Дмитрівська громада

Чернігівська область, Ніжинський район

418 положення печатки

Дата: 15.07.2022 12:16
Кількість переглядів: 359

 

Україна

ДМИТРІВСЬКА СЕЛИЩНА   РАДА

 

РІШЕННЯ

( дванадцята      сесія восьмого скликання)

 

08 жовтня 2021  року

смт. Дмитрівка        №418

 

Про затвердження Положення про

порядок виготовлення, обліку, зберігання,

використання та знищення печаток і штампів

у Виконавчому комітеті Дмитрівської  селищної ради

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», з метою належного надання адміністративних послуг на всій території Дмитрівської селищної ради , селищна рада,

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Положення про порядок виготовлення, обліку, зберігання, використання та знищення печаток і штампів у Виконавчому комітеті Дмитрівської селищної ради (Додаток 1 )
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на загальний відділ виконавчого комітету Дмитрівської селищної ради.

 

 

Секретар ради                                 Інна   ЯРМОЛЕНКО

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішення сесії Дмирівської селищної ради

                                                          

            

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок виготовлення, обліку, зберігання, використання та знищення печаток і штампів у

Виконавчому комітеті Дмитрівської селищної ради

 

І. Загальні положення

1.  Це Положення визначає порядок виготовлення, обліку, зберігання,    використання та знищення печаток і штампів у Виконавчому комітеті Дмитрівської селищної ради.

2. Положення розроблене відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 року № 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію», від 30.11.2011 року № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» та містить описи печаток та штампів, які відповідають вимогам постанов Верховної Ради України від 19.02.1992 року № 2137 «Про Державний Герб України» і постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 роки № 857 «Про затвердження зразків та описів печатки і таблички (вивіски) міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади».

3.  Визначення поняття печаток і штампів, їх призначення.

Печатки – це спеціальні форми – кліше із опуклим або заглибленим дзеркальним відображенням текстів, малюнків, інших позначок, які призначені для отримання відбитків на папері.

Штампи – це вид печатки прямокутної форми із опуклим або заглибленим дзеркальним відображенням текстів, малюнків, інших позначок, які призначені для отримання відбитків на папері.

Печатки призначені для підтвердження достовірності документа або підпису посадової особи, в тому числі, для вчинення нотаріальних дій, передбачених ст. 37 Закону України «Про нотаріат», проведення державної реєстрації актів цивільного стану, визначених частиною другою статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»

Штампи призначені для нанесення уповноваженими особами на документах реквізитів у Виконавчому комітеті селищної ради певних написів або підтвердження окремих дій, в тому числі, для вчинення нотаріальних дій, передбачених ст. 37 Закону України «Про нотаріат», проведення державної реєстрації актів цивільного стану, визначених частиною другою статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану».

На печатках і штампах кожен реквізит зазначається українською мовою.

Печатки із зображенням Державного Герба України мають форму кола діаметром 45 міліметрів, край печатки обрамований подвійним бортиком. У центрі – зображення малого Державного Герба України (тризуба) завширшки 11 міліметрів, заввишки 15 міліметрів, обрамоване колом діаметром                       24 міліметри.

На полі між зовнішнім обрамленням і обрамленням малого Державного Герба України (тризуба) зліва направо по колу одним або двома рядками центровим способом розміщується найменування установи й її ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ.

Печатки та штампи проставляються на документах з використанням чорнила синього кольору.

 

ІІ. Види печаток та штампів. 

1. Виконавчий комітет селищної ради у своїй діяльності використовує такі печатки і штампи:

 

1.1. Кругла печатка та круглі номерні печатки діаметром 45 мм.

 

ІІІ. Виготовлення та облік печаток і штампів

 1. Печатки і штампи виготовляються за рішенням селищного голови на підставі подання заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів, де обґрунтовується необхідність виготовлення печаток та/або штампів та наводиться їх зразок та опис.
 2. Виготовлення печаток та штампів здійснюється при реорганізації або заміні назви установи, у разі їх втрати, знищення, пошкодження. Також здійснюється виготовлення номерних, іменних печаток старостинських округів  об’єднаної територіальної громади.
 3. Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Виконавчого комітету селищної ради, для виготовлення печаток та/або штампу, погоджує з селищним головою витрати на виготовлення печатки та/або штампу з їх ескізом.
 4. Після виготовлення печатки, штампу працівник, який відповідальним за зберігання печатки та /або штампу, передає печатку або штамп, для залишення відбитка в журналі обліку печаток і штампів. Працівник  виконавчого комітету селищної ради робить запис про отримання печатки та/або штампу працівником відповідальним за зберігання та використання печатки та/або штампу.

Запис має такі складові: назву посади, прізвище, ініціали, дату отримання та особистий підпис працівника, який отримав печатку та/або штамп.

 1. Відбиток печатки чи штампа робиться в журналі обліку печаток і штампів, який повинен бути прошитий, пронумерований та скріплений печаткою, на окремому аркуші.

 

ІV. Зберігання та використання печаток і штампів

 1. Селищний голова селищної ради, визначає розпорядженням особу, відповідальну за збереження та користування печаткою чи штампом, а також особу, яка в разі тимчасової відсутності визначеного відповідального (відпустка, відрядження, хвороба) буде відповідати за зберігання та користування печаткою, штампом.
 2. Відповідальна особа отримує печатку або штамп про що розписується в журналі обліку печаток і штампів.
 3. Журнал обліку та видачі печаток і штампів ведеться згідно встановленого зразку за формою 11 (Додаток № 1).
 4. Примірний перелік документів, підписи на яких скріплюються гербовою печаткою, визначено в «Типовій інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 1242 від 30.11.2011 року. Відбиток печатки ставиться таким чином, щоби він охопив останні кілька літер найменування посади особи, або на окремо виділеному для цього місці з відміткою «МП».                                       
 5. Печатки і штампи в робочий та неробочий час зберігаються в сейфах, металевих шафах або інших сховищах.
 6. Передача їх стороннім особам, винесення за межі робочих приміщень, а також безоблікова передача іншим працівникам категорично забороняється.
 7. Перевірка наявності печаток та штампів здійснюється один раз на рік, під час проведення інвентаризації про що складається відповідний акт.
 8. Акт про перевірку наявності печаток та штампів зберігається у особи, відповідальної за облік печаток та штампів.
 9. Печатки і штампи у разі звільнення, переведення особи, визначеної відповідальною за їх зберігання та використання, передаються у загальний відділ селищної ради про що робиться відповідна відмітка в журналі обліку печаток і штампів. При необхідності селищний голова визначає іншу відповідальну особу, яка отримує їх відповідно до вимог пункту 2 розділу ІV цього Положення.
 10. У разі втрати або викрадення печатки чи штампа відповідальна особа, яка це виявила, негайно доповідає селищному голові Семенівської селищної ради.
 11. Селищний голова організовує проведення службового розслідування та вживає заходи щодо встановлення місцезнаходження втраченої або викраденої печатки чи штампа.
 12. За наявності підстав вважати, що печатку або штамп викрали, селищний голова селищної ради повідомляє правоохоронний орган.
 13. У разі, якщо в результаті службового розслідування місцезнаходження печатки або штампа не встановлено, таку печатку або штамп визнають недійсними, про що робиться відповідна відмітка в журналі обліку печаток і штампів. Висновок службового розслідування за фактом втрати або викрадення печаток чи штампів,  зберігається  разом із книгою обліку печаток  і штампів.
 14. Про визнання печатки із зображенням Державного Герба України недійсною повідомляються зацікавлені органи державної влади, органи місцевого самоврядування та інші юридичні і фізичні особи, у разі необхідності відповідна інформація оприлюднюється в засобах масової інформації.                                

                    

V. Знищення печаток і штампів

 1. Печатки і штампи знищуються в разі їх пошкодження або зношення, ліквідації або реорганізації Виконавчого комітету селищної ради, старостинських округів громади.
 2. У разі встановлення факту зношення або пошкодження печатки відповідальна особа доповідає голові селищної ради.
 3. Для знищення печаток і штампів за розпорядженням голови селищної ради створюється комісія у складі не менше 3 осіб.
 4. Комісія відбирає печатки і штампи, які підлягають знищенню, і складає акти  знищення  печаток і штампів. (Додаток № 2).                                                             
 5. Печатки і штампи знищуються шляхом подрібнення кліше печатки або штампа.

 

Селищний голова                              Валентин БОЙКО

 

 

Додаток 1

                                                                                                        до Положення про порядок

                                                                                                        виготовлення, обліку, зберігання,

                                                                                                        використання та знищення  печаток

і штампів у Виконавчому комітеті Дмитрівської  селищної ради

                                              

 

ЖУРНАЛ

обліку та видачі печаток і штампів      

 

 

п/п 

 

Відбитки

печаток і

штампів 

 

Кому видано 

 

Дата

повернення і

розписка про

приймання 

 

Примітка 

 

Найменування

підрозділу, в

якому

зберігаються

печатки і

штампи 

 

Прізвище та

ініціали

відповідальної особи 

 

Дата і

розписка про

отримання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 1

                                                                                                        до Положення про порядок

                                                                                                        виготовлення, обліку, зберігання,

                                                                                                        використання та знищення  печаток

і штампів у Виконавчому комітеті Дмитрівської  селищної ради

Виконавчий комітет

Дмитртівської  селищної ради

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Селищний голова

______________   

«___»  _______________20___ рік

 

 АКТ знищення

до акту списання №

 від  „___” ________ 20__ року

Комісія, призначена розпорядженням селищного голови Дмитрівської селищної ради від ____ року №_______ «Про створення комісії по знищенню печаток і штампів у Виконавчому комітеті селищної ради», у складі:

Голова комісії – ________________________________________________

Члени комісії –_____________________________________________________,

-  _______________________________________________________,

-  _______________________________________________________,

-  _______________________________________________________,

склала даний Акт про знищення:_________________________________________________

шляхом її розрізання на чотири частини.

п/п 

Інвентарний номер

Найменування та опис

Одиниця виміру

Кількість

Спосіб знищення

1

2

3

4

5

6

 

В подальшому розрізана печатка зберігатиметься в архіві у конверті разом із відтиском печатки.

Додаток:         (ставиться відбиток старої печатки)

 

Голова комісії:                        ___________________ /

Члени комісії                          ____________________/

                                                 ____________________/

                                                 ____________________/                                         

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь