Дмитрівська громада

Чернігівська область, Ніжинський район

11. ТРО

Дата: 09.08.2022 11:49
Кількість переглядів: 143

Україна

ДМИТРІВСЬКА СЕЛИЩНА   РАДА

РІШЕННЯ

( п’ятнадцята сесія восьмого скликання)

 

23грудня 2021  року

смт. Дмитрівка        №11

 

Про затвердження Програми

забезпечення проведення мобілізаційних

заходів та заходів з територіальної

оборони на території Дмитрівської громади

 у 2022 році

 

З метою забезпечення проведення мобілізаційних заходів на території району, підготовки та підтримання підрозділів територіальної оборони в постійній бойовій готовності, керуючись законами України: «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про оборону України»; Положенням про військово-транспортний обов'язок, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року №1921, відповідно до Указу Президента України від 23 вересня 2016 року № 406/2016 дск «Про Положення про територіальну оборону України», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:

1. Затвердити Програму забезпечення проведення мобілізаційних заходів та заходів з територіальної оборони на території Дмитрівської селищної ради у 2022році (далі – Програма), що додається.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради.

 

Селищний голова                                                            Валентин  БОЙКО

 

                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням    15   сесії 8 скликання

23.12.2021 року № 11

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

забезпечення проведення мобілізаційних заходів та

заходів з територіальної оборони на території Дмитрівської селищної ради

у 2022 році

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

 

Зміст

Назва розділу

стор.

 1.  

Паспорт Програми забезпечення проведення мобілізаційних

заходів та заходів з територіальної оборони на території Дмитрівської селищної ради у 2022 році

 

3

 1.  

Визначення проблеми, на розвязання якої спрямована Програма

 

3

 1.  

Визначення мети Програми

 

4

 1.  

Обгрунтування шляхів і засобів розвязання проблеми, обсягів

та джерел фінансування, строки виконання Програми

 

4

 1.  

Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

 

5

 1.  

Напрями діяльності та заходи Програми

 

5

 1.  

Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

6

Додаток 1 до Програми. Заходи Програми забезпечення проведення                                                     

                  мобілізаційних заходів та заходів з територіальної оборони           

                  на території Дмитрівської селищної ради у 2022 році

        

7

Додаток 2 до Програми. Напрямки діяльності та заходи Програми        

                  забезпечення проведення мобілізаційних заходів та заходів 

                  з територіальної оборони на території Дмитрівської селищної   

                  ради у 2022 році

9

Додаток 3 до Програми. Ресурсне забезпечення Програми  

                  забезпечення проведення мобілізаційних заходів та

             заходів з територіальної оборони на території  

             Дмитрівської селищної ради  у 2022 році

11

 

 

            

                              

                                                                          

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

забезпечення проведення мобілізаційних заходів та заходів з територіальної оборони на території Дмитрівської селищної ради у 2022 році

 

 

Ініціатор розроблення Програми

Дмитрівська селищна рада

 1.  

Нормативно-правові документи, керуючись якими розроблено Програму

закони України  «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про оборону України», Положення  про військово-транспортний обов’язок, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року №1921, Указ Президента України  від 23 вересня 2016 року № 406/2016 дск «Про Положення про територіальну оборону України»

 1.  

Розробник Програми

Дмитрівська селищна рада

 1.  

Відповідальні виконавці Програми

Дмитрівська селищна рада

 1.  

Учасники Програми

Дмитрівська селищна рада

 1.  

Термін реалізації Програми

2022 рік

 1.  

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Селищний бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством України

 1.  

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми всього:

3000,00 грн.

 

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Програма забезпечення проведення мобілізаційних заходів на території Дмитрівської селищної ради та заходів з територіальної оборони у 2021 році (далі - Програма) розроблена відповідно до законів України  «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про оборону України», Положення  про військово-транспортний обов’язок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року №1921, Указу Президента України  від 23 вересня 2016 року № 406/2016 дск «Про Положення про територіальну оборону України».

У зв’язку з втручанням Російської Федерації у внутрішні справи України, зростанням соціальної напруги в Україні, захопленням незаконно створеними збройними формуваннями проросійського спрямування за підтримки військових підрозділів збройних сил Російської Федерації будівель органів державної влади, аеропортів, суходільних та морських транспортних комунікацій, органів військового управління, військових частин та установ Збройних Сил України на Кримському півострові та у східних областях України, для стабільного фінансування військовослужбовців виникла потреба у здійсненні додаткового фінансування з  селищного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України заходів, пов’язаних з проведенням заходів мобілізації на території нашої держави та проведення заходів з територіальної оборони.

 

 1. Визначення мети  Програми

 

Програма забезпечення проведення мобілізаційних заходів на території громади та заходів з територіальної оборони у 2022 році розроблена з метою:

- підтримання готовності Другого відділу Ніжинського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, при необхідності, для виконання завдань з організації та проведення заходів з мобілізації та територіальної оборони;

- підвищення організації роботи місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування в проведенні військово-облікової роботи на території Дмитрівської громади;

- покращення матеріально-технічного забезпечення спільної роботи  виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, правоохоронних органів, закладів охорони здоров’я;

- успішного та своєчасного виконання заходів підготовки до територіальної оборони, проведення бойового злагодження підрозділів територіальної оборони та підтримання їх у боєздатному стані.

 

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України. При цьому, обсяг коштів визначається органами виконавчої влади та місцевого самоврядування під час формування бюджету з урахуванням його фінансових можливостей та може змінюватися в процесі виконання бюджету при внесенні змін до нього.

Виконавці заходів - підрозділи територіальної оборони, які виконують завдання  у межах Дмитрівської селищної ради.

Організаційне забезпечення виконання заходів з реалізації Програми здійснює міська рада та районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Практична реалізація завдань, визначених Програмою, буде досягатися шляхом фінансування Програми з селищного бюджету.

 

 1. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

 

Основними завданнями Програми є:

-  підтримання підрозділів територіальної оборони в боєздатному стані;

- забезпечення успішного та своєчасного виконання завдань з територіальної оборони в Дмитрівській селищній раді;

- забезпечення своєчасного оповіщення військовозобов’язаних;

- доставка військовозобов’язаних на збірний пункт обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та  пунктів прийому військових частин під час проведення мобілізації;

- налагодження ефективної роботи Другого відділу Ніжинського територіального центру комплектування та соціальної підтримки в мобілізаційний період;

- забезпечення виконання завдань загонами з територіальної оборони.

 

 

 1. Напрями діяльності та заходи Програми

 

Реалізація заходів Програми дасть змогу забезпечити особовий склад підрозділів територіальної оборони Дмитрівської селищної ради необхідними засобами захисту, майном та спорядженням згідно з потребами; забезпечить виконання мобілізаційних завдань органами державної влади та місцевого самоврядування в умовах особливого періоду.

         Заходи передбачені Програмою:
 • придбання канцелярських товарів, наочних матеріалів, оргтехніки для проведення занять з військовозобов’язаними, приписаними до загонів територіальної оборони району;
 • перевезення військовозобов’язаних підрозділів територіальної оборони на військове стрільбище та у зворотньому напрямку;
 • перевезення військовозобов’язаних від територіального військкомату до збірного пункту обласного військкомату та військових частин під час проведення мобілізації;
 • заходи з розгортання, харчування, проведення бойового злагодження підрозділів територіальної оборони.

 

 

 

 
 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

 

Координацію за ходом виконання Програми  здійснює виконавчий комітет Дмитрівської селищної ради

Дмитрівська селищна рада та територіальний центр комплектування та соціальної підтримки забезпечують своєчасне та якісне виконання заходів Програми, ефективне і цільове використання бюджетних коштів.

 

 

 

Головний спеціаліст загального відділу                                            Надія Ярмоленко

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

         до Програми

Заходи Програми забезпечення проведення мобілізаційних заходів та заходів з територіальної оборони

на території Дмитрівської селищної ради  у 2022 році

№ з/п

Перелік заходів Програми

Виконавці

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

1.

Придбання паперу формату А4, файл-кишеня формату А4 та папок-реєстраторів для виготовлення  план-конспектів щодо проведення занять з військовозобов’язаними приписаних до підрозділів територіальної оборони

Виконавчий комітет Дмитрівської селищної ради

В залежності від можливостей бюджету

3.

Закупівля оргтехніки на базі ПЕОМ «ноутбук» для забезпечення підрозділів територіальної оборони та розробки плануючих, бойових, оперативних та графічних документів в кількості 1(однієї) одиниці.

Виконавчий комітет Дмитрівської селищної ради

В залежності від можливостей бюджету

4

Виготовлення наглядної агітації в вигляді плакатів для проведення занять з військовозобов’язаними приписаних до підрозділів територіальної оборони

Виконавчий комітет Дмитрівської селищної ради

В залежності від можливостей бюджету

 

5

Перевезення військовозобов’язаних від 2 відділу Ніжинського РТЦК та СП до збірного пункту ОТЦК та СП та військових частин під час проведення мобілізації людських та транспортних ресурсів.*

Виконавчий комітет Дмитрівської селищної ради

3000,00 грн.

6

Заходи з розгортання, харчування, проведення бойового злагодження підрозділів територіальної оборони *                             

 

Виконавчий комітет Дмитрівської селищної ради

В залежності від можливостей бюджету

* - у випадку проведення мобілізації або прийняття відповідного рішення про формування підрозділів територіальної оборони

 

 

Головний спеціаліст загального відділу                                            Надія Ярмоленко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Додаток 2

   до Програми

Напрямки діяльності та заходи Програми забезпечення проведення мобілізаційних заходів та заходів

з територіальної оборони на Дмитрівської селищної ради в 2022 році

№ з/п

Напрямки діяльності

Перелік заходів Програми

Строки виконання

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Загальний обсяг фінансу-вання (тис. грн)

Очікувані результати

1

Забезпечення особового складу підрозділів територіальної оборони Дмитрівської громади необхідними засобами захисту, майном та спорядженням згідно з потребами та підтриманням підрозділів територіальної оборони в постійній бойовій готовності.        

Забезпечення виконання мобілізаційних завдань органами державної влади та місцевого самоврядування в умовах особливого періоду.

  - Придбання паперу формату А4, файл-кишеня формату А4 та папок-реєстраторів для виготовлення  план-конспектів щодо проведення занять з військово-зобов’язаними приписаних до підрозділів територіальної оборони;

- Закупівля оргтехніки на базі ПЕОМ «ноутбук» для забезпечення підрозділів територіальної оборони та розробки плануючих, бойових, оперативних та графічних документів в кількості 1(однієї) одиниці;

  - Виготовлення наглядної агітації в вигляді плакатів для проведення занять з військовозобов’язаними приписаних до підрозділів територіальної оборони;

-  Проведення єдиного дня стрільця з особовим складом підрозділів терито-ріальної оборони яке включає проведення занять, перевезення військовозобов’язаних на військове стрільбище в смт. Гончарівське та у зворотному напрямку;

- Перевезення військовозобов’язаних від райвійськкомату до збірного пункту облвійськкомату та військових частин під час проведення мобілізації людських та транспортних ресурсів;

- Заходи з розгортання, харчування, проведення бойового злагодження підроз-ділів територіальної оборони;                           

 

2022 рік

Виконавчий комітет Дмитрівської селищної ради

Селищний бюджет

В залежності від можливостей бюджету

Якісні:

 • якісну підготовку військовозобов’язаних приписаних до підрозділів територіальної оборони щодо виконання ними поставлених завдань;
 • якісне забезпечення підрозділів територіальної оборони;
 • якісному виконанню мобілізаційних завдань;

 

Кількісні:

 • підвищення престижу щодо служби в Збройних Силах України;

 

 

Головний спеціаліст загального відділу                                                                                              Надія Ярмоленко

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Програми

Ресурсне забезпечення Програми забезпечення проведення мобілізаційних заходів та

заходів з територіальної оборони на території Дмитрівської селищної ради у 2022 році

 

з/п

Перелік заходів Програми

Розрахунок витрат

Орієнтовний обсяг фінансування, тис.

 грн.

 
 

1.

Придбання паперу формату А4, файл-кишеня формату А4 та папок-реєстраторів для виготовлення  план-конспектів щодо проведення занять з військовозобов’язаними приписаних до підрозділів територіальної оборони

 • 10 пачок паперу формату А4
 • 100 файл-кишень формату А4*
 • 10 папок-реєстраторів формату А4

В залежності від можливостей бюджету

 

3.

Закупівля оргтехніки на базі ПЕОМ «ноутбук» для забезпечення підрозділів територіальної оборони та розробки плануючих, бойових, оперативних та графічних документів в кількості 1(однієї) одиниці.

 • 1 ПЕОМ «ноутбук»*

В залежності від можливостей бюджету

 

4.

Виготовлення наглядної агітації в вигляді плакатів для проведення занять з військовозобов’язаними приписаних до підрозділів територіальної оборони

 • 5 плакатів на основі банерної тканини*

В залежності від можливостей бюджету

 

5.

Проведення єдиного дня стрільця з особовим складом підрозділів територіальної оборони яке включає проведення занять, перевезення військовозобов’язаних на військове стрільбище в смт. Гончарівське та у зворотному напрямку 

 перевезення військовозобов’язаних приписаних до підрозділів територіальної оборони на військове стрільбище в смт. Гончарівське та у зворотному напрямку *

В залежності від можливостей бюджету

 

6.

Перевезення військовозобов’язаних від територіальноговійськкомату до збірного пункту облвійськкомату та військових частин під час проведення мобілізації людських та транспортних ресурсів.*

 •  перевезення військовозобов’язаних до обласного збірного пункту *

В залежності від можливостей бюджету

 

7.

Заходи з розгортання, харчування, проведення бойового злагодження підрозділів територіальної оборони *                        

 • харчування особового складу  *

 

В залежності від можливостей бюджету

 

* - у випадку проведення мобілізації або прийняття відповідного рішення про формування підрозділів територіальної оборони

 

 

Головний спеціаліст загального відділу                                                                                              Надія Ярмоленко

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь