Дмитрівська громада

Чернігівська область, Ніжинський район

16 комунальне підтримка

Дата: 09.08.2022 11:56
Кількість переглядів: 76

 

Україна

ДМИТРІВСЬКА СЕЛИЩНА   РАДА

 

РІШЕННЯ

( п’ятнадцята  сесія восьмого скликання)

23  грудня 2021  року

смт. Дмитрівка  №16

 

Про затвердження програми

«Фінансової підтримки комунальних

 підприємств  Дмитрівської

селищної ради»

 

           З метою забезпечення стабільності роботи комунальних підприємств Дмитрівської селищної ради, відповідно до його функціональних призначень, на підставі ст. 144 Конституції України та керуючись ст. 26, 59 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні”  селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Програму  «Фінансова  підтримка комунальних  підприємств  Дмитрівської селищної ради на 2022 рік» (додається).

 

 2. Затвердити Порядок виділення та використання коштів  селищного  бюджету у формі фінансова підтримка комунальних   підприємств  «комунальних  підприємств  Дмитрівської  селищної ради. (додається).

 

 3. Контроль за виконанням  покласти на постійну комісію з з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

Селищний  голова                                                                         Валентин   БОЙКО

 

 

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення  Дмитрівської селищної ради  

від 23 грудня  2021 року №16

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

Фінансова підтримка комунальних

підприємств  Дмитрівської селищної ради на 2022 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ  

   Програми Фінансова підтримка комунальних підприємств  Дмитрівської селищної ради на 2022 рік

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Дмитрівської селищної ради

2.

Розробник програми

Виконавчий комітет Дмитрівської селищної ради

3.

Відповідальний виконавець

Виконавчий комітет Дмитрівської селищної ради

4.

Учасники Програми

Комунальні підприємства  Дмитрівської селищної ради

5.

Терміни реалізації програми

2022 р

6.

Кошти задіяні на виконання Програми

Селищний   бюджет

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

 2022- в залежності від можливості бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальні положення

Програма фінансова підтримка комунальних  підприємств       «Дмитрівської селищної ради (надалі - Програма) розроблена на виконання ст. 91 Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Для забезпечення виконання статутних завдань комунальні підприємства нерідко потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню майна сільської  комунальної власності, оновленню виробничих потужностей, технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету.

  1. Мета та завдання Програми

Метою Програми є забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств Дмитрівської селищної ради відповідно до їх функціональних призначень щодо надання мешканцям села належних послуг.

Кошти  спрямовуються на:

- зміцнення матеріально-технічної бази підприємства;

- покращення якості послуг;

- придбання матеріалів, запасних частин, оплата робіт, послуг для стабільної роботи підприємств та підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період, тощо;

- подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій;

- видатки щодо зменшення енерговитрат за рахунок встановлення енергозберігаючого обладнання;

  1. Обгрунтування шляхів і способів роз’яснення проблеми

Фінансова підтримка комунальним підприємствам   здійснюється шляхом:                                                                                                                          1)  внесків до  статутного капіталу з метою поповнення обігових коштів та інвестування в необоротні активи за рахунок спеціального фонду сільського бюджету ( бюджету розвитку );

2) надання поточних трансфертів підприємству за рахунок загального фонду сільського бюджету.

 

  1. Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її виконанням

 

Реалізація програми покладається на Виконавчий комітет Дмитрівської селищної ради у партнерстві з комунальними підприємствами. Безпосередній контроль за виконанням завдань Програми здійснює постійна комісія селищної ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, благоустрою та комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту

  1. Фінансова забезпеченість Програми

Фінансування Програми здійснюється в межах затвердження бюджетних призначень на її виконання, передбачених у селищному  бюджеті на відповідний рік.

         Обсяги фінансування Програми протягом поточного року можуть бути скориговані.

  1. Очікувані результати виконання Програми

          Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

-    своєчасні розрахунки комунального підприємства з бюджетами всіх рівнів;

- безперебійну роботу комунального підприємства відповідно до його  функціональних призначень

- збільшення обсягів та надання якісних послуг за рахунок зміцнення матеріально-технічної;

-зменшення   енерговитрат за рахунок встановлення енергозберігаючого 

обладнання;

-        покращення якості послуг.

Селищний голова                                     Валентин  БОЙКО

  

 

 

                                      

 

 

 

 

                                      

 

 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення Дмитрівської селищної ради

від 23 грудня  2021 року №16

 

                                                                         Порядок

        Виділення та використання коштів з селищного бюджету у  формі фінансової підтримки комунальних підприємств Дмитрівської селищної ради

     1.Цей Порядок визначає механізм надання та використання коштів з селищного бюджету у вигляді комунальних підприємств Дмитрівської селищної ради.

  2. Фінансова підтримка комунальному підприємству надається на підставі статей 71, 91 Бюджетного кодексу України, статей 60, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 143 Конституції України.

   3. Фінансова підтримка надається комунальному підприємству на безповоротній чи поворотній основі для забезпечення належної реалізації їх статутних завдань, посилення фінансово-бюджетної дисципліни, вжиття заходів для виробництва та надання якісних, безпечних, безперебійних послуг населенню.

      4. Фінансування Програми здійснюється виключно за умови затвердження бюджетних призначень на її виконання рішенням сесії Дмитрівської селищної

ради про селищний  бюджет на відповідний рік (рішенням про уточнення показників селищного бюджету на поточний рік) згідно з розписом селищного бюджету.

   5. Фінансова підтримка комунального підприємства здійснюється засновником за рахунок коштів селищного бюджету в обсягах, передбачених рішенням про селищний бюджет на відповідний рік. Зазначена фінансова підтримка надається як поточні та капітальні  трансферти комунальному підприємству, які включені до мережі  розпорядника коштів селищного бюджету як одержувачі бюджетних коштів, та використовується відповідно до погодженого в встановленому порядку плану використання бюджетних коштів.        Фінансова підтримка із спеціального фонду селищного бюджету (бюджету розвитку), що надається як внесок до статутного капіталу комунального підприємства  на поповнення фонду власних оборотних засобів і засобів обігу, використовується шляхом зарахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства, відкритий в установі банку, на підставі поданих первинних бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансових звітів та інших документів за вимогою розпорядника коштів для підтвердження цільового використання бюджетних коштів відповідно до фінансового плану.

       На цих рахунках здійснюються виключно господарські операції за коштами, отриманими як фінансова підтримка за рахунок коштів селищного бюджету у вигляді внесків до статутного капіталу комунального підприємства. Фінансова підтримка зі спеціального фонду селищного бюджету (бюджету розвитку), як внесок до статутного капіталу комунального підприємств  на поповнення фонду власних основних засобів і нематеріальних активів, надається як капітальні трансферти комунальним підприємствам, які включені до мережі розпорядника коштів селищного бюджету як одержувачі бюджетних коштів, та використовується відповідно до погодженого в установленому порядку плану використання бюджетних коштів. Реєстрація бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань здійснюється органом Казначейської служби у порядку, встановленому законодавством.

      6.   Підставою для перерахування фінансової підтримки комунальному підприємству зі спеціального фонду селищного  бюджету (бюджету розвитку), що надається як внесок до статутного капіталу комунального підприємства  на поповнення фонду власних оборотних засобів і засобів обігу.

     7. Закупівля товарів, робіт, послуг та проведення інших платежів комунального  підприємства здійснюється у визначеному законодавством порядку.

         8. Фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів може надаватися на безповоротній чи поворотній основі комунальному підприємству, засновником якого є  Дмитрівська селищна   рада. Фінансова підтримка надається виключно в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням селищної  ради про селищний бюджет на відповідний рік  та цією Програмою,  в межах надходжень до селищного бюджету. 

9. Фінансова підтримка може виділятися виключно на покриття (відшкодування) поточних витрат комунального підприємства, які виникають в процесі господарської діяльності, напрямок якої відповідає меті і завданням цієї Програми, у випадку,  якщо такі витрати не покриваються доходами підприємства.

10. Не підлягають забезпеченню за рахунок коштів селищного бюджету витрати комунального підприємства:

- на премії та інші стимулюючі виплати, передбачені колективними договорами ( окрім винагород за ліквідацію аварій та наслідків стихійного лиха);

- на відрахування профспілковим організаціям для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи;

- на сплату податку на прибуток, штрафних санкцій і пені;

- на надання спонсорської і благодійної допомоги;

- на інші непродуктивні витрати, які безпосередньо не пов’язані із основним напрямком діяльності підприємства, який передбачений Статутом підприємства та відповідає меті і завданням Програми.

        11. Критеріями визначення одержувача для надання фінансової підтримки є наявність:

- обґрунтування доцільності надання та розміру фінансової підтримки, у тому числі із фінансово-економічним розрахунком, поданого отримувачем фінансової підтримки;

- фінансового плану комунального підприємства на поточний рік;

- затверджених для відповідного комунального підприємства виконавчим комітетом цін/ тарифів на надання послуг.

      12. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів забезпечує розпорядник коштів селищного бюджету.

       13. Використання коштів з іншою метою, яка не відповідає цьому Порядку, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

   14. Комунальне підприємство, яке отримало фінансову підтримку з селищного бюджету за результатами своєї діяльності, подає щомісяця до 25 числа місяця, що настає за звітним,  розпоряднику коштів селищного бюджету фінансові звіти з пояснювальною запискою.

      15. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» керівник комунального підприємства несе персональну відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітнос.

        16. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку           

 

                                                                  

Селищний голова                                 Валентин  БОЙКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь