 23.12.2021 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Програма Дмитрівської селищної ради

   « Фінансова підтримка розвитку вторинної

                         медичної допомоги  на 2022 рік»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт. Дмитрівка

2021 рік

                                                                              

 

 

ЗМІСТ

 

1.

Паспорт Програми Дмитрівської селищної  ради « Фінансова підтримка розвитку вторинної медичної допомоги  на 2022 рік»

2.

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

3.

Мета Програми.

4.

Шляхи розв’язання проблеми.

5.

Фінансове забезпечення виконання Програми.

6.

Завдання і заходи Програми та очікувані результати.

7.

Строки виконання Програми.

8.

Контроль за ходом виконання Програми.

9.

 

9.1.

 

 

 

9.2.

Додатки до Програми:

 

Ресурсне забезпечення Програми Дмитрівської селищної ради               «Фінансова підтримка розвитку вторинної медичної допомоги  на 2022 рік»

 

Завдання та заходи Програми Дмитрівської селищної ради « Фінансова підтримка розвитку вторинної медичної допомоги  на 2022 рік»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ПАСПОРТ

Програми Дмитрівської селищної  ради « Фінансова підтримка розвитку вторинної медичної допомоги  на 2022 рік»

1

Ініціатор розроблення Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Бахмацька міська лікарня» Бахмацької міської ради

2

Нормативно-правові акти, як підстава для розроблення Програми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-ХІІ, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров?я» від 06.04.2017 № 2002-VIII, Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 № 2168- VIII, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016  № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я» та інші нормативно-правові акти.

3

Розробники Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Бахмацька міська лікарня» Бахмацької міської ради

4

Відповідальні виконавці Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Бахмацька міська лікарня» Бахмацької міської ради

5

Учасники Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Бахмацька міська лікарня» Бахмацької міської ради

6

Термін реалізації Програми

2022 рік.

7

Фінансове забезпечення, необхідне для реалізації Програми:

  • Дмитрівський селищний бюджет

 

 

 

 

2458,0 тис.грн.

 

 

 

 

2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Програма Дмитрівської селищної ради «Фінансова підтримка розвитку вторинної медичної допомоги  на 2022 рік»  (далі – Програма) розроблена для покращення надання послуг в сфері охорони здоров’я відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» від 06.04.2017 № 2002-VIII, Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного  обслуговування населення» від 19.10.2017 № 2168-VIII, розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016  № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я» та інших нормативно-правових актів, з метою забезпечення конституційного права кожного громадянина на охорону здоров?я.

Актуальність Програми продиктована  необхідністю надання якісної, своєчасної та доступної вторинної медичної допомоги населенню;  поліпшення  матеріально-технічної  бази;  підвищення престижу  праці  медичних  працівників  та  покращення  їх  соціального  і економічного  становища;  забезпечення  надання  планової  та  ургентної висококваліфікованої лікувально  -  діагностичної допомоги дорослому і дитячому населенню району.

 В умовах переходу на нові умови фінансування, для забезпечення повноцінного функціонування Комунального некомерційного підприємства «Бахмацька міська лікарня» Бахмацької міської ради (далі – Підприємство), необхідні кошти для оплати заробітної плати з нарахуваннями, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, медикаментів і перев’язувальних матеріалів, продуктів харчування, оплати послуг, комунальних послуг та енергоносіїв та підвищення кваліфікації працівників, зміцнення матеріально-технічної бази, тощо.

Терапевтичне відділення №2 (смт.Дмитровка) з паліативними ліжками Комунального некомерційного підприємства «Бахмацька міська лікарня» Бахмацької міської ради не має можливості отримати пакет медичних гарантій від Національної служби здоров’я України, тому у закладі відсутні кошти на його утримання.

Прийняття Програми створює правові засади для запровадження фінансування вторинної медичної допомоги за рахунок коштів Дмитрівського селищного бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

 

3.Мета Програми

 

Метою Програми є забезпечення фінансування розвитку та підтримки Підприємства, що дозволить створити відповідні умови для ефективного функціонування системи надання населенню громади доступної і високоякісної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення сприятиме збереженню та зміцненню рівня здоров’я жителів громади, незалежно від їх віку, статі та соціального статусу.

 

4. Шляхи розв’язання проблеми

Для досягнення визначеної мети Програми розв’язання проблеми можливе шляхом:

  • забезпечення доступу населення до спеціалізованої вторинної медичної допомоги;
  • оптимізації організації та механізму фінансування системи надання вторинної медичної допомоги;
  • надання поточних та капітальних трансфертів Підприємству;
  • забезпечення використання Підприємством виділених коштів у повному обсязі за цільовим призначенням.

 

                                                    

5.Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється в межах затвердження бюджетних призначень на її виконання, передбачених в селищному бюджеті територіальної громади  на відповідний рік.

Розпорядником коштів на виконання Програми є  Комунального некомерційного підприємства «Бахмацька міська лікарня» Бахмацької міської ради.

Необхідний обсяг фінансування Програми може бути уточнений у процесі формування та внесення змін до бюджету на відповідний рік.

Підприємство використовує кошти згідно з планом використання, фінансовим планом, затверджених відповідно до вимог чинного законодавства.

 Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови стабільного фінансування її складових.

Ресурсне забезпечення Програма Дмитрівської селищної ради               « Фінансова підтримка розвитку вторинної медичної допомоги  на 2022 рік» наведено в додатку 1.

 

6.Завдання і заходи Програми та очікувані результати.

 

Основними завданнями та заходами  Програми є:

- забезпечення ефективного функціонування Підприємства в перехідний період реформування медицини, шляхом фінансування його поточних видатків;

- забезпечення Підприємства матеріально-технічною базою для повного його функціонування, тощо;

-  забезпечення належного кваліфікаційного рівня медичного та іншого персоналу Підприємства;

 

Виконання Програми дозволить:

- підвищити ефективність надання вторинної медичної допомоги, покращити демографічну ситуацію за рахунок зниження показників смертності, захворюваності та інвалідності населення ;

- забезпечити медичний заклад сучасним медичним обладнанням та інструментарієм;

- створити комфорті умови надання медичної допомоги, перебування персоналу та пацієнтів в медичному закладі;

- забезпечити належну якість лікування населення в умовах  стаціонару;

- сформувати систему доступних та якісних медичних послуг з вторинної медичної допомоги, що має привести до зменшення потреби населення у третинній медичній допомозі.

 

 

7. Строки виконання Програми

 

Програма розрахована  на  2022 рік.

 

8. Контроль за ходом виконання Програми

Реалізація заходів, передбачених Програмою, покладається на Підприємство.

Звіт про виконання Програми надавати до Дмитрівської селищної ради щокварталу до 20 числа місяця наступного за звітним періодом.

Контроль за виконанням рішення покладено на постійну комісію селищної ради з питань прав людини, законності, гуманітарних питань, депутатської діяльності, етики та регламенту.

При необхідності коригування Програми, до неї можуть бути внесені зміни.

 

 

 

Секретар селищної ради                                                    Інна ЯРМОЛЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

                                               до Програми Дмитрівської селищної ради

                                                       «Фінансова підтримка розвитку вторинної                      

                                       медичної  допомоги  на 2022 рік»

 

Ресурсне забезпечення Програми Дмитрівської селищної ради

« Фінансова підтримка розвитку вторинної медичної допомоги

 на 2022 рік»

 

                                                                                   тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Усього витрати на виконання Програми

 
 

Обсяг ресурсів усього,

3949,5

 

у тому числі:

 

 

кошти Дмитрівської селищного бюджету

3949,5

 

 

 

       

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              Додаток 2

                                                                                                                                 до Програми Дмитрівської селищної ради

                                                                                                                                       «Фінансова підтримка розвитку вторинної

                                                                                                                       медичної допомоги  на 2022 рік»

 

Завдання та  заходи

до Програми Дмитрівської селищної ради

« Фінансова підтримка розвитку вторинної медичної допомоги  на 2022 рік»

 

Назва завдання

Перелік заходів програми

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування, тис.гривень

 
 

1

2

3

4

5

6

7

 

1.

Забезпечення ефективного функціонування Підприємства, шляхом фінансування його поточних видатків

Організація надання спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги населенню

2022 р.

Комунальне некомерційне підприємство «Бахмацька міська лікарня» Бахмацької міської ради

Кошти Дмитрівського селищного бюджету

3949,5

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

3949,5

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь