Дмитрівська громада

Чернігівська область, Ніжинський район

Програма первинка додаток 2

Дата: 09.08.2022 10:46
Кількість переглядів: 101

Затверджено

рішення п»ятнадцятої сесії

                                                                         восьмого скликання

                                                                         Дмитрівської селищної ради

від 23 грудня 2021 року № 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

«Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Бахмацький міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бахмацької міської ради Чернігівської області та медико-соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення Дмитрівської селищної територіальної громади на 2022 рік»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт. Дмитрівка

2021 рік

ЗМІСТ

         Назва розділу                                                                                       стор.

                                         

 1. Паспорт Програми «Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Бахмацький міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бахмацької міської ради Чернігівської областіта медико-соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення Дмитрівської селищної територіальної громади на 2022 рік»                                         
 2. Загальні положення                                                                                                                                                                                                                                                                              

3

 

 

 

3-4

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

4-5

 1. Визначення мети Програми.                                                                     

6

 1. Основні завдання і заходи Програми

6

 1. Обсяги та джерела фінансування Програми, строки виконання Програми.

6

 1. Очікувані результати виконання Програми.                                                   

6-7

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

7

 

        Додаток 1. Ресурсне забезпечення Програми «Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Бахмацький міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бахмацької міської ради Чернігівської області та медико-соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення Дмитрівської селищної територіальної громади на 2022 рік».          

                                                                                                                                 

        Додаток 2. Напрямки діяльності та заходи Програми «Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Бахмацький міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бахмацької міської ради Чернігівської області та медико-соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення Дмитрівської селищної територіальної громади на 2022 рік».                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Паспорт

Програми «Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Бахмацький міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бахмацької міської ради Чернігівської області та медико-соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення Дмитрівської селищної територіальної громади на 2022 рік»

                                                                                                                                           

1

Ініціатор розроблення Програми

Дмитрівська селищна рада

2

Розробник Програми

Дмитрівська селищна рада

3

Співрозробник Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Бахмацький міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бахмацької міської ради Чернігівської області

4

Відповідальні виконавці Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Бахмацький міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бахмацької міської ради Чернігівської області,  Дмитрівська селищна рада

5

Учасники Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Бахмацький міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бахмацької міської ради Чернігівської області,  Дмитрівська селищна рада

6

Термін реалізації Програми

2022 рік

7

Джерела фінансування Програми

Кошти бюджету Дмитрівської селищної територіальної громади та інших джерел, незаборонених чинним законодавством України

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

648210,00 грн

 

 1. Загальні положення

 

Програма «Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Бахмацький міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бахмацької міської ради Чернігівської області та медико-соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення Дмитрівської селищної територіальної громади на 2022 рік» розроблена на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», Постанови КМУ від 03.12.2009 №1301 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами», наказ Міністерства охорони здоров’я  України від 21.01.2013 № 41 «Про організацію паліативної допомоги в Україні», наказу Міністерства охорони здоров’я  України від 19.07.2005 № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків», Закон України «Про протидію захворюванню на туберкульоз», Інструкції про застосування туберкулінових проб, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від   29 липня 1996 року  № 233 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 17 вересня 1996 року за № 536/1561) та орієнтована на забезпечення надання якісної медичної допомоги населенню Дмитрівської селищної територіальної громади.

 

 1. Визначення проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

 

Для забезпечення повноцінного функціонування комунального некомерційного підприємства «Бахмацький міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бахмацької міської ради Чернігівської області, для утримання підпорядкованих структурних підрозділів, що обслуговують недостатню кількість населення, необхідні кошти на оплату праці, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, медикаментів та перев’язувальних матеріалів, оплати послуг, у тому числі комунальних та інше.

Враховуючи викладене вище та беручи до уваги необхідність поліпшення якості надання та доступності спеціалізованої медичної допомоги населенню громади, зміцнення матеріально-технічної бази та створення сприятливих умов для здійснення модернізації галузі охорони здоров’я, виникає вкрай нагальна потреба у розробленні Програми.

 

На жаль, на сьогоднішній день, категорії осіб, які підпадають під повне або часткове забезпечення державою лікарськими засобами, не отримують належної  медичної допомоги.  Це призводить до збільшення рівня захворюваності та смертності серед населення Дмитрівської селищної територіальної громади. Безоплатно і на пільгових умовах відпускаються лікарські засоби, зазначені у переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 № 1071 (ЗП України, 1996 р., № 17, ст. 480), з урахуванням змін, які вносяться Міністерством охорони здоров'я за погодженням з Міністерством фінансів.

На обліку у комунального некомерційного підприємства «Бахмацький міський центр ПМСД»  знаходиться значна кількість хворих, які потребують безперервного медикаментозного забезпечення та згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» мають право на безоплатний відпуск лікарських препаратів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування.

 

Реалізація Програми має суттєве значення для соціальної адаптації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю  незалежно від їх психофізичного розвитку, стану здоров’я, віку, статі, соціально-економічного статусу і визначає такі цільові сфери – доступність до інформації та комунікацій, освіти, зайнятості, підтримки доходів і соціального забезпечення, сімейного життя і свободи особистості.  

Станом на 01.11.2021  у Дмитрівській селищній територіальній громаді зареєстровано 3 особи з інвалідністю.

До технічних засобів, які отримують безпосередньо особи з інвалідністю, діти з інвалідністю або їх законні представники в закладах охорони здоров’я для використання у амбулаторних та побутових умовах, належать сечоприймачі чоловічі та жіночі, високопоглинаючі прокладки для жінок, які страждають нетриманням сечі, підгузки, а також технічні засоби з мовним виводом: глюкометри, термометри та тонометри.

Актуальність прийняття Програми зумовлена потребою у невідкладному вжитті заходів для поліпшення медичної допомоги  особам з інвалідністю.

 

Однією з найбільш гострих проблем сучасної медицини в Україні та світі є зростання рівня захворюваності на невиліковні хвороби, такі як онкологічні захворювання, ВІЛ-інфекція/СНІД. Часто дані хвороби на пізніх стадіях свого розвитку супроводжуються хронічним больовим синдромом. Також постаріння населення в районі так і в цілому по Україні призводить до збільшення кількості людей, які помирають у старечому віці від хронічних соматичних хвороб, що супроводжуються важкими  фізичними та психічними розладами, і потребують паліативної допомоги. Через відсутність такої допомоги люди у фінальному періоді життя залишаються сам на сам зі своїми потребами: біль, страждання через розлади органів та систему життєдіяльності, відсутність необхідного догляду  і психологічної підтримки, самотність та соціальна ізоляція.

З основних завдань паліативної допомоги – позбавлення від болю усунення або зменшення розладів життєдіяльності та інших важких проявів хвороби та спрямована на покращення якості життя пацієнтів, які мають невиліковну хворобу, хронічний больовий  синдром.

 

У Дмитрівській селищній територіальній громаді потребують проведення туберкулінодіагностики у 2022 році 318 дітей. Згідно Інструкції про застосування туберкулінових проб, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 липня 1996 року № 233 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 17 вересня 1996 року за № 536/1561) для проведення туберкулінодіагностики у 2022 році необхідно закупити 636 доз туберкуліну (2 ОД для проведення 1 проби).

Своєчасна закупівля туберкуліну у рамках дії Програми дасть змогу вчасно діагностувати інфікування дітей туберкульозною інфекцією та відповідно попередити розвиток у них тяжких форм туберкульозу.

 

 

4. Визначення мети Програми

 

Метою Програми є забезпечення стабільної роботи КНП «Бахмацький міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бахмацької міської ради Чернігівської області та забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування та налагодження ефективного функціонування системи надання доступної й якісної медичної допомоги.

 

 1. Основні завдання і заходи Програми

 

Основними завданнями програми є:

 • підвищення доступності та ефективніості рівного доступу жителів громади до медичної допомоги;
 • покращення матеріально-технічної бази;
 • збереження лікувально-профілактичних закладів сільської місцевості громади (фельдшерсько-акушерських пунктів та фельдшерських пунктів);
 • поліпшення стану здоров’я пільгових категорій населення;
 • забезпечення технічними засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю з урахуванням фактичних потреб залежно від віку, статі, виду захворювання безоплатно;
 • забезпечення потреби пацієнтів у паліативній допомозі та ефективними знеболюючими засобами;
 • своєчасне виявлення хворих на туберкульоз, зокрема забезпечивши належне охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення Дмитрівської селищної територіальної громади та удосконалення системи надання населенню протитуберкульозної допомоги.

 

 1. Обсяги та джерела фінансування Програми, строки виконання Програми

 

Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів бюджету Дмитрівської селищної територіальної громади та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Обсяги коштів, необхідних на фінансування заходів Програми є орієнтовними і в ході її виконання можуть уточнюватися.

Одержувач бюджетних коштів за даною бюджетною програмою (комунальне некомерційне підприємство «Бахмацький міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бахмацької міської ради Чернігівської області) здійснює їх використання згідно Плану використання бюджетних коштів, складеного та затвердженого у встановленому порядку.

 Виконання Програми передбачено на 2022 рік.

 

 1. Очікувані результати виконання Програми

 

Реалізація заходів Програми дасть змогу покращити здоров’я пільгової категорії хворих, зменшити їх рівень захворюваності та смертності, реалізувати право громадян на безоплатне медичне обслуговування, відповідно до Конституції України; забезпечити паліативних хворих ефективними знеболюючими засобами незалежно від захворювання; удосконалювати порядок забезпечення хворих осіб на інвалідність сучасними типами технічних засобів та виробами медичного призначення; провести реабілітаційні заходи шляхом забезпечення технічними засобами відповідно до потреби; забезпечити охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення Дмитрівської селищної територіальної громади, попередити розвиток туберкульозу у дітей.

 

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації завдань учасниками Програми. Контроль за виконанням Програми здійснюється Дмитрівської селищною радою. Перелік завдань Програми та обсяг фінансування може коригуватися в залежності від потреб, шляхом внесення змін на сесії селищної  ради.

Координація роботи, організаційне супроводження та контроль за ходом виконання Програми здійснює комунальне некомерційне підприємство «Бахмацький міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бахмацької міської ради Чернігівської області.

          Інформація про стан виконання Програми  надається Дмитрівській селищній раді.

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                 Інна ЯРМОЛЕНКО

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь