Дмитрівська громада

Чернігівська область, Ніжинський район

13 Програми заліз тр.

Дата: 09.08.2022 11:53
Кількість переглядів: 75

Україна

ДМИТРІВСЬКА СЕЛИЩНА   РАДА

 

РІШЕННЯ

( пятнадцята сесія восьмого скликання)

 

23 грудня 2021  року

смт. Дмитрівка   №13

 

Про затвердження Програми соціального захисту

окремих категорій громадян щодо порядку

проведення розрахунку компенсаційних виплат за

пільговий проїзд залізничним транспортом на 2022 рік

 

         З метою підвищення рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення громади, шляхом надання їм додаткових пільг на проїзд в залізничному транспорті, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1.  Затвердити  Програму соціального захисту окремих категорій громадян щодо порядку проведення розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд  залізничним транспортом на 2022 рік (далі – Програма), що додається.

 

2.  Відділу бухгалтерського обліку та звітності селищної ради  передбачити фінансування витрат, пов’язаних з реалізацією Програми.

 

   3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань прав людини, законності, гуманітарних питань, депутатської діяльності, етики та регламенту.

 

 

 

Селищний голова                                                              Валентин БОЙКО

 

 

 

 

 

                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                      рішення 15-ї сесії восьмого

                                                                                         скликання селищної ради

                                                                                     від 23 .12. 2021року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

соціального захисту окремих категорій громадян щодо порядку проведення розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд залізничним транспортом на 2022 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 рік

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

 

 

  1.  

Паспорт Програми

 

  1.  

Визначення проблемних питань, на розв’язання яких спрямована Програма.

 

  1.  

Мета та завдання Програми.

 

  1.  

Джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми.

 

  1.  

Напрямки діяльності та заходи Програми.

 

  1.  

Основні напрямки реалізації Програми

 

 

 

 

Додатки до Програми:

Додаток 1. Ресурсне забезпечення Програми соціального захисту окремих категорій громадян щодо порядку проведення розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд залізничним транспортом на 2022 рік.

 

 

Додаток 2. Напрямки діяльності та заходи Програми соціального захисту окремих категорій громадян щодо порядку проведення розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд залізничним транспортом на 2022 рік.

 

 

 

 

                                                          1. ПАСПОРТ

  Програми соціального захисту окремих категорій громадян щодо порядку проведення розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд залізничним транспортом

на 2022 рік

1. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Дмитрівська селищна рада

2.

Нормативні документи щодо розроблення Програми

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»; «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; «Про охорону дитинства»; «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб  та їх соціальний захист»; постанова Кабінету Міністрів України «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» від 17 травня 1993 року № 354;

3.

Розробник Програми

Дмитрівська селищна рада

4.

Учасники Програми

Дмитрівська селищна рада, Укрзалізниця

5.

Відповідальний виконавець Програми

Дмитрівська селищна рада

6.

Термін реалізації Програми

2022 рік

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Селищний бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього (грн.)

65000грн

 

 

 

2. Визначення проблемних питань, на розв'язання яких спрямована Програма

 

 Згідно із Законом України «Про залізничний транспорт» пільгові перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами,  забезпечують перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на залізничному транспорті приміського сполучення.       

 Актуальність прийняття Програми зумовлена потребою реалізації державної політики в галузі соціального захисту населення. Кризові явища та інфляційні процеси, що призвели до зростання тарифів на житлово-комунальні послуги, збільшення цін на продукти харчування, медикаменти  стали причиною скрутного матеріального становища багатьох мешканців громади, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно.

Вжиті державою заходи щодо підвищення соціального забезпечення окремих категорій населення не покривають додаткових витрат, необхідних для життєдіяльності громадян. Тому необхідно зберегти ті пріоритетні напрямки соціального захисту населення, які дозволяють приділити більше уваги та підтримувати життєдіяльність соціально вразливих мешканців громади.

Враховуючи це, а також надані державою повноваження органам місцевого самоврядування, щодо встановлення місцевих соціальних гарантій,  розробки програм соціального захисту окремих категорій населення, Дмитрівською селищною радою розроблено  Програму соціального захисту окремих категорій громадян, щодо порядку проведення розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд залізничним транспортом на 2022 рік (далі – Програма).

                                     3. Мета та завдання Програми

Основною метою Програми є соціальний захист окремих пільгових категорій громадян шляхом відшкодування витрат  за пільгове перевезення громадян залізничним транспортом приміського сполучення. З метою врегулювання механізму компенсаційних виплат за пільговий проїзд розроблена  Програма соціального захисту окремих категорій громадян щодо порядку проведення розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд залізничним транспортом.

 

Основними завданнями Програми є надання додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян.  

 

  

 4. Джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету шляхом їх перерахування у відповідний підрозділ Укрзалізниці.

При цьому, обсяг коштів визначається з урахуванням фінансових можливостей селищного бюджету та може змінюватися в процесі виконання бюджету при внесенні змін до нього.

Фінансування з селищного бюджету видатків, передбачених Програмою, здійснюється з 01.01.2022 року, без урахування зобов'язань минулих років. Також, фінансування Програми протягом 2022 року здійснюється лише на підставі зареєстрованих зобов'язань того бюджетного року, в якому вони здійснені.  

 

5. Напрямки діяльності та  заходи Програми

 

       5.1.  Укладання двосторонніх договорів на відшкодування витрат за  пільгове перевезення громадян залізничним транспортом.

 

Дмитрівська селищна рада,                                                Укрзалізниця (за згодою),                                                                                   За потребою

 

        5.2.  Забезпечення відшкодування витрат на пільгове перевезення окремих категорій громадян.

 

Дмитрівська селищна рада

Щомісяця

 

                                     

                              6. Основні напрямки реалізації Програми

Безкоштовне перевезення окремих категорій громадян,  що мають право на безкоштовний проїзд  згідно з чинним законодавством, здійснюється транспортом загального користування. Відшкодування витрат за пільгове перевезення здійснюється на підставі договорів, укладених між надавачами послуг та Дмитрівською селищною радою.

Пільги надаються на підставі посвідчення, що підтверджує правовий статус окремої категорії пасажира-пільговика.

Перевізники, що надають послуги, щомісячно до 15 числа, наступного за звітним, надають до виконкому Дмитрівської селищної ради  розрахунок витрат, доходів від пільгових перевезень пасажирів на залізничному транспорті приміського сполучення у минулому місяці, облікову форму про недоотримані кошти за перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян, витрати на перевезення яких відшкодовуються з селищного бюджету за минулий місяць, акти звірки для компенсаційних виплат за безкоштовний проїзд на залізничному транспорті окремих категорій громадян, білети яким видані на території  Дмитрівської селищної територіальної громади за рахунок коштів селищного бюджету.

                                                                           

 

 

Секретар ради                                             Інна ЯРМОЛЕНКО

 

 

Додаток 1

                                                                                              до Програми

 

 

Ресурсне забезпечення

Програми соціального захисту окремих категорій громадян щодо порядку проведення розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд залізничним транспортом на 2022 рік

 

                                                                                                                                                          гривень

Обсяг коштів, які пропонується  залучити на виконання програми

 

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

2022 рік

Обсяг ресурсів усього,

у тому числі:

 

 

селищний бюджет

65000

65000

кошти небюджетних джерел

-

-

 

 

 

 

 

Секретар ради                                             Інна ЯРМОЛЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             Додаток 2

                                                                                                                                                                 до Програми

 

 

Напрямки діяльності та заходи Програми соціального захисту окремих категорій громадян щодо порядку проведення розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд залізничним транспортом

на 2022 рік

 

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строки

вико-нання

заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансових ресурсів, грн, у тому числі за роками

Очікувані результати

1

Основною метою Програми є: соціальний захист окремих пільгових категорій громадян, шляхом відшкодування витрат  за пільгове перевезення громадян залізничним транспортом.

   Основними завданнями Програми є: надання додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян.

Надання додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян, своєчасне відшкодування витрат за надання пільг

2022 рік

Дмитрівська селищна рада

 

Селищний бюджет

 

 

Надання додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян

 

 

Секретар ради                                             Інна ЯРМОЛЕНКО

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь