Дмитрівська громада

Чернігівська область, Ніжинський район

6 громадс

Дата: 09.08.2022 11:33
Кількість переглядів: 114

Україна

ДМИТРІВСЬКА СЕЛИЩНА   РАДА

 

РІШЕННЯ

( п’ятнадцята сесія восьмого скликання)

23 грудня 2021 року

смт. Дмитрівка№6

 

Про  Програму організації і проведення у

2022 році оплачуваних громадських

робіт для незайнятих громадян Дмитрівської селищної ради.

 

Відповідно  до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та керуючись статтями 14, 23 Закону України «Про зайнятість населення»,селищна  рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму організації і проведення у 2022 році оплачуваних громадських робіт для  незайнятих  громадян  Дмитрівської селищної ради, що додається.

2. Виконкому Дмитрівської селищної ради та Бахмацькій філії Чернігівського обласного центру зайнятостіорганізувати координацію та виконання передбачених Програмою заходів, забезпечити фінансування заходів у межах коштів, передбачених Програмою організації і проведення у 2022 році оплачуваних громадських робіт для незайнятих громадян Дмитрівської селищної ради.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

Селищний голова                                                 Валентин БОЙКО

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                    рішенняДмитрівської селищної ради

від 23 грудня  2021року №6

 

 

 

ПРОГРАМА

організації і проведення у 2022 році оплачуваних громадських робіт для незайнятих громадян Дмитрівської селищної ради.

1.МЕТА ПРОГРАМИ.

Залучення  максимально  широкого  кола  незайнятих  мешканців  ради до  участі  у  виконанні  оплачуваних  громадських  робіт, що  дозволить шляхом матеріальної підтримки і адаптації до трудової діяльності безробітних знизити соціальну напругу і вирішувати проблеми сіл у благоустрої, заповідників, меморіальних поховань та об’єктів соціальної сфері.

Досить високим залишається рівень реєстрації громадян, які не можуть на рівних конкурувати на ринку праці та потребують додаткового соціального захисту, тривалий час перебувають на обліку в  центрі зайнятості і отримують невелику  за  розміром  допомогу  з безробіття. До центру зайнятості також звертаються  і особи, які зайняті трудовою діяльністю, і виявили бажання працювати у вільний від основної роботи час, молодь, що бажає працювати у вільний від навчання час, пенсіонери та інваліди. Зазначені  вище категорії людей  мають  значні  матеріальні  проблеми та проблеми із працевлаштуванням.

Таким  чином,  одним   із  важливих  заходів  підтримки  людей  у  період   вимушеного   безробіття   та  пошуку  роботи   є  залучення   їх   до  участі  в оплачуваних  громадських  роботах – загальнодоступному виді тимчасової  трудової  діяльності  громадян,  що  виконується  на  договірній основі. Разом з тим ці роботи є важливим фактором підтримання робочого тонусу безробітних і вирішення ряду соціальних проблем міста.

Закон України «Про зайнятість населення», Положення  про  порядок  організації  та  проведення  оплачуваних  громадських  робіт,  затверджене   постановою   Кабінету  Міністрів  України  від  10 вересня 2008 року  №839 «Про затвердження Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт і визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України»,  визначає  різні  підходи  стосовно  організації  цих робіт, передбачає фінансування їх за  рахунок  коштів  місцевого бюджету та Фонду  загальнообов’язкового  державного соціального  страхування України  на  випадок  безробіття (далі – Фонд) на паритетних засадах, а також  окремими  підприємствами,  організаціями  і  установами.

Оплачувані  громадські  роботи  з  благоустрою  та  озеленення  сіл Дмитрівської селищної ради, зон  відпочинку, відбудови  історико-архітектурних пам’яток, заповідників, меморіальних поховань, виконання  підсобних  робіт  на  ремонті  об’єктів  соціальної  сфери.

          Реалізація кожного цього напрямку дасть змогу населенню заробляти кошти на прожиття у скрутний для себе час і, разом з тим, внести певний вклад у вирішення соціально важливих проблем сіл. Крім того, участь у громадських роботах активізує інтерес до пошуку  підходящої роботи, прискорить вирішення проблеми працевлаштування  безробітних.

Відповідно до вимог чинних законодавчих та нормативних актів оплачувані громадські роботи повинні відповідати таким основним критеріям:

а) мають тимчасовий характер і для їх організації не можуть бути використані постійні робочі місця і вакансії;

б) можуть виконуватися в умовах неповного робочого дня;

в) мають економічну, соціальну та екологічну користь для громади;

г) надають можливість тимчасового працевлаштування безробітних на роботи, що не потребують додаткової спеціальної, освітньої та кваліфікаційної підготовки;

д) не пов’язані з ризиком для життя безробітних.

     Програмою організації та проведення у 2022 році оплачуваних громадських робіт для незайнятого населення Дмитрівської селищної ради (далі – Програма)  визначається наступний перелік видів оплачуваних громадських робіт, що матимуть суспільно корисну спрямованість, відповідатимуть потребам громади села, нададуть додаткову соціальну підтримку і забезпечать тимчасову зайнятість осіб, які шукають роботу.

 1.1. Упорядження меморіалів, пам'ятників, братських могил та інших місць поховання загиблих захисників Вітчизни, утримання у належному стані цвинтарів.

1.2. Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об'єктів соціальної сфери, зон відпочинку, ліквідація сміттєзвалищ та снігових заметів на території Дмитрівської селищної ради.

1.3. Відновлення, ремонт та догляд пам'яток архітектури, історії та культури.

1.4. Прибирання та утримання в належному стані придорожніх смуг, вирубка чагарників уздовж доріг.

1.5. Відновлення та благоустрій природних водних джерел та водоймищ, русел річок.

1.6. Ремонт об'єктів соціальної сфери: шкіл,  спортивних майданчиків, закладів культури і охорони здоров’я,  та інших об’єктів соціальної сфери

1.7. Упорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які визначені у встановленому порядку відповідно до діючого законодавства

1.8. Інші загальнодоступні види трудової діяльності, які відповідають потребам громади, сприяють її соціальному розвитку та організовуються за зверненням виконавчого комітету сільської ради.

2. Організація оплачуваних громадських робіт на  території Дмитрівської селищної ради у 2022році

 2.1. Оплачувані громадські роботи на підприємствах, організаціях та у фізичних осіб-підприємців організовуються шляхом укладання окремих договорів роботодавців з центром зайнятості і фінансуються за кошти роботодавця, центру зайнятості.

 

3. Організаційне забезпечення виконання Програми.

3.1. З метою вивчення ситуації на ринку праці направляти запити до центру зайнятості  та узагальнювати їхні пропозиції щодо організації на території Дмитрівської селищної радиспеціальних тимчасових  робочих  місць  для   проведення  оплачуваних  громадських робіт, укладати двосторонні договори з роботодавцями про спільну діяльність щодо виконання цих робіт.                                                                                              3.2. Постійно вдосконалювати роботу щодо роз’яснення соціальної значимості та користі для  Дмитрівської селищної радиі  конкретних  роботодавців  оплачуваних  громадських   робіт  через місцеві засоби масової інформації, семінари, круглі столи, тощо.

3.3. Забезпечувати оперативне вирішення першочергових організаційних і матеріально-технічних проблем щодо організації і проведення оплачуваних  громадських  робіт,  залучаючи  до  їх  виконання,  перш  за  все, громадян,  які  тривалий  час  перебувають  на  обліку  в    центрі зайнятості  і  не  отримують  допомогу  з  безробіття, а також безробітних, які не можуть на рівних конкурувати на ринку праці і потребують соціального захисту, учнівську  та  студентську  молодь  у  вільний  від  навчання  час, пенсіонерів та інвалідів

3.4. Селищному  голові призначити відповідальних осіб за організацію цих робіт для ведення необхідної документації та своєчасного обміну інформацією з центром зайнятості.

4. Оплачувані громадські роботи з благоустрою та озелененнясела, зон відпочинку, з відбудови історико-архітектурних пам’яток, заповідників, меморіальних поховань, виконанняпідсобних робіт на ремонті об’єктів соціальної сфери.

4.1. З’ясувати необхідні обсяги оплачуваних громадських робіт з благоустрою та озеленення міста, зон відпочинку, проведення ремонтних та опоряджувальних робіт на меморіальних комплексах, кладовищах та місцях поховання воїнів, відбудові історико-архітектурних пам’ятників, заповідників, підсобні роботи на будівництві або ремонті об’єктів соціальної сфери,  вирішити питання організаційного та матеріального їх забезпечення, надати відповідні пропозиції центру зайнятості.

 4.2. Укласти договори з центром зайнятості щодо  проведення  оплачуваних  громадських  робіт у 2022 році.

4.3. Вирішувати питання стосовно своєчасного забезпечення безробітних, направлених на оплачувані громадські роботи, необхідними матеріалами, робочим інвентарем, спецодягом.

4.4. Забезпечити своєчасність виплати заробітної плати учасникам оплачуваних громадських робіт, що залучаються до благоустрою  та  озеленення  міста, зон  відпочинку  , відбудови  історико-архітектурних пам’ятників, заповідників, виконання  підсобних  робіт  на  ремонті  об’єктів  соціальної  сфери.  

5. Фінансове та матеріально-технічне забезпеченнявиконання Програми

5.1. Програмою передбачається фінансування оплачуваних  громадських робіт за рахунок коштів місцевого бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на паритетних засадах, а також коштів підприємств, організацій та установ села, які організовують у себе громадські роботи або виступають у якості спонсорів таких робіт.

5.2. Для проведення оплачуваних громадських робіт виділяється:

–118950,00грн. з місцевого бюджету (для оплати праці безробітних громадян)     

– із Фонду (фінансує Бахмацький центр зайнятості) кошти виділяються протягом 2022 року на паритетних засадах з місцевим бюджетом;

 5.3. Згідно з Порядком використання коштів Фонду та здійснення контролю під час організації оплачуваних громадських робіт для безробітних, затвердженого Постановою правління Фонду 16.10.2008 N 69, із змінами (далі – Порядок), фінансування оплачуваних громадських робіт для безробітних здійснюється в межах коштів Фонду, передбачених  на цю мету  бюджетом Фонду та кошторисами центру зайнятості.

 5.4. Дозволити виконавчому комітету Дмитрівської селищної радиза потребою протягом року коригувати розміри фінансування оплачуваних громадських робіт.

 5.5. Згідно з Порядком кошти з Фонду та місцевого бюджету, передбачені на організацію та проведення оплачуваних громадських робіт, будуть використані для:

  • оплати основної та додаткової  заробітної  плати;
  • сплати  єдиного  внеску  на загальнообов'язкове  державне соціальне страхування;
  • оплати перших п'яти  днів тимчасової непрацездатності безробітних осіб, зайнятих на  оплачуваних  громадських  роботах

5.6. Відповідно до постанови Правління Фонду від 14 липня 2010 року №183 «Про внесення змін до Порядку використання коштів Фонду та здійснення контролю під час організації оплачуваних громадських робіт для безробітних», за зверненням виконавчого комітету сільської ради можуть організовуватись громадські роботи для безробітних осіб, незалежно від отримання ними допомоги з безробіття, за рахунок коштів Фонду у випадках:

- ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, стихійного лиха, екологічної та техногенної катастрофи, що не пов’язані з ризиком для життя;

- організації робіт суспільно-корисної спрямованості, що відповідають потребам громади міста і сприяють її соціальному розвитку.

 5.7. В окремих випадках  за  клопотанням  виконавчого комітету сільської ради кошти Фонду можуть бути використані для:

  • оплати послуг  з  перевезення безробітних осіб або їхнього проїзду до місць проведення робіт та у  зворотному напрямку  на  підставі поданих центру зайнятості документів;
  • придбання  інвентаря  (вартістю  до  однієї тисячі гривень за одиницю),  його ремонт та обслуговування;

  - придбання   господарських   матеріалів.

 

 

 

Секретар селищної ради                                         Інна ЯРМОЛЕНКО

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь