Дмитрівська громада

Чернігівська область, Ніжинський район

8 Проограма призову

Дата: 09.08.2022 11:36
Кількість переглядів: 76

Україна

ДМИТРІВСЬКА СЕЛИЩНА   РАДА

 

РІШЕННЯ

( п’ятнадцята  сесія восьмого скликання)

23  грудня 2021  року

смт. Дмитрівка        №8

 

 Про затвердження «Програми підготовки та проведення приписки і призов громадян на строкову військову службу у 2022 році на території Дмитрівської селищної ради»

 

            Керуючись ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши «Програму підготовки та проведення приписки і призову громадян на строкову військову службу у 2022 році на території Дмитрівської селищної ради» селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1.Затвердити  Програму підготовки та проведення приписки і призову

громадян на строкову військову службу у 2022 році на території Дмитрівської селищної ради.

  2. Контроль за виконанням  покласти на постійну комісію з з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

Селищний голова                                                            Валентин БОЙКО

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням 15 сесії 8 скликання

23.12.2021 року   №8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма  підготовки та проведення приписки і призову

громадян на строкову військову службу у 2022 році

на території Дмитрівської селищної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021  рік

 

 

Зміст

                                    

 

Назва розділу

Стор.

1.

Паспорт Програми підготовки та проведення приписки і призову

громадян на строкову військову службу у 2022 році на території Дмитрівської селищної ради

 

 

3

2.

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

4

3.

Визначення мети Програми

4

4.

Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми  та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

 

4

5.

Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

5

6.

Напрями діяльності та заходи Програми

5

7.

Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

6

 

Додатки до Програми:

Додаток 1. Ресурсне забезпечення Програми підготовки та проведення приписки і призову громадян на строкову військову службу у 2022 році на території Дмитрівської селищної ради

      Додаток 2. Напрямки діяльності та заходи Програми підготовки та проведення приписки і призову громадян на строкову військову службу у 2022 році на території Дмитрівської селищної ради

 

 

 

7

 

 

8

 

 

 

 

 

     •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ПАСПОРТ

Програма  підготовки та проведення приписки і призову

громадян на строкову військову службу у 2022 році

на території Дмитрівської селищної ради

 

     1.  
     • розроблення Програми
     • селищна рада
     1.  
     • Програми
     • селищна рада
     1.  
     • виконавці Програми
     • селищна рада
     1.  
     • Програми
     • селищна рада
     1.  
     • реалізації Програми
     1. рік
     1.  
     • місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми
     • бюджет та та інші джерела, не заборонені законодавством
     •  

 

 

 

 1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього українського народу.

Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості покладаються на Збройні Сили України.

Військовий обов’язок встановлюється з метою забезпечення комплектування Збройних Сил України, а також підготовки населення до захисту держави.

Військовий обов’язок включає:

 • підготовку громадян до військової служби;
 • приписку до призовних дільниць;
 • прийняття та призов на військову службу;
 • проходження за призовом або добровільно військової служби (за контрактом);
 • виконання військового обов’язку в запасі;
 • проходження служби у військовому резерві;
 • дотримання правил військового обліку.

Військова служба у Збройних Силах України є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України, пов’язаній з захистом Вітчизни. Збройні Сили України та інші військові формування комплектуються військовослужбовцями через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки шляхом:

- прийняття громадян на військову службу на підставі військового обов’язку;

 • прийняття громадян на військову службу за контрактом.

Правовою основою військового обов’язку і військової служби є Конституція України, Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу», інші закони України, а також нормативно – правові акти щодо забезпечення обороноздатності держави, виконання загального військового обов’язку, військової служби та статусу військовослужбовців.

 1. Визначення мети Програми

Основною метою Програми є:

 • покращення якості допризовної підготовки молоді;
 • підвищення рівня патріотичного виховання молоді;
 • покращення якості проведення приписки та призову громадян України на строкову військову службу та військову службу за контрактом.

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Організаційне забезпечення виконання заходів з реалізації Програми здійснює районна державна адміністрація та районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (Додаток 1).

Практична реалізація завдань, визначених Програмою, буде досягатися шляхом фінансування Програми з селищного бюджету.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України. При цьому обсяг коштів визначається органами виконавчої влади та місцевого самоврядування під час формування бюджету з урахуванням його фінансових можливостей та може змінюватися в процесі виконання бюджету при внесенні змін до нього.

 

 1. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основним завданням Програми є створення належних умов для успішного та своєчасного виконання заходів з призову і відправки на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань України громадян України.

 Виконання Програми дасть змогу забезпечити успішне та своєчасне виконання завдань щодо забезпечення потреб Збройних сил України людськими ресурсами.

Основними заходами Програми є:

- придбання реактивів для проведення клінічних аналізів призовників;

- проходження медичного огляду призовників та військовозобов’язаних;

- перевезення призовників на обласну комісію для проходження медичного огляду;

 Реалізація Програми на території сприятиме:

- забезпеченню своєчасного виконання планових завдань з призову громадян на строкову військову службу та військову службу за контрактом до Збройних Сил України та інших військових формувань України;

- утворенню військового резерву людських ресурсів для забезпечення здійснення заходів щодо переведення Збройних Сил та інших військових формувань на організацію і штати воєнного часу, а також для доукомплектування їх особовим складом у мирний час та в особливий період.

 

 1. Напрями діяльності та заходи Програми 

  Напрями діяльності:

1.Підготовка допризовників і призовників до військової служби.

Підготовка громадян до військової служби включає допризовну підготовку, підготовку призовників із військово-технічних спеціальностей, підготовку до вступу у вищі військові навчальні заклади, фізичну підготовку, лікувально-оздоровчу роботу, підвищення рівня освітньої підготовки, вивчення державної мови, патріотичне виховання.

2. Приписка громадян до призовних дільниць.

Приписка громадян до призовних дільниць проводиться з метою взяття юнаків на облік та визначення їх кількості, ступеня придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня, здобутої спеціальності і рівня фізичної підготовки.

3. Призов громадян на строкову військову службу.

На строкову військову службу в мирний час призиваються придатні до неї за станом здоров’я і віком громадяни чоловічої статі, яким на день відправки на обласний збірний пункт виповнилось 20 років. Призов громадян на строкову службу проводиться у встановлені строки на підставі указів Президента України.

Заходи, передбачені Програмою:

- придбання препаратів на проведення аналізу крові на антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту «В» (HBsAg), антитіл до вірусу гепатиту «С» (anti-HCV);

- проходження медичного огляду призовників та військовозобов’язаних;

- перевезення призовників на обласну комісію для проходження медичного огляду;

 

 

 

Головний спеціаліст загального відділу                   Надія ЯРМОЛЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми

 

Ресурсне забезпечення Програми підготовки та проведення приписки і призову

 громадян на строкову військову службу та у 2022 році на території Дмитрівської селищної ради

 

№ з/п

Перелік заходів Програми

Орієнтовний обсяг фінансування

1.

Придбання препаратів на проведення аналізу крові на антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту «В» (HBsAg), антитіл до вірусу гепатиту «С» (anti-HCV).

Залежно від фінансової можливості бюджету

3.

Перевезення призовників на обласну комісію для проходження медичного огляду.

Залежно від фінансової можливості бюджету

 

 

Головний спеціаліст загального відділу                                                                             Надія ЯРМОЛЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Додаток 2

   до Програми

 

Напрямки діяльності та заходи Програми підготовки та проведення приписки і призову

 громадян на строкову військову службу у 2022 році на території Дмитрівської селищної ради

 

№ з/п

Напрямки діяльності

Перелік заходів Програми

Строки виконання

Виконавці

Джерела фінансування

1

Забезпечення підготовки, проведення медичного огляду та проведення приписки та призову громадян на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань України

- придбання препаратів на проведення аналізу крові на антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту «В» (HBsAg), антитіл до вірусу гепатиту «С» (anti-HCV);

- перевезення призовників на обласну комісію для проходження медичного огляду;

 

2022 рік

Виконавчий комітет Дмитрівської селищної ради

 

 

 

Місцевий бюджет

 

 

Головний спеціаліст загального відділу                                                            Надія ЯРМОЛЕНКО

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь